Infovergadering De Sombe 24/09/2012

Report
Weg- en rioleringswerken in de Sombe
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
1
Inhoud
 Wie is RioP? Wat doet RioP?
 Doelstellingen project
 Wat zal er veranderen?
 Hoe zullen de werken verlopen?
 Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?
 Waarom en wat is afkoppelen?

Wat is een gemengd stelsel?

Wat is een gescheiden stelsel ?

Scheiden op huisniveau voorbeeld
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
2
Inhoud
 Rol afkoppelingsdeskundige
 Impact op dagelijks leven
 Communicatie
 Contactpersonen
 Vragen
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
3
Wie is RioP ?
 RioP staat in voor het volledige rioolbeheer in de gemeente Waasmunster
 RioP is een samenwerkingsverband tussen VMW en Aquafin
 VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening): drinkwatermaatschappij
 Aquafin: verantwoordelijk voor waterzuivering in Vlaams Gewest
Wat doet RioP in Waasmunster ?
 Uitbouw en beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur
Opbouw visie en studies om uitbouw en beheer zo efficiënt en kosteneffectief
mogelijk te laten verlopen
Plaatsen nieuwe huisaansluitingen
Uitvoeren van rioleringsprojecten
Begeleiding afkoppelingswerken op privédomein
Onderhoud van hydraulische structuren vb. pompstations
Bouwen en beheren van IBA’s
…
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
4
Doelstellingen project
 Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater
• Goede waterkwaliteit tegen 2015, verlengbaar tot 2027, door
• Lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken
• Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken
• Oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken
 Enkel mogelijk door een gezamenlijke inspanning
• Vlaanderen: collectering en zuivering
• Gemeente: riolering
• U als eigenaar van uw perceel
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
5
Wat zal er veranderen?
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
6
Hoe zullen de werken verlopen?
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
7
Hoe zullen de werken verlopen?
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
8
Hoe zullen de werken verlopen?
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
9
Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Bestaande toestand
-
Bestaande rijweg in asfalt (breedte +/- 4,50m)
Bermen in gras
Opritten sluiten aan tot tegen de weg
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
www.mebumar.be
10
Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand
-
Rijweg in asfalt (breedte 4,50m)
Links en rechts: boordsteen en kantstrook in beton (breedte 20 + 30cm)
Opritten in straatstenen uit herbruik
Bermen in grond (gras)
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
11
Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand – grondplan
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
12
Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand – grondplan (detail)
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
13
Timing project
 Goedkeuring project: GR oktober 2012
 Aanbesteding: december 2012 – Gunnen 2013
 Start der Werken: 2e kwartaal 2013
 Uitvoeringstermijn: 140 werkdagen (samen met de SintMargrietstraat)
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
14
Raming project
 Waasmunster:
 Rioleringswerken: 212.018,53 € (excl BTW)
 Wegeniswerken: 174.483,19 € (excl BTW)
 Temse
 Rioleringswerken: 320.967,71 € (excl BTW)
 Wegeniswerken: 244.970,40 € (excl BTW)
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
15
Waarom afkoppelen ?
 Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS 23-06-2008) Art.3
Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van
dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering
wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.
 Betere zuiveringsresultaten
 Afkoppelingen op openbaar- en privé-terrein
•
•
Afkoppelen straten, parkings, pleinen… van de riolering
Afkoppelen op woningniveau (dakopp., opritten, terrassen, …)
 Aanbod vanuit het gemeentebestuur:
• Technische ondersteuning: afkoppelingsdeskundige
• Gemeentelijke tussenkomst van 75 % van het gefactureerde bedrag met
maximum 325 euro voor de afkoppeling op privaat domein (woning van voor
1999).
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
16
Wat is afkoppelen?
Gemengd rioleringsstelsel
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
17
Wat is afkoppelen?
Werking overstort
Overstort
Waterloop
Riolering
Collector
Bij droog weer en normale regenval volgt
het afvalwater het normale
rioleringstracé.
Overstort
Riolering
Waterloop
Collector
Bij aanhoudende regen kan het verdunde
afvalwater over de muur stijgen en
rechtstreeks naar de rivier stromen.
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
18
Wat is afkoppelen?
Gescheiden rioleringsstelsel
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
19
Wat is afkoppelen?
Scheiden tot op huisniveau
• 1. Afvalwater
• Rioleringen (geen zink- of sterfputten)
• 2. Regenwater (hemelwater)
•
•
•
•
Opvang voor hergebruik
Infiltratie op eigen terrein
Grachten (buffering)
Leidingen (indien aanwezig RWA-leiding in de straat
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
20
Drinkwaterverbruik - regenwater
Bestemming
Liter/dag/persoon
Bad/douche
44
WC
30
Was
17
Afwas
8
Drinken en koken
3
Tuin
4
Schoonmaak
4
Totaal
110
%
40
27
15
7
3
4
4
100
WC + Was + Tuin = 46% drinkwaterverbruik
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
21
Scheiden tot op huisniveau
voorbeeld
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
22
Rol afkoppelingsdeskundige
• Infoavond
• Inventarisatie bestaande toestand
– Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner)
– Opmeting, analyse ter plaatse
• Geplande toestand
– Opmaak plan
– Overleg met eigenaar
• Beschrijving uit te voeren werken
Per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen
aanvaardbaar is.
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
23
Wat is afkoppelen?
Scheiden tot op huisniveau
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
24
Keuringen
• Worden aangevraagd door eigenaar
(zie folder Aquaflanders)
• Subsidie kan enkel bekomen worden als conform
keuringsattest wordt voorgelegd en
aanvraagformulier(gemeente Waasmunster) is
ingevuld
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
25
Impact op het dagelijkse leven
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
26
Communicatie
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
27
Contactpersonen
Ilka Van Geel - Projectmanager
[email protected]
tel: 0476 96.79.31
Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige
[email protected]
tel: 0479.64.57.29
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
28
Vragenronde
Infovergadering De Sombe 24/09/2012
29

similar documents