IBABS

Report
IBABS
MARCEL VAN HEUMEN
PAUL VERINGA
Werking

Overzichtelijke en geautomatiseerde agenda die naadloos aansluit bij het
agendaprogramma van uw huidige mailsysteem

Vergaderingen die altijd op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip
plaatsvinden, hoeven slechts eenmaal ingevoerd te worden

De stapel papieren wordt tablet of computer

U kunt hier zelf documenten en aantekeningen toevoegen

Altijd de juiste versie

tablet of laptop gebruikt, iBabs is platform onafhankelijk
Beheersinterface on-line

gebruikersbeheer

per gebruiker kunnen koppelen van documenten aan een agendapunt,

autoriseren van beheerders per agendatype om een betere scheiding
tussen afdelingen te realiseren en

zelf kunnen wijzigen van een wachtwoord door gebruikers van iBabs.
Kosten IBABS onderwijsprijs

€4,50 (ex. BTW) per account per maand (minimaal 500 accounts ?)

implementatietraining €875,-

similar documents