Machiel van Driel - Maatschappelijk Vastgoed

Report
Btw & maatschappelijk vastgoed
Mr. G.B. (Machiel) van Driel RB
Wie zijn wij en wat doen wij?
•
•
•
•
geven van btw-advies
publicaties in vakbladen
vertegenwoordiging bij
Ministerie van Financiën
voeren bezwaar- en
beroepsprocedures…
vijftien collega’s:
dagelijks bezig met btw
klanten in profit- en non- profitsector
invloed in
wetenschap en bij
rechterlijke macht,
goede contacten
met Belastingdienst
2
Wij kunnen
niets met btw!
Wij zijn niet btw-plichtig.
Wij willen geen
fiscale trucjes…
Wij hebben al een fiscaal adviseur.
Wij hebben geen geld (over)…
6% btw
verbouwingsdiensten
Verkoop kinderopvangcentrum
Uit de btw-praktijk:
Tandartsen- en
huisartsenpraktijk in
oud schoolgebouw
van gemeente
Nieuwbouw
school
Aankoop grond voor nieuwbouw kerk
Verbouwing zalencomplex
door kerkelijke gemeente
Tandarts/huisarts in school gemeente
Aankoop + inpandige verbouwing
schoolgebouw van gemeente
Combinatie tandartsen/huisartsen
= gezamenlijk btw-ondernemer
Exploitatie met “verhuur plus”
Toerekening
verbouwingskosten?
5
Verbouwing zalencomplex bij kerk
verbouwing zalencentrum +
bouw glazen gang naar kerk
verhuur aan
particulieren voor
o.a. recepties
btw-aftrek =
ca. 85%!
herzieningsperiode?
6
Aankoop grond voor nieuwbouw kerk
grond: 6%
overdrachtsbelasting
kerkelijke
gemeente =
opdrachtgever
gebruik voor
kerkelijke
activiteiten
géén 21% btw
op aankoop
grond!
7
Nieuwbouw school door gemeente
btw-besparende
structuur
misbruik van recht?
levering tegen lage
vergoeding na
voltooiing nieuwbouw
Recent veel rechtspraak verschenen! Wat kan wel, wat (net) niet?
8
Verkoop kindercentrum
Eerst: gebruik voor btwvrijgestelde kinderopvang
Daarna: verkoop aan btwbelast presterende ondernemer
Verkoop met/zonder btw?
Herzien btw op de
bouwkosten?
9
6% btw onderhoud / verbouwing woningen
maatregel verlengd tot 1 januari 2015
akkoord woningmarkt
tarief: 21%  6%
splitsing
arbeid/materiaal
10
Discussiepunten met Belastingdienst
Wel/niet nieuw
vervaardigd?
Wel/niet
bouwterrein?
11
Fiscaal gereedschap
Bekijk de btw-gevolgen van uw plannen
Een goed fiscaal advies
omvat méér dan btw!
Zet de btw-gevolgen vast
via afstemming met
de Belastingdienst
Maak de btw-positie precies
pas: niet te veel afdracht,
niet te weinig aftrek
Sla spijkers
met koppen:
win vooraf
btw-advies in!
Hartelijk dank
voor uw aandacht!

similar documents