Websurvey opstellen in Limesurvey

Report
Websurvey opstellen in
Limesurvey
Infosessie 13 maart 2013
soc.kuleuven.be/limesurvey2
Limesurvey
•
•
•
•
Open Source
Programmeren?
Survey en resultaten staan op de soc-server
http://www.limesurvey.org/
Limesurvey
• Informatie over de software:
• http://www.limesurvey.org/
• Manual -> zie limesurvey.org
o
o
o
‘Documentatie’
Wiki-site met uitleg
Vanaf “creating surveys”!!!
Demo’s
• Youtube demonstratiefilmpjes:
o
o
o
Bvb. http://www.youtube.com/watch?v=KWE0wAoyvak
Bvb http://www.youtube.com/watch?v=-1Se3xTK_9Y
… zelf zoeken
Limesurvey
• Toegang tot de server:
o
Registratie via Anne Dickmeis
• [email protected]
• Mail vanuit student.kuleuven-mail (!) met
•
Verantwoording (promotor, titel meesterproef)
• Naam
• S-nummer
• Je krijgt mailtje met paswoord en login (je s-nummer)
• ToegangsURL: https://soc.kuleuven.be/limesurvey2
• Of via studentenportaal rechts onderaan
1. Aanmaak nieuwe survey
• Privacy
o
Data zichtbaar voor alle admins
• Misbruik
o
Alleen voor onderwijsdoeleinden
Structuur
• Hiërarchische structuur
o
Niveau Administration
• Beheren van verschillende surveys
o
Niveau Survey
• Beheren van verschillende ‘groepen van vragen’
o
Niveau ‘Groups’
• Beheren van verschillende vragen
o
Niveau ‘Questions’
• Beheren van de eigenschappen van de vraag
o
Niveau ‘answers’ en ‘labels’
Voorbeeld
• Belevingsonderzoek nav Valentijn
o
o
o
Geslacht, partner
Valentijn gevierd?
Zo ja:
• Hoe gevierd?
o
Zowel ja als nee:
• In welke mate apprecieer je bepaalde geschenken?
Aanmaak nieuwe survey
• Niveau administration
• Klik rechts op het groene plusteken
Aanmaak nieuwe survey
Aanmaak nieuwe survey
• Aangeven:
o
o
o
Naam survey (werktitel)
Welcome = welkomsttekst bezoekers
Admin + mail admin
• Plaats hier JOUW volledige naam
• Jouw officieel KUL-mailadres
o
Create survey onderaan klikken
URL van nieuwe survey
• Bij laden van survey te zien
Activeren … of nog niet?
• Aangemaakt, maar niet ACTIEF = rood vierkant
o
o
o
er worden geen resultaten bewaard
Alles kan en mag nog veranderd worden
Na activeren, slechts weinig veranderbaar (bvb welkomtekst alleen)
• Belang van vaak testen!
Opties voor surveys
• “Edit current survey”
• Tabblad Presentation & Navigation
o
o
o
o
Format (Q by Q of Group by group)
Template (lay-out)
Allow Saves
End-url, indien gewenst (eigen website bvb)
• Opties worden hier verder beschreven:
http://docs.limesurvey.org/Creating+a+new+survey&structure=En
glish+Instructions+for+LimeSurvey
Format
Andere opties
• Tabblad Publication & Access control: OK
• Tabblad Notification & Data management:
o
o
Date stamp: YES
Evt. save IP-address & referring URL
• MAAR: werkt niet perfect! + firewall/virusscanner!
• Tabblad Upload Resources Management: OK
Beheren survey
• Niveau Survey:
o
Rood blokje: Activeer survey
• Dit hou je tot op het allerlaatst!!!
o
Sleutel met blad = security settings; niet actief
o
Groen rad: Test survey (cf anderen)
o
Blad met hoekje: pas als geactiveerd en resultaten
o
Icoon printer:
• Printbare versie van je survey (overlopen opties)
o
o
o
Blad met potloodje: Edit Survey
Aanpassen eigenschappen survey (naam, …)
Icoon rood kruisje: Delete Survey
Beheren survey
• Aan de rechterkant het blad met groene plusteken op
niveau van GROUPS:
o
Om nieuwe groepen aan te maken
• Als “group by group” aangeduid in settings, dan is dit hetzelfde
als “een nieuwe pagina”!
