Muzische vorming Les 1

Report
Muzische vorming Les 5
 Vorige lessen
 Hoe vinden we leerinhouden?
 4 Eigenschappen van muzische vorming
 De eigen top 10
 Evaluatiefase IN de les
 Het nieuwe didactische model
 Muzisch evalueren
 Evaluatie VAN de les
 Meerstemmigheid
Bronnen: dvd + publieke map
 DVD
 https://public.me.com/bogaertdirk
 Ww: muzischevorming
Wat weten we nu over leerinhouden?
 Je vindt goede leerinhouden door na te denken
over wat de kinderen leren door het opsommen
van:
 Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden
 Werkwoorden
 Attituden
 Je vindt goede leerinhouden door een goed
leerdoel te schrijven en daarna het antwoord te
zoeken op:
 WAT leren de kinderen hierdoor
 HOE moeten ze het aanpakken … en ..
 Wanneer hebben de kinderen het goed gedaan?
Eigenschappen van muzische vorming
 Muzische vorming gaat over vormgeving in functie
van betekenissen
 Symboolsystemen: muzische vorming is groeien in
een cultuur. De kinderen leren zich uitdrukken in
verschillende ‘talen’ of media.
 In muzische vorming grijpen de diverse media op
elkaar in. Soms heel diepgaand, soms ‘lichter’.
 Muzische vorming impliceert processen met
leereffecten en moet als dusdanig geëvalueerd
worden
Muzische vorming: eigen top 10
Een activiteit is muzisch als ze: ….
1
als er muziek, beeld, drama, dans … aan te pas komt
2
als er iets van de kinderen inzit
3
als er sprake is van vormgeving in functie van betekenissen
4
als de kinderen er plezier aan beleven
5
als de kinderen doorheen die activiteiten ook nog iets anders leren over de
wereld (bv over eekhoorns of de herfst, reclame, andere culturen …)
6
als de kinderen iets over zichzelf leren
7
als kinderen door de les of de oefening vaardiger worden (zingen, klappen,
tekenen, toneel spelen, kleuren mengen, lijnen zetten…)
8
als kinderen door de activiteit zelfzekerder, socialer, creatiever.. worden
9
als je de kinderen door deze activiteit op een of andere manier voorbereidt
op onze culturele wereld
10
als ze de kinderen multimediaal geletterd maakt
Vormgeving in functie van betekenissen
Beschouwen en creëren
Leereffecten
Evalueren-Rapporteren-Communiceren
 Evalueren
 Evaluatiefase IN de les (les 4)
 Muzische evaluatie VAN de les (les 5)
 De kinderen evalueren
 Zelfevaluatie
 Rapporteren
 Doelenroosters
 Leerplannen
 Communiceren
 Muzenbox, muzenbum, website, blogs
Muzisch evalueren
 Muzisch evalueren kan gaan over:
 De evaluatiefase in de les
 Wat, hoe, werkvormen
 De muzische evaluatie van de les/activiteit:
 Uitdagingen, opdrachten, werkvormen i.f.v.
 Hoofddoelen muzische vorming
 Leereffecten
 De verhouding ‘Materiaal – Vormgeving – Betekenis’
 De cultuureducatieve waarde van de les

De kinderen (dit doen we in het derde jaar)
 De evolutie van de kinderen evalueren i.f.v. de
leerplandoelen
 Rapporteren, communiceren met de ouders
Evalueren: de evaluatiefase in een les > WAT?

Wat?

Inzet, identificatie, attituden (muzische grondhouding)
 Dit kan je vragen aan de kinderen, of als lkr observeren,
later in kaart brengen en rapporteren aan de ouders, …

Vormgeving
 Hebben de kinderen het goed gedaan?
 Wat het origineel, met overtuiging..
 Cfr leerinhouden oude huizen in dia 9

De leereffecten
 Zie bovenstaande dia’s

Vaardigheden
 Hebben de kinderen bijgeleerd in die vaardigheden?
Evalueren: de evaluatiefase in een les > HOE?

Hoe?

Het hele proces nog eens overlopen: vragen over


De opdrachten, werkvormen, onderdelen van het werkproces
Toonmoment met vragen voor de uitvoerders en voor de
toeschouwers

Voor de makers: is de voorstelling verlopen zoals jullie dat voorzien
hadden, wat was er anders, hadden jullie eerst andere plannen, hoe
verliep de samenwerking, vonden jullie het zelf geslaagd,….?
 Voor de toeschouwers: vonden jullie het duidelijk, was het met
overtuiging, wat vonden jullie echt goed aan deze voorstelling?




