Contentmarketing - Arteveldehogeschool

Report
Contentmarketing
Plan
‘A goal without a plan is just a wish’
Antoine de Saint-Exupéry
Content plan
• Behoud de focus in de uitvoering van je
contentmarketing
• Zorgt ervoor dat je je content ook echt verkrijgt
• Interne afstemming met andere departementen
• Consistentie in je publishing
• Vaste inplanning van content-tijd
(belangrijk vs dringend)
Tools voor contentplanning
• Plantools om in real-time te werken
• Trello (http://trello.com)
http://youtu.be/aaDf1RqeLfo
• Asana (https://asana.com/)
• Eenvoudige tools voor content verzamelen/planning
• Evernote (https://evernote.com/intl/nl/)
• Google agenda
Content kalender
• Kalenders in vele vormen/formaten mogelijk
• Aanpassen aan jou project/nood
• Voorbeeld: http://bit.ly/editorial-basis
http://brightbluewave.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/CMX-Editorial-Calendar-Sample.jpg
Bepaal je ankers/momenten
•
•
•
•
Maak een editoriale kalender per jaar/maand
Begin met tijdgevoelige thema’s
Identificeer je momenten
Vul een agenda in met
•
•
•
•
Data van productlanceringen
Belangrijke evenementen in de sector
Belangrijke eigen bedrijfsevenementen
Typische seizoensmomenten (ook in nieuws, op social media…)
https://www.google.be/trends (keywords + locatie + periode)
Werk rond je momenten
• In beginperiodes heb je een primair thema
• Momenten hebben een aanloop (tease, love,
remember)
• Lanceer belangrijk nieuws als het ‘event’
• Maar vergeet geen (tijdelijk) secundaire thema’s
• Bijvoorbeeld: Als kaarsenfabrikant richt je al je aandacht op
Valentijn (in die periode). Maar door enkel daarrond te werken
verlies je de singles, de knuselaars enz… als doelgroep uit het oog.
Bepaal je thema’s/kanalen
• Vanuit je content research weet je welke thema’s,
welk verhaal en welke kanalen je kan gebruiken
• Je weet welke content werkt
• Welke platformen/content types vereist zijn (Instagram, facebook,
Slideshare, LinkedIn, Twitter…)
• Je weet op welke keywords je moet scoren
• Liever minder maar beter
• Beter 1 goed artikel dan veel losse flodders op FB, Twitter…
Bepaal je thema’s/kanalen
•
•
•
•
Hoofdthema
Subthema
Subthema’s agenderen
Andere categorieën
• Zie Content Marketing gids
http://www.arteveldehogeschool.be/drupalkarendegroof/module/mo
dule_contentmarketing/ppt/Content-Marketing-Gids-ebook.pdf
• op pagina 20
Vergeet je persona’s niet
• In bepaalde periode (afhankelijk van thema/kalender)
meer focussen op bepaald persona
•
•
•
•
Belangrijke actie in vooruitzicht: die doelgroep gericht opvolgen
Relevante content aanbieden
Interactie verhogen, zowel in aanloop, tijdens als na de actie
Een minimum aan diverse content behouden om de andere persona’s
niet kwijt te raken
• Afwisselen tussen de persona’s (doelgroepen)
Balanceer je inhoud
• Mix de toon van je thema’s
• 60% gemeenschappelijke interesse (tussen jezelf en je klanten)
(bvb kaarsmomenten in de wereld)
= Top of mind
• 30% Toegepaste content
(bvb Spaas kaarsen voor romantiek)
= Productgerichter
• 10% Zelfpromotie
(bvb ‘Speciaal voor klanten: gratis romantisch thuisgeleverd’)
= anders ben je enkel een prijsmerk
Bepaal content soorten
• Bogberichten, beelden, beelden met quotes,
eBooks/whitepapers, infografieken, klant cases,
onderzoek, persberichten, Podcasts, slideshare
presentaties, video’s, webinars…
• Zie Content Marketing gids p 21
Content verzamelen
• Bepaal welke herbruikbare content (formaten)
bestaat (zowel eigen als ‘earned media’)
• Eigen research, publicaties, archieven…
• Externe bronnen (partners, concullega’s, organisaties met
gedeelde belangen, klanten…)
• Opinion leaders (je geeft een scoop, je krijgt retweets…)
Content verzamelen
• Content van medewerkers
•
•
•
•
•
Hebben voeling met noden doelgroep
Ervaren sneller problemen met perceptie/aanbod
Hebben ervaring in wederkerende issues
Zien opportuniteiten die managment/staff niet zien
Ideeën vanuit de werkvloer meer authentiek
Groei gezamelijk
• Verklaar het nut van de thema’s aan medewerkers
• Verduidelijk hun rol in de contentcreatie/verspreiding
• Werk aan regelmaat en betrokkenheid
• Content vragen dat binnen hun werk past
• Vragen om dingen te sharen zodat iemand anders het
kan verwerken (bvb via Delicious, Yammer, Evernote…)
Groei gezamelijk
• Geef positieve feedback
• Werk met cijfers (effectiviteit, overzicht conversies)
• Geef ‘best cases’
• Geef inzicht in de focus/planning van volgende
periode
Content richtlijnen
• Teksten
• Aantal woorden per artikel
• Welke kernwoorden (keywords) gebruikt moeten worden
• Artikels in Google Nieuws plaatsten
• Beelden
• Naam van het beeld
• ALT tag
• Moeten in Google Images Search goed scoren!
