H1 - De Handelsroute

Report
Budgetteren
H1 Berekenen van het resultaat
van een onderneming
Filiaalmanager
Berekenen van het resultaat van
een onderneming
Het bedrijfsresultaat is dat wat bedrijf
overhoudt nadat alle kosten van de
omzet die een bedrijf maakt zijn
afgetrokken.
Consumentenomzet
Btw
Inkoopwaarde van de omzet
Exploitatiekosten.
2
Budgetteren | Filiaalmanager
Bedrijfsresultaat
Consumentenomzet
Btw
Omzet
Inkoopwaarde omzet
Brutowinst
Exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat
3
Budgetteren | Filiaalmanager
Rendement eigen vermogen
Het bedrijfsresultaat verminderd met het
gewaardeerd loon.
4
Budgetteren | Filiaalmanager
Rendement eigen vermogen
Consumentenomzet
Btw
Omzet
Inkoopwaarde omzet
Brutowinst
Exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat
Gewaardeerd loon
Rendement eigen vermogen
5
Budgetteren | Filiaalmanager
Bedrijfseconomisch resultaat
Rendement eigen vermogen verminderd
met een vergoeding (rente) voor het
eigen geld dat is geïnvesteerd in de
onderneming.
De premie voor je risico, voor je goed
ondernemerschap.
6
Budgetteren | Filiaalmanager
Bedrijfseconomisch
resultaat
Consumentenomzet
Btw
Omzet
Inkoopwaarde omzet
Brutowinst
Exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat
Gewaardeerd loon
Rendement eigen vermogen
Gewaardeerde interest
Economisch resultaat
7
Budgetteren | Filiaalmanager
Gewaardeerd loon
Verschillende manieren om het
gewaardeerd loon te berekenen:
Loon dat een werknemer met een
vergelijkbare functie in loondienst verdient.
Basis gewaardeerd loon met een procentuele
verhoging afhankelijk van de bruto winst.
8
Budgetteren | Filiaalmanager
Gewaardeerde interest
Denkbeeldig berekende rente over het
eigen vermogen.
9
Budgetteren | Filiaalmanager
Nettowinst
Als je het bedrijfsresultaat verminder met
de bijzondere lasten en vermeerderd met
de bijzondere baten krijg je de
nettowinst.
Bijzondere lasten: incidentele
opbrengsten
Bijzondere baten: incidentele kosten
10
Budgetteren | Filiaalmanager
Nettowinst
Consumentenomzet
Btw
Omzet
Inkoopwaarde omzet
Brutowinst
Exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Nettowinst
11
Budgetteren | Filiaalmanager
Fiscale resultaat
Fiscale resultaat is de exploitatierekening
met alleen door de fiscus geaccepteerde
kosten.
Niet-fiscale kosten zijn wel kosten, maar
worden niet door de fiscus geaccepteerd.
12
Budgetteren | Filiaalmanager

similar documents