Kamer van Koophandel Powerpoint Template

Report
Starten voor het onderwijs
Juni 2014,
info beperkt geldig tot 15-1-2015
Inhoud
-Les 1 – De ondernemer
-Les 2 – Marketing en marktonderzoek
-Les 3 – Financiën
-Les 4 – Rechtsvormen
-Les 5 – Belastingdienst
-Les 6 – Administratie
-Les 7 – Het bedrijf
-Les 8 – Netwerken en samenwerken
-Les 9 - Ondernemingsplan
De Ondernemer
Programma
Hoe goed ken ik mijzelf?
-
Vaardigheden en compensatie
Hoe te starten als ondernemer
Voor- en nadelen
Wat zijn mijn ontwikkelpunten?
Hoe goed ken ik mijzelf?
-Kennis
-Vaardigheden
-Kwaliteiten
-Motivatie
Vaardigheden en compensatie
compensatie
vakkennis
zelfvertrouwen
brancheervaring
marktkennis
commercieel
compensatie
inzicht
sociaal vaardig
verkoopovertuiging
financieel
compensatie
inzicht
besluitvaardigheid
doorzettingsvermogen
creativiteit
administratieve
compensatie
kennis
omgaan met
risico’s
praktisch
organiserend
compensatie
vermogen
PASSIE
Hoe te starten als ondernemer
-Parttime
-Uitkering
-Overname
-Franchise
-Freelance/zzp
Voor- en nadelen
+
- Eigen baas
- Vrijheid
- Specialisme
- Ontevreden over baan
- Meer geld verdienen
- Werk en gezin combineren
- Gat in de markt
- Realiseren ideeën/droom
- Aantal klanten/verkoop
- Onbegrip thuisfront
- Eenzaamheid
- Onzekerheid
- Wanbetalers
- Belastingdienst
- Dure verzekeringen
- Lange werkdagen
Marketing &
Marktonderzoek
Programma
- Marktonderzoek
- Marketingmix
Marktonderzoek
-Brancheontwikkeling
-Trends
Marktonderzoek
- Doelgroep
Marktonderzoek
- Concurrenten
Marketingmix
- Product
Marketingmix
- Prijs
Filmpje
Marketingmix
- Plaats
Marketingmix
- Promotie
Marketingmix
- Presentatie
Financiën
Programma
- Investeringsbegroting
- Financieringsbegroting
- Exploitatiebegroting
- Liquiditeitsbegroting
- Persoonlijke begroting
Filmpje
Investeringsbegroting
- Vaste activa
- Vlottende activa
Financieringsbegroting
- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen
- Solvabiliteit
Exploitatiebegroting
- Wat verwacht je om te zetten?
- Bepaal de inkoopkosten
- Tel alle kosten bij elkaar op
- Houdt rekening met belastingen
Liquiditeitsbegroting
- Bepaal het beginsaldo
- Zet maandelijkse inkomsten en uitgaven op een rij
- Stel vast of er een overschot is
Persoonlijke begroting
Rechtsvormen
Programma
-Eenmanszaak
-Vennootschap onder firma
-Maatschap
-Besloten vennootschap
-Naamloze vennootschap
-Vereniging
-Stichting
-Coöperatie
2 soorten rechtsvormen
- Zonder rechtspersoonlijkheid
- Met rechtspersoonlijkheid
Filmpje
Eenmanszaak
- Oprichting: vormvrij
- Bestuur: eigenaar
- Aansprakelijkheid: privé 100%
- Belastingen
Vennootschap onder firma
- Oprichting: vormvrij, bij voorkeur schriftelijk contract
- Bestuur: vennoten
- Aansprakelijkheid: alle vennoten privé voor 100%
- Belastingen
Maatschap
- Oprichting: vormvrij, bij voorkeur schriftelijk contract
- Bestuur: maten
- Aansprakelijkheid: privé voor gelijke delen
- Belastingen
Besloten vennootschap
- Oprichting: notariële akte
- Kapitaalvereiste: €0,01
- Bestuur: directie
- Aansprakelijkheid: rechtspersoon
- Belastingen
Naamloze vennootschap
- Oprichting: notariële akte
- Kapitaalvereiste: €45.000
- Bestuur: directie
- Aansprakelijkheid: rechtspersoon
- Belastingen
Vereniging
- 2 soorten verenigingen
- Oprichting: notariële akte
- Bestuur: bestuur
- Aansprakelijkheid: rechtspersoon
- Belastingen
Stichting
- Oprichting: notariële akte
- Bestuur: bestuur
- Aansprakelijkheid: rechtspersoon
- Belastingen
Coöperatie
- Oprichting: notariële akte
- Bestuur: bestuur
- Aansprakelijkheid:
- Belastingen
Belastingen
Programma
-Omzetbelasting (BTW)
-Ondernemer en de belastingdienst (IB en VPB)
-VAR-verklaring
Omzetbelasting (BTW)
- Oefen je zelfstandig een beroep of bedrijf uit?
