2012-09-28 E&E WS7 Hogeschool Gent

Report
Workshop: Inleiding tot de OEES
Claudia Claes & Riet Steel
Studiedag Efficiëntie en Effectiviteit
28 september 2012
Overzicht presentatie
• Situering
• Twee instrumenten:
– De POS
– De OEES
• Vragen
Situering
• Quality of Life als meetbaar construct
• Evidence-based practices en het
gebruik van logic program modellen
QOL als meetbaar construct
Beïnvloed door
persoonlijke- en
omgevingsfactoren
Domeinen zijn
universeel,alhoewel ze
kunnen verschillen in
waarde en belang
Multidimensioneel met
kerndomeinen
QOL
Assessment van QOL
domeinen is gebaseerd
op cultureel sensitieve
indicatoren
(Schalock et al., 2010)
Evidence-based practice model
Logic Program Model
Individu
Organizatie
Maatschappij
Vraagstelling
Assessment
Diagnose
Ondersteuning
High
performance
teams
PCP
Sysem of
supports
Programma
opties
Beleid
Evidence
indicatoren
Gedragsverandering
Fysieke
verandering
QOL…
Efficiëntie
metingen
Effectiviteitsmetingen
SES
Tewerkstelling
Wonen
Program Logic Model van Ondersteuning
Problemen
Behoeften
Ondersteuningsproces
Quality of Life
Multidimensionele
beeldvorming
Wensen
+
OndersteuningsBehoeften
+
Risico’s
Vraagverduidelijking
A
P
C
D
Strategie=
Doelen
Acties
Hulpbronnen
Ondersteuning
Toets Uitkomsten
Kwaliteit van Bestaan
(subj + obj)
Uitkomsten
Twee instrumenten
• Personal Outcome Scale (POS)
• Organizational Effectiveness &
Efficiency Scale (OEES)
Personal Outcomes Scale
Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal
Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan
Dr. Jos van Loon
Prof.dr. Geert van Hove
Prof.dr. Robert Schalock
Lic. Claudia Claes
2008
Opzet van de schaal
• Meten van ‘outcomes’: uitkomsten of resultaten van
ondersteuning
• Meten van de kwaliteit van bestaan
• Model van Schalock en Verdugo (2002) m.b.t. QOL:
Drie factoren, acht domeinen, drie indicatoren per
domein
• Twee interviews met vragenlijsten: gesprek met de
cliënt (of proxies): Zelfbeoordeling plus gesprek met de
professional: Geobjectiveerde beoordeling
Persoonlijke Ontwikkeling
Persoonlijke Ontwikkeling gaat over jouw opleiding en scholing (inclusief “een leven lang leren”) en
persoonlijke competenties (inclusief het leren en toepassen van vaardigheden). Voordat je de items gaat
beantwoorden, kun je eerst even over het volgende nadenken.
1.
2.
3.
4.
5.
Het leren over / van de dingen waar jij geïnteresseerd in bent.
Het leren van vaardigheden zodat je minder afhankelijk bent.
In staat zijn om voor jezelf te zorgen.
In staat zijn om voor je zelf op te komen.
Zelf toegang hebben tot informatie / informatie op kunnen zoeken.
1.
In welke mate ben je in staat zelfstandig te eten, rechtop te gaan staan en te gaan zitten,
naar de wc te gaan en jezelf aan te kleden?
Over het algemeen
onafhankelijk
2.
Enkele
Weinig tot geen
Soms
Zelden tot nooit
Heb je toegang tot informatie waar je geïnteresseerd in bent: bijvoorbeeld een krant,een
tijdschrift, internet of een bibliotheek?
In ruime mate
6.
Kan ik niet
zelfstandig
Is er gelegenheid voor jou om te laten zien welke vaardigheden je bezit?
Vaak
5.
Met hulp
Ben je vaardigheden aan het leren om zelfstandiger te worden, volg je cursussen of een
opleiding?
Veel
4.
