Voorstelling project VBR Kromme Maas

Report
Geetbets: VBR Kromme Maas
Toelichting project 26/06/2014
Inhoud
2





Algemeen
Rioleringsontwerp
Wegenisontwerp
Herinrichting Stationsplein
Minder Hinder
Algemeen
Geplande werken
3
 Rioleringswerken
– Aanleg nieuw DWA-stelsel
– Aanleg nieuw RWA-stelsel
– Aanleg RWA-bufferbekken
 Herinrichting wegenis
 Herinrichting Stationsplein
Algemeen
Opdrachtgevers
4

Aanbestedingsbedrag (bedragen excl. BTW)
Aquafin nv
1.226.845,34 EUR
Infrax
694.432,89 EUR
Gemeente Geetbets
1.079.969,49 EUR
Totaal
3.001.247,72 EUR
Algemeen
Situering
5
KORTENAKEN
GEETBETS
Algemeen
Situering
6
KORTENAKEN
GEETBETS
Roileringsontwerp
Algemeen
7

Realisatie van gescheiden rioleringsstelsel
– Afkoppelen lozingspunten van Kromme Maas
– Aansluiting vuilwaterafvoer (DWA) op RWZI van Geetbets
– Afvoer regenwater (RWA) door grachten / nieuwe leidingen / renovatie bestaande
leidingen
Roileringsontwerp
DWA-riolering
8
KORTENAKEN
GEETBETS
Rioleringsontwerp
RWA-riolering
9
KORTENAKEN
GEETBETS
Nieuwe leiding
Grachten
Bestaande leiding
Bufferbekken
Wegenisontwerp
Algemeen
10

Aanleg nieuwe rijweg in asfaltverharding
–
–
–
–

Kasteellaan
Drinkteilstraat
Steenweg op Kortenaken
Tuinwijkstraat
Herstel bestaande rijweg in cementbetonverharding
– Hettelbergweg

Aanleg fietspaden
– Kasteellaan
– Drinkteilstraat
– Steenweg op Kortenaken
Fasering
11




Fase 1
Kasteellaan – Kruispunt Verkeersleefbaarheidsweg
Fase 2
Kruispunt Verkeersleefbaarheidsweg – Kruispunt Heirbaan
Fase 3
Kruispunt Heirbaan – Steenweg op Kortenaken
Heirbaan
Fase 4
Tuinwijkstraat
Statieplein
Fietspaden steenweg op Kortenaken
Afhankelijk van nutsleidingen en weersomstandigheden
Wegeniswerken
Kasteellaan
12
Wegeniswerken
Drinkteilstraat
13
Wegeniswerken
Steenweg op Kortenaken - Woonzone
14
Wegeniswerken
Steenweg op Kortenaken – Agrarisch gebied
15
Wegeniswerken
Tuinwijkstraat
16
Wegeniswerken
Hettelbergweg
17
Herinrichting Stationsplein
18
Herinrichting Stationsplein
19
Minder Hinder
20
 Minder-hinderprincipe
–
–
–
–
–
–
Inritten bereikbaar houden
Rioleringswerken en wegeniswerken worden gefaseerd
Steenslagverharding onmiddellijk na aanleg riolering
Enkel plaatselijk verkeer toegelaten
Afspraken omtrent ophaling huisvuil
Woningen met eigen waterwinning worden van het
nodige drinkwater voorzien
21
Bedankt voor uw aandacht

similar documents