Document

Report
Meer inzicht in energiegebruik
huishoudens met WoON
Energiemodule
Casper Tigchelaar (ECN)
WoON Congres Den Haag
11 april 2011
www.ecn.nl
WoON 2012 Energiemodule
• Selectie van 4790 respondenten uit WoON onderzoek
• Technisch:
–
–
–
–
Gedetailleerde meting woningen (gevel-, vloer-, dakoppervlak, etc.)
Details isolatie en installaties
Energieverbruiken
Energielabelberekening
• Gedrag:
– Stookgedrag
– Investeringsgedrag
• Work in progress
– Coproductie BZK, ECN en RIGO: Kernpublicatie WoON energie zomer 2013
Voorlopige opvallende
uitkomsten:
1.
2.
3.
4.
5.
Corporaties lijken bezig met inhaalslag als het gaat om energiebesparing
Ook in bestaande woningen is duidelijke verbetering te zien
Potentieel HR-107 ketels en dakisolatie bijna volledig benut
Gasrekening sterk gestegen sinds 2000 door olieprijs, maar zuinigere
woningen compenseren dit deels. Elektriciteitsrekening blijft redelijk
stabiel
Voor lage inkomensgroepen is energie een grote kostenpost
Corporaties bezig met inhaalslag
[x 1000 woningen]
100%
G
F
90%
E
80%
D
70%
C
B
60%
A
50%
A+
40%
A++
30%
20%
10%
0%
2000
2006
Koopwoningen
2012
2000
2006
2012
Sociale huurwoningen
2000
2006
2012
Particuliere huurwoningen
Slechtste woningen worden gesloopt of
verkocht.
40
A
36
B
35
C
30
D
Aantal woningen [x1000]
30
E
25
F
23
G
20
20
16
15
15
10
10
8
5
7
2
8
10
9
1
0
13
12
11
10
9
1
0
Sloop
Verkochte particuliere huurwoningen
Verkochte sociale huurwoningen
Aantal bestaande woningen met
G-label gehalveerd sinds 2006
100%
90%
1,129
579
F
825
80%
60%
1,184
A
1,383
1,134
40%
30%
1,445
1,694
20%
10%
C
B
955
50%
E
D
1,194
70%
G
869
957
2006
2012
0%
Sterk stijgende trends
isolatiegraden 2000-2012
100%
90%
Isolatie graad % potentieel
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2006
2012
Isolatiegraad dak
2000
2006
2012
Isolatiegraad vloer
Koop
Sociale huur
2000
2006
2012
Isolatiegraad gevel
Particuliere huur
2000
2006
2012
Isolatiegraad glas
Opmars HR-107 ketel niet te stuiten. Ook
collectieve systemen nemen toe
100%
90%
Penetratiegraad %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2006
2012
2000
Koopwoningen
lokale verwarming
CR ketel
VR ketel
HR ketel
2006
2012
2000
2006
2012
Sociale huurwoningen
Particuliere huurwoningen
HR 107 ketel
Blok- & stadsverwarming
elektrische warmtepomp
Oude woningen gebruiken meer gas,
maar nieuwbouw niet zo weinig als
verwacht
[m3 aardgas]
2,000
1,883
1,844
Gasverbruik 2010
1,815
1,800
1,600
1,476
1,313
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
<=1930
1931-1959
1960-1980
1981-1995
1996+
Door daling gasgebruik is energierekening ruim
200 euro minder sterk gestegen in periode 20002012
1,700
2,000
1,500
1,000
1,000
500
500
0
Gasrekening [euro/jaar]
1,500
128
1,500
Gasverbruik [m3/jaar]
Gasrekening [Euro/jaar]
2,000
342
1,300
1,259
206
1,100
161
900
118
717
700
500
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Vaste kosten
Energiebelasting
Variabele kosten (excl. belasting)
BTW
Gasverbruik
2012
Gasverbruik
Stijging
Daling
Bron: WoON 2012, Energiecijfers.nl, ECN
Verschuiving tussen tariefcomponenten
elektriciteit in periode 2000-2012
1,000
3,500
900
3,000
2,500
700
600
2,000
500
1,500
400
300
1,000
Elektriciteitesverbruik {kWh/jaar]
Elektriciteitsrekenening [Euro/jaar]
800
Elektriciteitsrekening [euro/jaar]
1,000
900
210
800
700
600
589
182
508
319
59
9
60
500
400
200
500
100
0
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Vaste kosten
Energiebelasting
Variabele kosten (excl. belasting)
BTW
Elektriciteitsverbruik
2012
Elektriciteitsverbruik
Stijging
Daling
Bron: WoON 2012, Energiecijfers.nl, ECN
Energielasten en inkomen
• Voorlopige resultaten
• In kernpublicatie
verdere analyse
energiearmoede obv
stookgedrag en verdere
analyse besteedbaar
inkomen
% Energielasten van besteedbaarinkomen
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Beneden
modaal
Tot 1,5 keer
modaal
Tot 2 keer
modaal
Tot 3 keer
modaal
>3 keer
modaal
Helft van investeringen in
energiebesparing kleiner dan 2000 Euro
Percentage van huishoudens die
afgelopen 5 jaar geinvesteerd
hebben in energiebesparing [%]
Bijv: HR-ketels
Raamisolatie
Meer dan 1
maatregel
Bijv: Kierdichting
Waterbesparende
douchekop
30%
Vaak meer dan 3
maatregelen
en/of PV
27%
23%
25%
21%
20%
15%
10%
10%
10%
7%
5%
1%
0%
<100
100 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
Investeringsbedrag [euro]
10000 - 25000
> 25000
Potentiëlen
• In kernpublicatie komt gedetailleerde analyse van besparingspotentieel
• Bepalen technische potentielen aan de hand van Energiemodule
gegevens:
– Investeringsbereidheid
– Technische mogelijkheden
– Doorrekening besparingspakketten door DGMR
• Resultaten
–
–
–
–
Technisch besparingspotentieel
Verwachte besparing komende 2 jaar obv investeringsbereidheid
investeringKosten
Werkgelegeneheid
Dank voor uw aandacht
Verwacht zomer 2013:
Kernpublicatie WoON 2012 Energiemodule
ECN
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
The Netherlands
P.O. Box 1
1755 ZG Petten
The Netherlands
T +31 88 515 49 49
F +31 88 515 44 80
[email protected]
www.ecn.nl

similar documents