Presentatie `Vormselvormen` (ppt)

Report
vorm
sel
en
Welkom!
TERNAT
9 januari 2014
WEZEMAAL
15 januari 2014
onthaal
vormselsteentjes
de fundamenten: vormselsymbolen
bouwstenen voor een viering
en nu aan jullie!
Vormselsteentjes
1 sacrament…
iets minder woorden…
of toch niet?
Vormselsymbolen
• De herinnering levend houden
• Een ‘droog’ doopsel
• Het symbolum van ons geloof
• Indrukwekkende handen
• Indringende zalving
• Vergeet de Geest niet!
• Vergeet de eenvoud niet!
Creatief…
• Handen
• Dingen uitbeelden in gebarentaal
• De omtrek van een hand tekenen en daarin zoveel mogelijk dingen
schrijven die je met je handen kan doen (bvb binnen 1 minuut)
• Opdrachten uitvoeren met maar 1 hand
• Mekaar de hand op de schouder leggen (in een kring)
• Olie
• Verschillende oliën laten proberen/ inwrijven
• Op een steen: aan de linkerkant water, op de rechterkant olie
• Een geoliede (duim)afdruk maken op een papier
• Een tekening inkleuren en daarna inoliën (glasraam)
• Bij elkaar een kruisje op het voorhoofd zetten
Structuur… ?!?
geloofsbelijdenis
handoplegging
zalving
opening
Dienst van het woord
geloofsbelijdenis
handoplegging
Dienst van de tafel
zending
zalving
opening
• Intredeprocessie – intredelied
• Begroeting en verwelkoming
• Kyrie – lied om vergeving
• Gloria – (lied)
• Openingsgebed
Dienst van het woord
• Eerste lezing
• Tussenzang
• Tweede lezing
• Acclamatie
• Evangelie
• Acclamatie
• Homilie
geloofsbelijdenis
handoplegging
• Geloofsbelijdenis
• Handoplegging
• Zalving
• Voorbeden – lied
zalving
Dienst van de tafel
• Bereiding van de gaven (offerandeprocessie
met offerandelied)
• Gebed over de gaven
• Eucharistisch gebed
• Onze Vader (lied)
• Vredewens (lied)
• Breking van het brood – Lam Gods (lied)
• Communie – communielied
• Slotgebed
zending
• Dank- en zendingswoord
• Zegen
• Slotlied
Intredeprocessie – intredelied
Begroeting en verwelkoming
Kyrie – lied om vergeving
Gloria – (lied)
Openingsgebed
Eerste lezing
Tussenzang
(Tweede lezing)
Acclamatie
Evangelie
Acclamatie
Homilie
Geloofsbelijdenis – handoplegging – zalving
Voorbeden – lied
Bereiding van de gaven (offerandeprocessie met offerandelied)
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed (met gezongen stukjes, vb. Sanctus)
Onze Vader (lied)
Vredewens (lied)
Breking van het brood – Lam Gods (lied)
Communie – communielied
Slotgebed
Dank- en zendingswoord
Zegen
Slotlied
Bouwstenen
Bouwen
• Tijd nemen! Minstens in 2 keer
• Keuze van evangelie: lezen, herlezen, bespreken, kiezen
• Doorgronden:
• wat zegt deze tekst mij?
• Link met de vormelingen?
• Met het voorbije catechesejaar?
• Thema distilleren: 1 volstaat
• Vraag feedback aan de vormheer
• Aanpassen van ‘aan te passen’ teksten
• Gepaste liederen uitzoeken
• Hoe ‘in de verf’ zetten?
• Draaiboek gedetailleerd uitschrijven + afspraken maken
met medewerkers
• Boekje opmaken voor wie meeviert
• Repetitie: aandacht voor essentie! Soberheid is krachtig!
En nu… aan jullie!

similar documents