•
Belang van plannen van de gehele survey!!
• Per groep kunnen verschillende vragen terecht komen
• Volgorde kan veranderd worden eventueel
Beheren survey
• Voorbeeld
o
3 groepen van vragen:
• Groep1: “Demografie” (leeftijd, partner)
• Groep 2: “Valentijn” (Valentijn gevierd? Zo ja, hoe?)
• Groep 3: “Cadeaus” (Score op Valentijnscadeaus)
o
Als “group by group” (aangeraden), dan komt elke vraag
op een aparte pagina ipv alles in één keer
Beheren van survey
• Groep 1:
o
o
Title = 1
Description
• Indien je invult, verschijnt tekst in survey (!)
• Niet nodig, maar mogelijk voorbeeld: “Eerst willen we je twee
eenvoudige vraagjes stellen.”
• Groep 2:
Title = 2
• Groep 3:
o Title = 3
• Op niveau survey kan je nu scrollen tussen de
verschillende groepen!
o
Beheren groepen
• Op niveau van groepen:
o
o
Linkerkant: edit group, delete group
Rechterkant: new question
Beheren groepen
• Code = naam variabele
o
Keep it simple én duidelijk
• Bvb geslacht, leeftijd, …
• Question = vraag die op scherm verschijnt
• Help = boodschap onderaan om iets te verduidelijken
Bvb: als vragen naar beroep van de “vader”, aangeven
dat dit ook stiefvader, adoptievader, … mag zijn
• Mandatory: vraag verplichten
o Best “no”, maar voor kernvraag van onderzoek “yes”
• Type of Question = type vraag
o
Beheren vraag
• VOORBEELD
o
o
o
Code = geslacht
Question = “Ben jij een…”
Question Type = List (radio)
Beheren mogelijke antwoorden
• Wit rooster = add answers
Beheren mogelijke antwoorden
o
o
Answer = antwoord dat op het scherm verschijnt
Code = code die wordt weggeschreven naar de
database indien een bepaald antwoord gekozen wordt
• Bvb: 1, 2, … of A1, A2, … of A, B, …
• Als antwoord geëditeerd (bvb spelling): vergeet niet op “save all”
te klikken!
• Antwoordcategorie “default” zetten = bolletje is daar al ingekleurd
• Up Down = welk antwoord eerst komt in de rij
Beheren vraag
• Voorbeeld ‘partner’
o
o
o
o
o
Code = 2 (of “partner”)
Description: “Heb je een partner?”
Type of question = list (radio)
“add question”
Answers:
• Code = Y, answer = Ja
• Code = N, answer = Nee
Vragen kopiëren
• Icoon dubbele bladen = COPY QUESTION
o
o
o
o
o
Vraag selecteren die je wilt kopiëren
Copy question
Nieuwe code (en evt. description) geven
Eventueel toewijzen aan andere bestaande groep
onderaan
“add question”
Beheren van vragen
• CONDITIES
o
o
o
= voorwaarden om de vraag te mogen laten stellen door
Limesurvey
Icoon = splitsen van een cel
Bijvoorbeeld: Alleen vragen hoe ze Valentijn gevierd
hebben ALS ze Valentijn gevierd hebben.
