GfK Supermarktkengetallen maart 2013

Report
GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
1
Forse stijging van de supermarktomzet in maart 2013 door toename waarde
kassabon. Paasomzet 2013 hoger dan verwacht. Consument rationeler bij keuze
supermarkt: Lage prijzen en geschikte openingstijden stijgen qua belang.
Supermarktomzet is in maart met 10,7% gestegen van €2.44 miljard naar €2.70 miljard.
Gecorrigeerd voor de vroege Pasen (vorig jaar in April) steeg de omzet in maart 2013 6.5%.
De stijging van de omzet in maart 2013 komt vooral op conto van een stijging van de waarde
van de kassabon, in vergelijking met vorig jaar gecorrigeerd voor de vroege Pasen steeg de
waarde van de kassabon met 4.7% namelijk van €21.36 naar €22.36 . Naast de BTW
verhoging van een gedeelte van het assortiment, de accijnsverhoging bij alcohol, wordt dit
mede veroorzaakt door de hoge groente & fruit prijzen.
De paasomzet in 2013 lag 5.6% hoger dan in 2012 en kwam met een omzet van
€779 miljoen 2.5% hoger uit dan verwacht (prognose €760 miljoen).
In vergelijking met vorig jaar Pasen was de waarde van de kassabon ruim €1.80 hoger.
Pasen
Week 14
2012
Pasen
Week 13
2013
groeindex
%
Omzet
(x miljoen)
€738
€779
+ 5.6
kassabonnen
(x miljoen)
30,9
30,3
-1.9
€23.89
€25.71
+7.6
omzet per
kassabon
(€)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
2
Forse stijging van de supermarktomzet in maart 2013 door toename waarde
kassabon. Paasomzet 2013 hoger dan verwacht. Consument rationeler bij keuze
supermarkt: Lage prijzen en geschikte openingstijden stijgen qua belang.
1e kwartaal 2013 realiseerden supermarkten een omzetstijging van 5.6% namelijk van €7,90
miljard naar €8,34 miljard. Gecorrigeerd voor de verschoven Paasweek in 2013 bedraagt de
omzetgroei 4.2%
In 2013 geeft de consument een hogere prioriteit aan lage prijzen (van plaats 3 naar 2) en
geschikte openingstijden (van plaats 10 naar 9) bij de keuze van een supermarkt.
Goede kwaliteit, lage prijzen en goede versafdeling zijn de belangrijkste aspecten bij de
keuze van een supermarkt.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
3
In 2013 geeft de consument een hogere prioriteit aan lage prijzen (van plaats 3 naar 2)
en geschikte openingstijden (van plaats 10 naar 9) bij de keuze van een supermarkt.
Goede kwaliteit, lage prijzen en goede versafdeling zijn de belangrijkste aspecten bij de keuze
van een supermarkt.
GfK Keuzemotivatiebarometer
supermarkten
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2003
1
Goede kwaliteit
7.67
7.68
(1)
7.68
(1)
7.67
(1)
7.77
(1)
7.75
(1)
7.84
(1)
2
Lage prijzen
7.43
7.32
(3)
7.36
(3)
7.36
(3)
7.37
(4)
7.44
(3)
7.39
(5)
3
Goede versafdelingen
7.40
7.45
(2)
7.43
(2)
7.40
(2)
7.50
(2)
7.47
(2)
7.50
(2)
4
Aantrekkelijke aanbiedingen
7.37
7.30
(4)
7.34
(4)
7.33
(5)
7.28
(6)
7.34
(5)
7.29
(6)
5
Ruime keuze
7.26
7.28
(5)
7.33
(5)
7.33
(4)
7.39
(3)
7.36
(4)
7.43
(3)
6
Nette winkel
7.22
7.26
(6)
7.31
(6)
7.29
(6)
7.33
(5)
7.25
(6)
7.40
(4)
7
Vriendelijke bediening
7.14
7.18
(7)
7.25
(7)
7.22
(7)
7.17
(7)
7.15
(7)
7.19
(7)
8
Goede bereikbaarheid / parkeergelegenheid
7.03
7.01
(8)
6.94
(9)
6.92
(9)
6.92
(8)
6.83
(9)
6.98
(9)
9
Geschikte openingstijden
6.95
6.93 (10) 6.86 (10) 6.86 (10) 6.81 (10) 6.68 (10) 6.75 (10)
10 Deskundige bediening
6.86
6.93
11 Leuke sfeer
6.58
6.63 (11) 6.71 (11) 6.65 (11) 6.53 (11) 6.47 (11) 6.60 (11)
12 Snelle bediening
6.57
6.57 (12) 6.53 (12) 6.55 (12) 6.32 (12) 6.37 (12) 6.47 (12)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
(9)
6.97
(8)
6.93
(8)
6.86
(9)
6.84
(8)
7.00
(8)
4
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
9
Week
10
Week
11
Week
12
Week
13
2012
€610,708
€611,385
€584,336
€607,139
€636,389
2013
€642,701
€629,642
€631,683
€658,850
€779,145
5.2
3.0
8.1
8.5
22.4
2012
28,533
28,715
27,898
27,791
28,734
2013
29,412
28,930
28,465
28,508
30,311
3.1
0.7
2.0
2.6
5.5
2012
€21.40
€21.29
€20.95
€21.85
€22.15
2013
€21.85
€21.76
€22.19
€23.11
€25.71
2.1
2.2
6.0
5.8
16.1
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 13)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
2012
2013
€7,898,630
€8,343,378
Groei
5.6
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.58
€22.49
Groei
4.3
5
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
6
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,699,319
10.7
€ 21.56
€ 23.19
7.6
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,343,378
5.6
€ 21.58
€ 22.49
4.3
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 22.34
Mei (week 18 t/m 21)
€ 2,539,058
€ 22.37
Juni (week 22 t/m 26)
€ 3,151,950
€ 22.12
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 22.26
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,483,482
€ 21.32
Augustus (week 31 t/m 35)
€ 3,080,468
€ 21.02
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 21.29
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 21.20
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 21.55
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 21.70
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
7
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
2011
2012
2013
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
22.4
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
8
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
2011
2012
2013
32,000
30,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
5.5
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
9
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
2011
2012
2013
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
16.1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
10
Meer informatie?
vindt u op:
www.gfk.nl bij “GfK panelservices Benelux”
Onder ‘“GfK Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen”
Of gfk4me (Library/ GfK Publications)
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Maart 2013
11

similar documents