Foto, audio, video > onmiddelijke feedback of klaswebsite
Niet altijd mondeling: met kleurkaarten, smiley’s, bewegingen en
gebaren, applausje met de handen of de voeten
Beoordelingsschaal > zie volgende dia
Zichtbaar maken > je kan vaak niet alles omhoog hangen of op een
website zetten. Dan maar de leukste dingen, maar zorgen dat alle
kinderen aan bod komen.
Evalueren: de evaluatiefase in een les > WANNEER?

Wanneer?

Bij het geven van de opdracht
 Kinderen moeten weten wat je kriteria zijn.
Wanneer is het goed gedaan?

Tussenevaluatie
 Bij complexe opdrachten kan je deze in twee of meerdere
stappen opdelen en …
 Halfweg al eens een paar ‘goede’ groepjes een tussenresultaat
laten tonen.


Op ‘t einde van de les
Later, bij een volgende les.
 Soms heb je als leerkracht nog wat selectie- of montagewerk
achteraf. Een mooi resultaat werkt motiverend voor de
volgende keer.
 De resultaten gebruiken als nieuwe ‘starter’.
 Ook de kinderen leren omgaan met zaken die ‘onaf’ zijn.
Beoordelingsschalen: beschrijving muziek
Beoordelingsschalen: waardeoordeel
Beoordelingsschalen: waardeoordeel ‘oude huizen’
<<
Goed gearticuleerd
Passende
stemmetjes
Passende geluiden
Mooie mix van
geluiden en tekst
Met veel gevoel
Goede afwisseling
snel/traag, luid/stil
Gebruik van canon
en wisselende
stemmen
Goed gedaan
<
0
>
>>
Slecht gearticuleerd
Geen speciale
stemmetjes
Geen goede geluiden
Geluiden en tekst
gaan niet zo mooi
samen
Met weinig gevoel
Altijd maar hetzelfde
Geen canon en
wisselende stemmen
Kon beter
Evalueren: Muzische evaluatie VAN de les

Wisselwerking beschouwen en creëren

Identiteit van het kind

Leereffecten





Evaluatie



Zelfzekerheid
Zelfstandigheid
Creativiteit
Expressievaardigheden
Wat?
Hoe?
Verhouding Materiaal-Vorm-Betekenis



Goede starter, materiaal
Thema
Originele werkvorm
Meerstemmigheid
 Wat is meerstemmigheid ?
 Met meerdere stemmen muziek maken
 Stem: ding in je keel
 Muzikale lijn: 1e stem, ..
 Stemming: sfeer
 Instrumenten stemmen, op elkaar afstemmen
Meerstemmigheid
 Luisteren naar stemmen
 Stimmung
 Soorten meerstemmigheid als metafoor
 Oefenen
 Met een korte tekst
 Met stukje van een liedje
 Met klanken
Meerstemmigheid
 Belangrijke elementen bij meerstemmigheid zijn :

