Powerpointpresentatie van het CRKBO over de bijeenkomst

Report
Bijeenkomst 4 november 2010
De basis
De stichting CRKBO
De audit
Het beroepsonderwijs
De overgangsregelingen.
EU BTW richtlijn 2006/112/EG
Art. 132 i
……door publieksrechtelijke lichamen die
daartoe zijn ingesteld dan wel andere
organisaties die door de betrokken lidstaat
als lichamen met soortgelijke doeleinden
worden erkend.
Ministerie van Financiën, 22-06-2010 Besluit DG 2010/3875M
Erkend zijn per 1/7/2010
- Beroepsopleidingen voor zover verstrekt
door instellingen en Zelfstandig Werkzame
Docenten die zijn opgenomen in het RKBO;
- Beroepsopleidingen door de uit de openbare
bekostigde instellingen genoemd in de
bijlage van de WHW of bedoeld bij de WEB
Stichting CRKBO
NRTO
VOI
VETRON
PZO
Beroepsonderwijs
Politiek
Doel
Statuten
Het borgen van de kwaliteit van het
beroepsonderwijs conform de eisen
vermeld in de “kwaliteitscode voor
opleidingsinstituten voor kort
beroepsonderwijs”
Doel
-Het opzetten van een register
-Het bijhouden van een openbare lijst
CRKBO
NRTO
CPION
• bestuur
• registerhouder
• secretariaat
• beleid
• audit
• registratie
Twee verschillende audits
1. Instellingen die opleidingen verzorgen voor
de particuliere consument/zakelijke
opdrachtgever.
2. Zelfstandig werkende docent is een
natuurlijk persoon die zelfstandig als
docent/trainer handelt en die
onderwijsdiensten verricht in opdracht van
onderwijsinstellingen.
Audit
ligt in lijn met beginselen van
kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:
•
•
•
•
•
zorgvuldigheidsbeginsel
rechtszekerheidsbeginsel
redelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheidsbeginsel
kenbaarheidsbeginsel
Markt
Audit gericht op
kwaliteit/transparantie
naar markt.
Instellingen
Audit gericht op
kwaliteit/transparantie
naar instelling.
Zelfstandig Werkend Docent
Kosten
(Prijspeil 2010)
Opleider
Zelfstandig werkend
docent
Aanmelding (ex BTW)
€ 100,-
€
10,-
Audit (ex BTW)
€ 900,-
€
90,-
Jaarlijkse bijdrage (ex
BTW)
€ 150,-
€
35,-
Gemiddeld per jaar (incl.
BTW)
€ 342,13
€ 40,16
Overgangsregelingen besluit 1 juli 2010
1) Contracten afgesloten voor 1/7/2010 oude regeling tot uiterlijk 1/1/2011.
2) Continueren BTW vrijstelling toegestaan –
vóór 1/10/2010 aanmelden bij RKBO en uiterlijk
31/12/2010 opname gerealiseerd.
3) Voor ZZP’ers geldt continuering BTW vrijstelling –
vóór 1/1/2011 aanmelden bij RKBO en uiterlijk
1/3/2011 opname gerealiseerd.
BEROEPSONDERWIJS
* Onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of
beroep en onderwijs gericht op het voor beroepsdoeleinden
verwerven of op peil houden van kennis.
* Ook cursussen gericht op functioneren van personen in de
een (toekomstige) werkkring
Bijvoorbeeld: management-, automatiserings-, taal-,
sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen.
*Niet: cursussen primair gericht op persoonlijke levenssfeer
en hobby
Bijvoorbeeld: EHBO, rijbewijs BE, bloemschikken.
BEROEPSONDERWIJS (website Belastingdienst)
Zijn alle prestaties die een in het Register opgenomen
onderwijsinstituut aanbiedt vrijgesteld?
Nee, alleen nauw met de verstrekte beroepsopleiding
samenhangende diensten of
goederenleveringen kunnen onder de vrijstelling vallen.
Daarbij kan worden gedacht aan het
tegen betaling verstrekken van uittreksels, fotokopieën
e.d.
In alle andere gevallen zullen de leveringen (zoals boeken,
verlaagd tarief nu: 6%) en/of
diensten (advisering, assessments e.d.) belast zijn met
BTW.
Overgangsregelingen besluit 1 juli 2010
1) Contracten afgesloten voor 1/7/2010 oude regeling tot uiterlijk 1/1/2011.
2) Continueren BTW vrijstelling toegestaan –
vóór 1/10/2010 aanmelden bij RKBO en
uiterlijk 31/12/2010 opname gerealiseerd.
3) Voor ZZP’ers geldt continuering BTW
vrijstelling – vóór 1/1/2011 aanmelden bij
RKBO en uiterlijk 1/3/2011 opname
gerealiseerd.
Vragen?
Algemene info:
Audit en registratie:
Stichting CRKBO
NRTO v/h PAEPON
Australiëlaan 16b
3526 AB UTRECHT
CPION
Weena-Zuid 170
3012 NC Rotterdam
Postbus 701
3000 AS Rotterdam
T: 010 201 4299
F: 010 224 8587
T: 030- 267 3778
E: [email protected]
BTW-vrijstelling beroepsonderwijs:
E: [email protected]
Belastingdienst

similar documents