EXPERTISES - R-SOM Webbuilder

Report
EXPERTISE,
DE PRAKTISCHE KANT IN DETAIL
DOOR PIERO RIGO
WELKE GEGEVENS HEBBEN EXPERT EN
HERSTELLER NODIG VOOR EEN CORRECTE
EXPERTISE
?
OPDRACHT
 SCHADELOCATIE (aangifte en of pv politie)
 VOERTUIG (TYPE, NR PLAAT, CHASSISNR)
 GEGEVENS VERZEKERDE
 GEGEVENS EIGENAAR (VB.LEASING)
 BOORDDOCUMENTEN
 AKKOORD EIGENAAR, HERSTELLER
 FACTURATIEGEGEVENS

OPDRACHTEN
Via informex naar de hersteller (mits erkend
hersteller.) ook wel nieuw circuit genoemd.
Deze stuurt rechtstreeks een bestek naar de
maatschappij en krijgt onmiddellijk een akkoord
of het bericht dat expert x zal aangesteld worden.
 De expert krijgt een opdracht via:
 Makelaar, Informex, maatschappij, prive,enz
 Het is wenselijk dat de expert een omschrijving
van zijn opdracht krijgt alvorens de expertise.
 en in welke hoedanigheid hij optreedt.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
Waardebepaling, schadevrij attest.
Schadebegroting in oorzakelijk verband
( bestaande schade, wat is wel en wat is
niet van het ongeval)
Reconstructie
Bepalen van de oorzaak (aanrijding met
?, brand, vandalisme, inbraak, enz).
Bepalen van de aansprakelijkheid
(wie stond stil, wie was in beweging,
verfresten, schuursporen, enz)
HOEDANIGHEID
Eo: expertise overeenkomst
 Rdr: directe regeling
 Ba :burgelijke aansprakelijkheid (tegenpartij)
 Es aw: eigenschade aangenomen waarde
 Es ww: eigenschade werkelijk waarde
 Beperkte omnium: glasbraak, wild, diefstal, enz
 Btv: bijzondere tegenverzekering (rechtsbijstand)
 Privé
 Waardebepaling
 Schadevrij attest
 Andere

FOTO’S
Volgens lastenboek opdrachtgever
 Fotoalbum tot 20 foto’s
 Boorddocumenten
 Chassisnummer (ingeslagen)
 Identificatieplaatje
 4hoeken van het voertuig
 Schade door ongeval
 Bestaande schades
 Kilometerstand
 Interieur (airbags, gordeldracht)
 Staat banden (zeker indien slecht)

FOTO’S
VB TECHNISCH TOTAAL VERLIES
FOTO’S ECONOMISCH TOTAAL VERLIES
EXPERTISE
Afspreken met de hersteller en/of schadelijder
 Werkwijze herstelling/of totaal verlies
 Welke delen moeten vervangen
welke delen moeten hersteld + tijd aantal ae’s
welke delen moeten gespoten
 Welke delen vertonen bestaande schade
 Aantal dagen derving
 Uurloon hersteller bedraagt ? Hersteller bezorgt
bestek of expert maakt zelf voorstel
 Ook bij totaal verlies maakt de expert in de
meeste gevallen een berekening van de
herstelkost.

EXPERTISE IN AANWEZIGHEID VAN
KLANT, FAMILIELID, KENNIS, PLAATSLAGER ,
UITBATER GARAGE, VERKOPER, MAKELAAR, ENZ
??
ONTBREKENDE STUKKEN OPVRAGEN
= STEEDS ENORM TIJDVERLIES
Btw attest
 Ongevalsaangifte, pv politie
 Boordocumenten
 Aankoopfactuur
 Katalogusprijs
 Foto’s
 Bestek
 Verslag bestaande schade

HOE VERLOOPT EEN EXPERTISE BIJ
TOTAAL VERLIES ?










Totaal verlies bevestigen
Mits toegestaan door opdrachtgever wrakafstand
aanbieden+documenten opvragen
Pas na ontvangst getekende wrakafstand offertes vragen of
Pas na ontvangst weigering wrakafstand offertes vragen
Tegenpartij verwittigen indien schade mogelijk meer als
8500+BTW bedraagt
Stallingskosten verifiëren, eventueel wrak verplaatsen naar
depot (carval, struyfs, enz.)
Marktonderzoek of berekening waarde voor ongeval.
Of inlichtingenfiche met katalogusprijs 1ste in gebruik naar
opdrachtgever.
Voorstel naar eigenaar of wachten op voorstel vanwege de
expert van tegenpartij.
Wrak toewijzen of verkopen betaling verloopt via informex
AFWACHTEN SCHRIFTELIJK AKKOORD

Afwachten schriftelijk akkoord van de eigenaar of
diens gemachtigde.(expert rechtsbijstand)
AFSLUITEN
Dossier afsluiten via informex
 Dossier afsluiten via manueel pv B

BESLUIT
Bezorg de expert maximaal informatie voor de
expertise: aangifte, inschrijving, telefoonnummer
klant, foto’s enz.
 Indien mogelijk maak afspraken waarbij de
wagen in de garage staat
 Informeer de klant dat een correcte schadeclaim
steeds resulteert in een snellere afhandeling
 Bij vragen aarzel niet ons te contacteren
 Gegevens van Adetex zie website
 www.adetex.be

VRAGEN ?

similar documents