de juistheid van uitvoeren in functie van het geheel
 onafhankelijkheid van de andere stemmen
 kunnen luisteren naar het geheel en naar de andere
stemmen
 genieten van het geheel
Meerstemmigheid
Terwijl de hond in diepe duisternis
zijn weg zocht door de stad,
kwamen alle katten samen,
maakten een vermetel plan.
 In twee stemmen, in drie
 De inzetten dichter bij elkaar
 Melodisch, ritmisch, stiltes en emoties, herhalingen
 Klinkers en medeklinkers
Meerstemmigheid
Cfr Word: ‘voorbeelden van de les’
Tss tike tike tsss prrrr waka waka tik tak hoempapa hoempapa
Meerstemmigheid
Tsss tike tike tsss,
prrrr waka
tik
BOEM!
Huh
PIPI
tak
TIK
waka
o
hoempapa
TAK
hoempapa
WAWA
o
ha
WAWA
ha
Nog wat liedjes
De trein de trein de trein,
Ik moet de trein nog halen,
Ik moet op tijd er zijn,
en ‘t kaartje nog betalen
De trein de trein, de trein
staat klaar op het perron,
Straks brengt de trein ons fijn
Naar het volgende station.
De trein gaat door het land
Tjoek tjoek tjoek tjoek tjoek
tjoek tjoek
De koeien langs de kant
Tjoek tjoek tjoek tjoek tjoek
tjoek tjoek
Zien mij nieuwsgierig aan
Tjoek tjoek tjoek tjoek tjoek
tjoek tjoek
Want zij zijn vast nog nooit
met deze trein gegaan
Olga
Ai ai Olga, als jij niet van mij houdt,
Dan spring ik in de Wolga en kind, die is zo koud.
Met jou wil ik de Wodka delen, dansen en
de balalaika spelen.
Ai ai Olga, als jij niet van mij houdt,
Dan spring ik in de Wolga en kind, die is zo koud.
Er was er eens een oude rus die leefde in de Kaukasus
en was verliefd op Olga.
Hij zei: “‘k wil met je trouwen zus, dus geef me nu maar gauw een kus, anders spring ik in de
Wolga”.
Maar Olga zei: “ Nee, dankjewel ik blijf voorlopig vrijgezel,
want ik zie meer in Ivan”.
“Aan hem schenk ik mijn hart misschien, hij houdt tot ‘s avonds kwart voor tien
mijn hand vast op de divan
Maar Olga gaf hem toch geen zoen, toen moest hij voor zijn goed fatsoen
wel in de Wolga springen.
Hij nam een aanloop van het strand en haalde net de overkant
en ging daar door met zingen
Nog 2
Auto’s racen, brommers pacen, toet’ren knallen door de straat
Iedre morgen iedre middag, links en rechts tot ‘s avonds laat
Al die dampen al die gassen, niemand die er iets aan doet
Ga maar lopen, ga maar fietsen, echt dat doet je reuzegoed
Ik zoek een jongen met bebophaar,
bebophaar en een jazzgitaar
Vuurrode sokken en een spijkerbroek,
dat is de jongen die ik zoek
Ik zoek een meisje met lichtblond haar,
lichtblond haar en een jazzgitaar,
Vuurrode sokken en een spijkerbroek,
dat is het meisje dat ik zoek
Dagje uit
Op zondag zijn we met de auto naar het bos gegaan.
Het was er stil, we deden dus de radio hard aan.
Mijn moeder had nog huisvuil dat de vuilnisman niet wou
Ze smeet het toen maar in het meertje want het was nog bauw
We zijn die vieze stad zo af en toe wel zat.
Dan gaan we naar het bos en we leven erop los.
Lang leve lang onze mooie natuur
Van zeven jonge boompje hebben wij een hut gemaakt.
Daar zijn we in de bladeren nog speelgoed kwijtgeraakt.
We hadden restjes eten maar een vuilnisbakje niet.
Mijn moeder zei: “Gooi daar maar neer, geen mens die ons hier ziet!”.
De reus van Fidel
Ik ben de reus van Fidel, de reus van Fideldo.
Ik heb twee reuzenlaarzen, en stampen doe ik zo.
Ik ben de dwerg van Fidel, de dwerg van Fideldo.
Ik heb twee grote tenen en tikken doe ik zo.
Ik ben de clown van Fidel, de clown van Fideldo.
Ik heb twee grote schoenen en springen doe ik zo.
Ik ben de heks van Fidel, de heks van Fideldo.
Ik heb twee grote voeten en sloffen doe ik zo.
De wielen van de bus
De wielen van de bus die draaien rond,
draaien rond, draaien rond.
De wielen van de bus die draaien rond,
Als de bus gaat rijden
De motor van de bus doet broem broem broem …
De mensen in de bus gaan heen en weer …
Der tassen in de bus gaan op en neer ….
De Stieros
Een grote stieros uit Spanjos die was zo verliefdos, tot over zijn oros, olé
Ze heette Bella Katrienos, een pracht van een koeios,
met prachtige oros, olé.
Een grote toreadoros, die zag dat de stieros had liefdesverdrietos, olé
