Presentatie

Report
Zorg en Welzijn
VMBO Verhoudingen: procenten
Door: Hannelore Veltman (KPC Groep)
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Hoezo rekenen?
11 September 2012,
2
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Contexten met rekenen
•
•
•
•
•
•
Voeding
Beweging
Werk en inkomen
…
…
…
11 September 2012,
3
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Welke voorkennis is nodig?
11 September 2012,
4
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Welke voorkennis is nodig?
11 September 2012,
5
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Wat wordt gevraagd? (1)
• Referentieniveau 2F (verhoudingen: procenten)
A. Notatie taal & betekenis:
notatie van breuken, decimale getallen en
procenten herkennen en gebruiken
B. Met elkaar in verband brengen:
Verhouding, procent, breuk, decimaal getal, deling, 'deel van‘ met
elkaar in verband brengen
• Eenvoudige procenten, breuken en decimale getallen uit het hoofd vlot in
elkaar omzetten (paraat hebben);
• met een rekenmachine breuken en procenten berekenen of benaderen als
eindige decimale getallen (functioneel gebruiken);
11 September 2012,
6
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Wat wordt gevraagd? (2)
C.
Gebruiken:
• uitvoeren procentberekeningen: inkoopprijs € 75,-. Wat is de prijs inclusief btw?
(paraat hebben)
• vergroting als toepassing van verhoudingen: Een foto wordt met een
kopieermachine 50% vergroot. Hoe veranderen lengte en breedte van de foto?
(functioneel gebruiken)
• waarom mag je soms percentages bij elkaar optellen bij berekeningen? (weten
waarom)
11 September 2012,
7
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Handelingsmodel (ERWD)
11 September 2012,
8
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Opdracht: leerlijn procenten
Leg de opgaven van eenvoudig naar
moeilijk.
Bespreek met elkaar:
• Wat is de moeilijkheid?
• Welke oplossingsstrategie/ model gebruik
je?
11 September 2012,
9
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Leerlijn procenten
Procentberekening maken met samengestelde grootheden
Procentberekening maken met behulp van rekenmachine (groeifactor)
Relatie doorzien en omzetten van verhoudingen, breuken, decimale getallen
In een context het percentage kunnen berekenen
Maat (percentage) hanteren in een verhoudingstabel, diagram
Percentages van een verdeling kunnen aanvullen tot 100%
Begrip en notatie van procenten als verhoudingsmaat één op honderd
Verhouding weergeven op getallenlijn en stroken
Vergelijken en ordenen van verhoudingssituaties
Verhoudingen, deel van geheel zien en benoemen in dagelijkse situaties
11 September 2012,
10
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Rekenen met strook
11 September 2012,
11
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Rekenen met verhoudingtabel
11 September 2012,
12
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Drieslagmodel (ERWD)
11 September 2012,
13
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs
Tips
• Zorg voor afstemming rekenlessen en
rekenen in de vakken
• Koppel rekenen aan de praktijk
• Koppel rekenen aan de actualiteit
Ben CONCREET en maak het PRAKTISCH!
11 September 2012,
14
sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs

similar documents