Zelf content genereren
Zie Powerpoint ‘Content maken’
1. Branded content (zelf content creëren)
2. Content curatie (verzamelen en verspreiden van
bestaande content)
3. User generated content (earned content)
Project starten
•
•
•
•
•
•
Begin met tijdsgevoelige items
Bouw consistentie met thema’s en contenttypes
Link de content met de bronnen
Werk je door de briefings
Betrek je collega’s
Stel je contentplan en kalender op
Project starten
• Maak een plan voor distributie
• Wie, waar, welk formaat
• Maak een plan voor conversaties
(procedures bepalen)
•
•
•
•
Wie reageert?
Welke ‘tone of voice’?
Wie als auteur? (bedrijf, eigen naam…)
Binnen welke tijd reageren?
Vindt een goed ritme
•
•
•
•
Jaarlijks zet je de grote lijnen uit
Maandelijks herbekijk je alles (focus houden)
Wekelijks/dagelijks kleine acties
Meet en analyseer wat werkt of niet
• Check telkens of je de juiste doelgroepen/persona’s blijft
aanspreken
Vindt een goed ritme
• Begin bvb met…
•
•
•
•
•
3 social media posts per dag van curated (geleende) content
1 eigen blogpost per 14 dagen
1 trendreport/enquête per seizoen
1 videofilmpje per seizoen
Leg het tempo in het begin niet te hoog
Vind een goed ritme
• Plan de content voor de eerste 3 maanden
• Eerst test je de waters uit
• Vooral de gewoontes kweken
• Daarna evalueren en effectiviteit doen groeien
• Daarna ritme opdrijven
•
•
•
•
Aantal content opdrijven, engageer meer mensen voor bijdrages
Thema’s aanvullen met meer interne momenten
Meer interactie zoeken met fans/followers
Nieuwe formaten aanbieden (video, infographics…)
Publicatie/distributie/promotie
• Handmatig
• Wordt ‘outreach’ genoemd
• Je gaat zelf zoveel mogelijk mensen benaderen
• Best de ‘influentials’
• Automatisch
Plan en automatiseer
• Automatiseer zo veel mogelijk, zowel om content te
verzamelen en te distribueren
• IFTTT linkt acties op verschillende platformen
• Buffer (https://bufferapp.com/)
Een dag schrijven/verzamelen/verwerken en op vele dagen
publiceren
Content status
• Houd een overzicht van de status van de content bij
in bvb Trello
Content status
•
•
•
•
Aangevraagd: je verwacht de content
Bezig: content wordt gemaakt, verzameld, gecureerd
Klaar: content moet nu nog gecontroleerd worden
Gepubliceerd: Content is volgens kalender op juiste
kanaal gepubliceerd
• Bij gemiste deadline: herplannen
Daarna meten
• Op regelmatige basis meten of de content de doelen
die je vooropstelde wel bereikt
• Bijsturen is een continu proces
‘Those who fail to plan,
plan to fail’
Winston Churchill
Bronnen
• Vorming Content Marketing – Arteveldehogeschool
Door Koen Verbrugge
• How to create change
http://www.slideshare.net/Unwired/how-to-create-change
Door Oscar Berg
• Handboek Content Strategie
http://www.handboekcontentstrategie.nl/
Door Patrick Petersen
• Prezi Content Marketing
http://prezi.com/w3-vap6vllmi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Door Carole Lamarque en Philippe De Puydt
Bronnen
• The Handy-Dandy Content Audit Template
http://johnmccrory.com/category/content-strategy/
Door John McCrory
• Data voor Content : Een waarschuwend verhaal
http://www.slideshare.net/KoenVerbrugge/data-voor-content-complexe-funnels
Door Koen Verbrugge

similar documents