• Eerst vragen of ze dat gevierd hebben
•
Bij 1 (ja) => vraag over hoe Valentijn gevierd
• Bij 2 (nee) => vraag over hoe Valentijn gevierd, wordt niet gesteld, en gaat
verder naar de volgende vraag
Beheren van vragen
• Klik op icoon met “plus”; geef conditie aan:
Beheren van vragen
• Voorbeeld
Vraag 3 -> add condition
o Selecteer vraag “Heb je een partner?”
o Selecteer antwoord “Ja”
o Betekenis: Indien “ja” op vraag 2 “Heb je een partner”,
stel dan vraag 3
• Ander voorbeeld
o Vraag 1: geslacht; vraag 2: gynaecologiebezoeken
o Conditie op vraag 2; selecteer vraag 1
o Selecteer antwoord “vrouw”
o Betekenis: Als vrouw in vraag 1, dan alleen vragen of ze
al eens naar een gynaecoloog geweest zijn
o
Beheren van vragen
• Vraagtypes
Vraagtypes
• Voorbeelden met foto’s:
o
http://docs.limesurvey.org/Question+types
• Een beetje uitleg:
o
Array = matrix (dus rijen en kolommen)
• Denk aan een typische schaal met links vragen en bovenaan
helemaal niet tot helemaal wel bvb.
o
o
5 point choice: 1 vraag en scoren op 5 punten
5 point & 10 point array: matrix waarbij gescoord wordt
op 5 of 10 punten
Vraagtypes
• “Array: flexible labels”
Links vragen/zinnen en scoren op bvb “helemaal niet
akkoord” tot “helemaal akkoord”, of wat je zelf maar wil
• “Array: flexible labels by column”
o Rijen en kolommen omgekeerd: Links de scores en
bovenaan alle vragen
• “Array: flexible labels, dual scale”
o Links vragen/zinnen en scoren op twee verschillende
schalen naast elkaar
• “Array: increase, same, decrease” & “Array: yes no
uncertain” : vaste scores (increase, same, decrease, of …)
o
Vraagtypes
•
•
•
•
•
“Boilerplate”: opmerking zonder dat ze iets moeten invullen
“Gender”: geslacht (let op met taal!)
“Huge/long/short free text”: vrije tekstinvoer
“Date”: datum laten uitkiezen
“Array: multi flexible (text)”: links vragen, bovenaan
categorieën/namen/plaatsen/…
o Respondenten vullen vrij tekst in
• “Array: multi flexible (numbers)”: links vragen, bovenaan
categorieën/namen/plaatsen
o Respondenten geven een cijfer van 0 tot 10 met
dropdown
o Mogelijkheid tot vinkjes! (zie later)
Vraagtypes
• List (dropdown): 1 vraag, meerdere antwoorden, lijst die
•
•
•
•
naar beneden valt als je erop klikt, slechts 1 antwoord
aanduidbaar
List (radio): 1 vraag, meerdere antwoorden, lijst die
uitgeschreven staat met ronde buttons voor, slechts 1
antwoord aanduidbaar
List (flexible labels) (dropdown): werkt zelfde als
dropdown; je kan echter een vaste schaal gebruiken (bvb
helemaal niet akkoord tot …)
List (flexible labels) (radio): zelfde als radio, maar ook met
schaal
List with comments: mogelijkheid om commentaar te laten
geven
Vraagtypes
• Multiple options
meerdere antwoorden mogelijk om aan te duiden
• Multiple numerical input
• Multiple options with comments
• Multiple short text
o Allen met meerdere antwoorden mogelijk
o
• Numerical input: in laten geven van getallen
• Yes/no: ja-nee-vraag: cf list-radio
Vraagtypes
• Ranking: om een lijst intuïtief te laten ordenen:
Beheren van vragen
• Om reeds voorbeeld te zien van een vraag:
o
Handig om vrij onbekende vraagtypes uit te testen
Opties bij vragen
• Mogelijk om vragen aan te passen door middel van vaste
opties.
o Voorbeeld: geboortedatum laten invoeren
• Ik wil ze laten kiezen tussen 1990 tot 2003 door een dropdownbox
• Selecteer “display select boxes” en geef “yes” in; druk op add
• Selecteer “maximum dropdown year” onderaan bij edit question,
geef 2003; druk op “add”; bij minimum dropdown: 1990
Opties bij vragen
• Resultaat:
Opties bij vragen
• Voorbeeld: aanvinken welke muziekgenres ze vinden
passen bij bepaalde eigenschappen. Welk antwoordtype?
o Array (multi flexi) (numbers)
o Waarom?