- Heb je regelmatig inkomsten?
- Heb je inkomsten naast je werk in vaste dienst
- Exploiteer je een vermogensbestanddeel of een recht?
Omzetbelasting (BTW)
-
Tarieven
Vrijstelling
Aangifte
Kleineondernemersregeling (KOR)
Inkomstenbelasting (IB)
- Maak je winst? Hoeveel?
- Hoe zelfstandig is je onderneming?
- Beschik je over kapitaal (geld/goederen)?
- Hoeveel tijd steek je in de werkzaamheden?
- Wie zijn mijn opdrachtgevers en hoeveel?
- Hoe maak je je onderneming bekend?
- Loop je ondernemersrisico?
- Ben je aansprakelijk voor je schulden?
+
Urencriterium 1225 uur per kalenderjaar
= extra aftrekposten
Fiscale aftrekposten
- MKB winstvrijstelling
- Startersaftrek
- Zelfstandigenaftrek
-
Investeringsaftrek
Filmpje
Verklaring Arbeidsrelatie
-
VAR-Winst uit onderneming (WUO)
VAR-Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)
VAR-Loon
VAR-DGA
Aandachtspunten VAR
- Aanvragen op verzoek van de opdrachtgever
- Geldig per kalenderjaar
- Aanvragen via website belastingdienst (digi-D)
- Alleen geldig voor omschreven werkzaamheden
- Bemiddelingsbureau mag geen verkapte werkgever zijn
- Werken voor ex-werkgever is risicovol
Administratie
Programma
-Belang van een goede administratie
-Bewaartermijn administratie
-Wat hoort er allemaal bij een administratie
-BTW administratie
-Welke verplichtingen heeft een werkgever
Belang van een goede administratie
-Dashboard bedrijf
-Inzicht in resultaten Bedrijfsvoering
-Invullen belastingaangifte
Bewaartermijn administratie
-Hoelang moet je een administratie bewaren?
-Uitzondering
Wat hoort er allemaal bij de administratie?
-Waaruit bestaat een administratie
-Kassasystemen
-Inrichting administratie
BTW administratie
-Wat administreer je voor de btw?
-Tarieven
-Aangifte
-Buitenland
Verplichtingen werkgever
-Aanmelden als werkgever
-Gegevens voor de loonheffing krijgen
-Identiteit van je medewerker vaststellen
-Loonstaat
-Loonstrook
-Jaaropgaaf
-Loonadministratie
Het bedrijf
Programma
-Handelsnaam
-Inschrijven in het Handelsregister
-Algemene voorwaarden
-Verzekeringen
-Vergunning
Handelsnaam
Het handelsregister
-Inschrijven bij de KvK
-Btw-nummer aanvragen
Filmpje
Algemene voorwaarden
Verzekeringen
Vergunningen
Netwerken &
Samenwerken
Programma
-Netwerken
-Communiceren
-Samenwerken
Netwerken
Communiceren
=SOM(B4:B37)
Samenwerken
Ondernemingsplan
Programma
-Samenvatting
-Wie ben je als ondernemer?
-Wat is mijn idee
-Wat is mijn markt
-Marketing
-Financiën
-Bijlagen
Samenvatting
Wie ben je als ondernemer?
Wat is mijn idee?
-Wie
-Waarom
-Waar
-Wat
Wat is mijn markt?
Marketing
Financiën
Bijlagen
Voor- en nadelen
+
- Eigen baas
- Vrijheid
- Specialisme
- Ontevreden over baan
- Meer geld verdienen
- Werk en gezin combineren
- Gat in de markt
- Realiseren ideeën/droom
- Aantal klanten/verkoop
- Onbegrip thuisfront
- Eenzaamheid
- Onzekerheid
- Wanbetalers
- Belastingdienst
- Dure verzekeringen
- Lange werkdagen

similar documents