Hij krabde vaak in zijn haardos en piekerde uros, bedacht toen een planos, olé
Hij maakt veel kleurenfoto’ van prachtige koeios, waaronder Katrienos, olé
Hij liet ze zien aan de stieros, die wild-enthousiastos een gat in de lucht sprong,
olé
Een weekje later in Spanjos daar trouwde de stieros met Bella Katrienos, olé
Ze leefde lang en gelukkos en kregen veel kindros met prachtige hoornos, olé
Bigi Kaiman
Bigi Kaiman kaiman kaiman
Bigi kaiman djomp’a liba bari tjoewé tjoewé
Bigi Kaiman kaiman kaiman
Bigi kaiman djomp’a liba bari tjoewé tjoewé
A bari tsjoewé tsjoewé A bari tsjoewé tsjoewé
Bigi kaiman djomp’a liba bari tjoewé tjoewé
A bari tsjoewé tsjoewé A bari tsjoewé tsjoewé
Bigi kaiman djomp’a liba bari tjoewé tjoewé
De griezelige tovenaar
In het bos woont een griezelige tovenaar
Die maakt daar vreemde drankjes klaar
Daar doet hij rare dingen mee
Hokus pilatus hotsikee
Hij maakt van een mug een olifant
En van een boom een neus
En als hij erg zijn best .. Doet,
Maakt hij van een dwerg een reus
Deze jas
Deze jas die zit je als gegoten
Deze jas heeft veel te lange
mouwen
Deze jas die past je nou precies
Deze jas is veel te wijd
Deze jas heeft zulke leuke zakken
Deze jas heeft zulke stomme zakken
De kleur is mooi de stof is goed
De kleur is fout, de stof is gek
Die jas MOET!
Die jas NOOIT!
Grote Gekke bekken trekken
Weet je wat voor dier ik wel wil zijn?
Een aap (oehoe) een aap (oehoe) dat lijkt me nou zo fijn
En weet je wat voor aap ik dan wil zijn?
Een grote gekke bekken aap dat lijkt me nou zo fijn
Lekker gekke bekken trekken met mijn eigen apenbek
Lekker gekke bekken trekken, hoe!, dat lijkt me gek!
Een apie in de klas dat lijkt me leuk
De juf en alle kinderen die lachen zich een deuk
En als er iemand naar doet tegen mij
Dan trek ik gauw een gekke bek dan is dat zo voorbij
Lekker gekke bekken trekken met mijn eigen apenbek
Lekker gekke bekken trekken, hoe!, dat lijkt me gek!
Het geheimzinige kasteel
Om twaalf uur is het donker
De wind giert om ‘t kasteel
Wij horen dertien bonken, bonken
De schrik slaat om de keel
Wij zitten hier verlaten de nacht duurt nog zo lang
Wij hebben koude rillingen en voelen ons zo bang
Ik ben een dinosaurus
Ik ben een dinosaurus
en wandel door het bos.
Normaal heb ik een bandje om
maar nu mag ik eens los.
O yeah, o yeah, o yeah
Ik ben een waterbuffel
verveel mij altijd dood.
Ik krijg ook nooit een knuffel
ook al geef ik graag een poot
O yeah, o yeah, o yeah
En ik ben een giraffe,
mijn haar zit door elkaar.
Dat komt, ik heb geen kapper
met een metershoge schaar
O yeah, o yeah, o yeah
Ik ben de ijsbeer Olaf
en leef bij strege vorst
Maar koud heb ik het nooit
want ik heb haren op mijn borst
O yeah, o yeah, o yeah
Mieke van de buren
Mieke van de buren heeft haar huisje schoon gemaakt
En alles wat ze kwijt wou gooide ze gewoon op straat ..
X X XX X XXXX XX X X X XX X XXXX X
O, wat lig er nu een rommel op de stoep
Het is gewoon niet mooi meer
Het is een grote troep!
Ochtendgymnastiek
Op en neer op de muziek
van de ochtendgymnastiek
Goed zo, dames, da’s niet gek
leg uw benen in de nek
Hink nu op het linkerbeen
En zet uw tanden in uw teen
Aan het eind haalt iemand naar ik hoop
u als het lukt weer uit de knoop, AU!
LAAG HOOG RECHTS LINKS ACHTER VOOR KNIE BUIK
Pietje van der Plas
Pietje van der Plas loopt door de
regen (regen)
Pietje van der Plas zit in de goot
(blublbbl)
Pietje van der Plas die kan er
tegen (tegen)
Pietje van der Plas valt in de
sloot (plons)
Pietje kijk nou wat je doet
Denk toch om je goeie goed
Pietje kijk nou wat je doet
Denk toch om je goeie goed
Pietje van der Plas loopt door de straten
Pietje van der Plas die wordt zo nat (brrr)
Pietje van der Plas neemt grote passen
(passen)
Pietje van der Plas wordt het niet zat (nee!)
Pietje van der Plas kan niet meer schelen
(schelen)
Pietje van der Plas klimt in een boom (hoei!)
Pietje van der Plas wil niet zoet spelen
(spelen)
Pietje van der Plas vindt dat maar sloom
(buh)

similar documents