• Normaal: 0 tot 10 kiezen
• Nu: 0 of 1: uit of aan -> vinkjes! Kies: checkbox layout: yes; add.
Opties bij vragen
• Resultaat bij muziekgenres:
Labelsets
Bij bvb arrays:
• Wit rooster met blauwe streep = label set
(antwoordcategorieën).
o Er bestaan reeds veel eerder aangemaakte label sets!
Zoek eerst naar een eerder aangemaakte!!!
o Indien nieuwe aanmaken: geef herkenbare naam, ook
voor buitenstaanders!
o Wijzig géén bestaande label sets!
Foto’s en video’s?
• Zet foto die je gebruikt op je studentenwebsite (zie hier
hoe je dit exact moet doen:
https://admin.kuleuven.be/icts/services/ftp/filezilla), of op
flickr.
• Maak een nieuwe vraag aan waar de foto moet
verschijnen (eventueel boilerplate) en klik op het
driehoekje
Foto’s en video’s
• Klik op het foto-icoon, en copypaste de URL naar je foto
(volledig)
Foto’s en video
• Een youtube-video invoegen:
o
Ga naar Youtube en kies je video; klik op SHARE
• Kies Embed, en zet suggested videos af. Kopieer code
Foto’s en video
• Kopieer deze code simpelweg in je vraag en klik onderaan
op “update question”
• Preview question
•
Foto’s en video’s
• Kijk na of het inderdaad in orde is, zoals hieronder:
Laatste controle vóór activatie
• Overlopen printbare versie van een survey
Controle van je opties en condities!
• Ten slotte zelf de survey volledig invullen:
o hoe lang duurt het?
o Welke vragen zijn lastiger dan je dacht?
o Welke zijn onoverzichtelijk?
• Na activatie worden de resultaten bewaard: breng geen
wijzingen meer aan!
o
Resultaten
• Icoon vergrootglas “Browse responses”
• Om antwoorden te exporteren twee mogelijkheden:
o
o
Via SPSS
Via “application”
Resultaten
• Voor SPSS: lees de instructies die ze geven:
o
o
o
o
o
Instructions for the impatient
Download the data and the syntax file.
Open the syntax file in SPSS in Unicode mode.
Edit the 4th line and complete the filename with a full
path to he downloaded data file.
Choose 'Run/All' from the menu to run the import.
Resultaten
• Voor Application:
o
Kies voor ‘Filter incomplete answers’ DISABLED
• Questions
•
Question codes
• Answers
•
Answer codes
• Format
•
Microsoft Excel
• “Export data”
Resultaten
• De-activeren = resultaten wissen!!!
• De-activeer je survey NOOIT voor je onderzoek volledig
afgerond is!
• Klaar? Delete je eigen survey, en verwittig me dat ik je
account mag verwijderen...
Resultaten
• Help, de survey is opeens niet toegankelijk
Survey draait op de SOC-server. Indien de SOC-server
(of bij uitbreiding de volledige KUL-servers) problemen
hebben, kan het zijn dat je survey tijdelijk ontoegankelijk
is
Help, de survey blokkeert
o Gebruik voor titels & variabelennamen eenvoudige
namen zonder leestekens
Test de survey uitvoerig, op Mac & Windows (Safari,
Firefox, Internet Explorer, Chrome)
Vertrek van een volledig uitgewerkte papieren versie!!!
Hou het kort
o
•
•
•
•
Help?!
• Anne Dickmeis
o
o
o
o
Voor toegang
Voor onoverbrugbare problemen van programma
GEEN inhoudelijke vragen over survey
GEEN vragen die zelf-oplosbaar zijn
• SUCCES
Oefening
• Oefening op papier

similar documents