EHSAL Management School (EMS)

Report
EHSAL Management School (EMS)
EHSAL Management School (EMS) biedt
kort- en langlopende managementprogramma’s
aan professionals uit het bedrijfsleven en de
social profit-sector
en
een reeks van postgraduate dagprogramma’s
aan pas afgestudeerde masters en bachelors die
hun basisopleiding willen aanvullen met een
praktijkgerichte specialisatievorming
EHSAL Management School (EMS)
• o.m. volgende postgraduate dagprogramma’s:
– Postgraduaat Finance & securities
– Postgraduaat HRM
– Postgraduaat Bedrijfscommunicatie
– Postgraduaat Marketingmanagement
– Postgraduaat Digitale marketing en communicatie
EHSAL Management School (EMS)
• Langlopende managementprogramma’s
inzake:
- Bedrijfskunde
- Corporate performance management (CPM)
- Projectmanagement
- IT strategie en organisatie
- HRM
- PMP preparation courses
EHSAL Management School (EMS)
-
Financial accounting
Corporate finance
Investment adviser
Financial controlling
Interne controle (CICS-certificatie)
Organisatiebeheersing in de publieke sector
Adviseur Familiebedrijven
EHSAL Management School (EMS)
-
Humanresourcesmanagement (HRM)
Praktische managementvaardigheden
Gezondheidseconomie
Postgraduaat Management in de
Gezondheids- en welzijnszorg
- Algemeen management voor geneesherenspecialisten
EHSAL Management School (EMS)
• Intensieve basiscursussen (sociaal recht,
algemeen boekhouden, balansanalyse,
management accounting, …) en kortlopende
initiatieven
• In company-trajecten (o.m. GDF-Suez
Shareholders Business School, …)
Meer info: www.hubrussel.be/ems
Fiscale Hogeschool (FHS)
De Fiscale Hogeschool biedt u
- een hoogstaande en volledige opleiding in de
Fiscale Wetenschappen gespreid over 2
academiejaren à rato van 3 avonden per week
- een éénjarige dagopleiding Postgraduaat Fiscaal
Recht & Fiscale praktijk
- een reeks grondige snelcursussen inzake BTW,
Personenbelasting, Vennootschapsbelasting,
Vennootschapsrecht
Meer info: www.fhs.be
EHSAL-FHS-Seminaries
• Meer dan 40 jaar organiseert EHSAL-FHS
seminaries die aansluiten bij de brandende
actualiteit op het vlak van fiscaliteit, financiële
planning en ondernemingsrecht.
• Elk voor- en najaar een actueel aanbod, naast
klassiekers, zoals aangifte Personenbelasting en
vennootschapsbelasting, jaaroverzichten BTW,
Boekhoudrecht, vennootschapsrecht, fiscale
rechtspraak en rulingbeleid, enz…
• Meer info: www.hubrussel.be/sem
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV)
• Het GPV biedt talloze postgraduaten, opleidingen en
studiedagen aan voor actoren uit de gezondheidszorg,
het onderwijs en het sociaal-agogisch werk.
• Daarnaast ook taalopleidingen (journalistiek, vertalen,
literatuur, …)
• Een EU-Academy
• Een IT-Academy (o.m. diverse CCNA en CCNP-cursussen)
• Universitaire Dinsdag Lezingen
• Teamgerichte nascholingen
• Meer info: www.hubrussel.be/gpv
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV) –
Postgraduaten 2013-2014
(Verpleegkundige in de) Palliatieve zorg
Verpleegkundige in de wondzorg, (stomatherapie en weefselherstel)
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Mentoring en coaching
Schoolmanagement
Orthopedagogisch management
Conferentietolken
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV) Gezondheidszorg
Ergotherapie
Kinesitherapie
Medische beeldvorming
Optiek & Optometrie
Palliatieve zorg
Verpleegkunde
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV) Onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Directies, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV) –
Sociaal-agogisch werk
Orthopedagogie
Sociaal werk
Gezinswetenschappen
Groepscentrum Permanente Vorming (GPV) –
Talen
Journalistiek
Literatuur
Nederlands
Schrijfcursussen
Taalonderwijs
Vertalen-tolken
Vreemde talen
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Biedt een ruime waaier aan postgraduaten en
kortlopende opleidingen aan binnen de profit en
non-profit sector
• Richt zich tot professionals en pas afgestudeerden
binnen de industriële wetenschappen (bouw,
energie en veiligheid), de gezondheidszorg,
biotechniek en facilitair management
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Postgraduaten
Bio-ecologisch bouwen
Realiseren van duurzame en energiebewuste bouwprojecten
Energiecoördinator
Muzocoach
Ouderenzorg
Pediatrie en neonatologie
Toegepast diergedrag
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Preventieadviseur
Niveau 1 & 2
Arbeidshygiëne
Ergonomie
Psychosociale aspecten van arbeid
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Veiligheidscoördinator
Niveau A
Niveau B
Aanvulling tot coördinator voor preventieadviseurs
• Milieucoördinator
Niveau A
Niveau A via overgang
Niveau B
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Gezondheidszorg
Neurologische zorg
Oncologische zorg
Ouderenzorg
Pediatrie en neonatologie
Radioprotectie - radiotherapie
Revalidatie multidisciplinair
…
Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO)
• Meer info: http://dvo.kahosl.be
• Opleiding op maat? Contacteer [email protected]

similar documents