Kan ik niet
zelfstandig
In welke mate ben je in staat maaltijden klaar te maken, schoon te maken, zelfstandig op
pad te gaan en medicijnen te nemen?
Over het algemeen
onafhankelijk
3.
Met hulp
Enigszins
Niet of nauwelijks
Gebruik je een computer, een telefoon of een rekenmachine?
Vaak
Soms
Zelden tot nooit
Organizational Effectiveness & Efficiency Scale
Organisationele Effectiviteits en Efficiëntieschaal
Robert L. Schalock
Miguel A. Verdugo
Chun-Shin Lee and Tim Lee
Jos van Loon and Kees Swart
Claudia Claes
Ontwikkeling van de schaal
• Literatuuronderzoek
– Identificeren evidence-based indicatoren van
organisatie prestatie en performantie management
• Conceptmapping
– Aggregeren indicatoren in conceptueel en
meetkader, voortbouwend op 4 wijdverspreide
performantie gebaseerde perspectieven
• Balance Score Card
–
–
–
–
Client / consument
Groei
Financieel
Interne Processen
Ontwikkeling van de schaal
• Opbouw initiële schaal
– 20 items, 5 per perspectief, opgebouwd uit 3 of meer
indicatoren
– 3-punten beoordelingsschaal
– Effectiveness + Efficiency Index = Sustainability Index
• Fieldtesting bij potentiele gebruikers
–
–
–
–
potentieel gebruik (Taiwan)
toepasbaarheid en helderheid (Spanje)
betrouwbaarheid en validiteit (Vlaanderen)
bepalen aangewezen afname, analyse en rapportage
• Vertaling en publicatie
– 4 talen: Chinees, Engels, Nederlands, Spaans
Items
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De organisatie stemt haar diensten of ondersteuning af op gemeten
en/of aangegeven ondersteuningsbehoeften
De organisatie rapporteert het aantal cliënten dat in een meer
onafhankelijke, productieve en ‘community-based’ woonomgeving
leeft en werkt.
De organisatie evalueert persoonlijke uitkomsten.
De organisatie rapporteert de samengevoegde persoonlijke
uitkomsten.
De organisatie gebruikt technologie om de persoonlijke uitkomsten te
verbeteren.
De organisatie verwoordt haar missie en beoogde resultaten.
De organisatie wendt de beschikbare middelen aan om de beoogde
resultaten te halen.
8. De organisatie ontwikkelt programma opties.
9. De organisatie ontwikkelt en evalueert high performance teams.
10. De organisatie controleert de job tevredenheid en ontwikkelt
programma’s die leiden tot jobverrijking.
Items
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
De organisatie vergelijkt eenheidskosten (kosten per uur, dag, maand) tussen
verschillende locaties of afdelingen (bv. tewerkstellingsprogramma’s,
residentietypes, onderwijsprogramma’s)
De organisatie rapporteert het percentage van het budget dat wordt gebruikt
voor de ondersteuning van de cliënt.
De organisatie controleert de relatie tussen sociaal kapitaal en agency based
kapitaal.
De organisatie gebruikt vaste en variabele (indirecte en directe)
kostencalculaties om een begroting met groei te kunnen maken.
De organisatie gaat partnerschappen aan.
De organisatie verbindt programmacomponenten van input, output, throughput
met elkaar.
De organisatie gebruikt een geïntegreerd informatie managementsysteem
overheen verschillende geografische locaties en programma types.
De organisatie toont de relatie aan tussen eenheden van aangeboden
diensten/ondersteuning en vastgestelde ondersteuningsbehoeften.
De organisatie gebruikt effectiviteit en efficiëntie indicatoren als basis voor
continue kwaliteitsverbetering.
De organisatie gebruikt data voor verschillende doeleinden.
Voorbeeld: ITEM 9, Groei perspectief
De organisatie ontwikkelt en evalueert high performance
teams.
Indicatoren:
A. De organisatie beschrijft haar huidige benadering in de
ontwikkeling en het inzetten van teams.
B. De organisatie ontwikkelt een teamcultuur.
C. De organisatie evalueert de effectiviteit en efficiëntie van haar
high performance team(s)
Voorbeelden:
De organisatie beschikt over protocollen omtrent de
vergaderingen, samenstelling en specifieke taken van de teams.
Er zijn strategieën voor het oplossen van conflicten; …
Score:
0
1
2
Voorbeeld: ITEM 18, Interne Processen
De organisatie toont de relatie aan tussen eenheden van aangeboden
diensten/ondersteuning en vastgestelde ondersteuningsbehoeften.
Indicatoren:
A.
De organisatie heeft een gestandaardiseerde aanpak in het bepalen van de
eenheden van dienstverlening (zie item 11).
B. De organisatie heeft een gestandaardiseerde aanpak voor het bepalen van
de individuele ondersteuningsbehoeften (zie item 1)
C. De organisatie kan empirisch het verband aantonen tussen eenheden van
aangeboden diensten/ondersteuning en de gemeten
ondersteuningsbehoeften van de persoon.
D. De organisatie rapporteert de resultaten van vraag C.
Voorbeelden:
Er is een beschrijving van een gestandaardiseerde aanpak om eenheden van
dienstverlening te definiëren; er is een gestandaardiseerde aanpak voor het
bepalen van individuele ondersteuningsbehoeften; er zijn studies die het verband
tussen aangeboden diensten/ondersteuning en de gemeten
ondersteuningsbehoeften van de cliënt onderzoeken of evalueren.
Score:
0
1
2
Scoring
Uitkomst uitgedrukt in chartdiagram
Uitkomst uitgedrukt in chart
Pilootstudie
• Doel:
– Betrouwbaarheid en validiteit nagaan
– Perceptie duidelijkheid en relevantie
• Schaal vertaald naar Nederlands
• Afname van 3 stafmedewerkers in 14
organisaties
• Medewerking 2 studenten Bestuurskunde
Pilootstudie
• Medewerking 14 organisaties
13 Vlaams (VAPH), 1 Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dagcentrum Omega
Dagcentrum Sint-Niklaas
Dagcentrum ‘t Veldzicht
De Beweging
De Bosuil
De Vierklaver
Den Achtkanter
Emiliani
Humival
Katrinahof
Klim
Oostrem
Pegode
Stichting Arduin
Pilootstudie:
Ervaringen en eerste resultaten
• Client
Minderheid organisaties werkt reeds met gemeten (en
geaggregeerde) persoonlijke uitkomsten QOL cliënten
• Groei
Gemiddeld hoge scores  innovatie en
kwaliteitsverbetering, clientgericht & gediversifieerd
aanbod, VTO-beleid, …
• Financieel
Scores sterk bepaald door Vlaamse context
• Interne Processen
Grote aandacht voor procesmatig werken, minderheid
organisaties werkt met PLM (uitkomsten beperkt in
beeld)
Pilootstudie:
Ervaringen en eerste resultaten
• Meerwaarde consensusscore
• Houdt organisatie spiegel voor: zet aan tot reflectie,
bijsturing, strategische planning
• Verschil in score beïnvloed door grootte organisatie
• Invloed Vlaamse context: regelgeving, financiering, …
(bvb evolutie naar PGB)
– Vnl invloed op scoring indicatoren Financieel perspectief
• Sommige formuleringen en voorbeelden bij
indicatoren nog voor verbetering vatbaar
Wordt vervolgd…
• Rapport pilootstudie
• Bijstelling instrument door internationale
auteursploeg
• Lancering definitief Engelstalig instrument
januari 2013?
• Vertaling en lancering Nederlandstalig
instrument
voorjaar 2013?
• Vervolgonderzoek & gebruik in praktijk
Vragen?
E-QUAL – Expertisecentrum Quality of Life
Claudia Claes
[email protected]
09 / 248 88 94
Riet Steel
[email protected]

similar documents