PowerPoint-presentatie

Report
SOMEDI
DISASTER RECOVERY PLAN
DOELSTELLINGEN
Continuïteit van de services voor somedi
waarborgen
 Lange downtime vermijden
 Belangrijke gegevens veilig stellen

TECHNISCHE ASPECT VAN DRP
2de serverruimte in nieuw gebouw
 Het HQ en het Branch office zijn d.m.v. fiber
met elkaar verbonden
 SAN replicatie
 Snelle recovery van diensten door:

 VMWare
SRM of VEEAM
ALLE SERVERS VIRTUEEL UITVOEREN.
Het is niet mogelijk om alle fysieke machines
2x aan te kopen
 Een virtuele kopie maken van de fysieke
machines
 De virtuele kopieën draaien in VMWare

MOGELIJKE OPLOSSINGEN?
VMWare Site Recovery Manager (SRM) i.c.m.
VMWare data Recovery
 VEEAM (totaalpakket backup en replicatie)

OPLOSSING 1: VMWARE SITE RECOVERY
MANAGER
Korte voorstelling:
 Onderstaande video licht alles kort toe:

 http://www.vmware.com/products/site-recovery-
manager/
VMWARE SITE RECOVERY MANAGER

Wat?
 Zeer
betrouwbaar product voor disaster protection
 Volledig geïntegreerd met onze VMWare oplossing
(Vcenter en Vsphere cliënt)
 Geen nood aan replicatiesoftware van een 3th
party.
VMWARE SITE RECOVERY MANAGER

Voordelen:
 Zeer
eenvoudige replicatie met als centraal punt de
Vcenter server
 Goede ondersteuning van SAN vendors
 Kan een traditioneel DR plan volledig vervangen
door de automatisatie. (geen draaiboek meer)
 Men kan DR testen ZONDER de productie te
onderbreken
VMWARE SITE RECOVERY MANAGER

Voordelen (deel 2)
 Het
recovery proces gaat geheel automatisch.
 Dit zorgt voor een snelle recovery met zeer weinig
onderbrekingstijd.
 Migreren naar nieuwe servers of upgraden van
servers zonder onderbreking van de bestaande
diensten.
VMWARE SITE RECOVERY MANAGER

Nadelen:
 Om
deze software te gebruiken dient je san
hardware replicatie te ondersteunen.
 Indien geen hardware replicatie mogelijk is kunnen
we ook onze Vcenter server gebruiken om alles te
repliceren (software based replicatie).
 software replicatie = voor kleinere omgevingen.
WERKING VAN VMWARE SRM

Via de Vsphere cliënt kan men een volautomatisch DR plan
uitwerken (geen manueel draaiboek meer nodig)
WERKING VAN VMWARE SRM
 Men
kan de Recovery Point Objectives per virtuele
machine zelf instellen
WERKING VAN VMWARE SRM

Men kan het DR plan testen
WERKING VAN VMWARE SRM

Indien er diensten moeten gemigreerd worden
naar een nieuwe VM kan dit ook met SRM
KOSTPRIJS HARDWARE

Ruwe schatting van de kostprijs (zonder licenties)

Servers:
3
x fujitsu PRIMERGY RX300 S6
 2 x fujitsu PRIMERGY RX200 S6
(vcenter + backup appliance)

4000,00
SAN:
 Fujitsu

15000,00
ETERNUS DX90 S2 (incl. 24 disks/600 GB)
20000,00
Taperobot
 ETERNUS
LT40 S2 (no tapes)
5000

============

44000
KOSTPRIJS HARDWARE (VERVOLG)

In deze ruwe schatting is inbegrepen:
3
VMWare ESX hosts met genoeg geheugen en
processorpower om, Helios, Somsvr11, somsvr12,
SUN (olympus), ares virtueel te draaien
 1 x vcenter server
 1 x backup appliance voor VMWare Data recovery
(nu Dionysus)
 1x taperobot (voor 24 tapes tot 72 TB)
 San met 24x 600 GB disks (nu hebben we 24x 450
GB)
KOSTPRIJS SOFTWARE (LICENTIES):
2x Windows 2008 standard R2:
2400,00
 3x VMWare ESXi
(licenties hebben we al)
 1x VMWare SRM Standard
+ 1j support
4600,00

===========

7000,00
 Totaal (hardware + software)
51000,00

OPLOSSING 2: VEEAM BACKUP

Pure backup en replicatie (data + VM’s) naar
externe locatie
VEEAM: VOORDELEN
Voegt voorgaande full en incremental backups
samen om een nieuwe full backup te maken.
 Ontdubbelt files in backup en compressed het
backuparchief
 Geen backupagents nodig

VEEAM: VOORDELEN (VERVOLG)
Complete VMWare machine restoren uit backup
 Zet individuele bestanden terug met 1 klik (enkel
enterprise versie)
 Mogelijk om backups te maken naar tape (zoals
backup exec) en met een andere wizard 1 op 1
replica naar san (wel extra ESX hosts nodig
 Met de virtual lab optie (i.cm. Shure backup) kan
je een gebackupte VM in isolation mode booten

VEEAM: VOORDELEN (VERVOLG)

Virtual lab i.c.m. Shure backup:
 Met
de virtual lab optie (i.cm. Shure backup) kan je
een gebackupte VM in isolation mode booten d.w.z:
 DE
VM waar problemen mee zijn kan terug gestart
worden vanuit een backup (zo kan de productie verder)
 Wij kunnen ondertussen naar de problematische VM
kijken
 Gegevens worden terug gesynct als het probleem is
opgelost.
VEEAM: REPLICATIE

Speciale vorm van replicatie
 i.c.m.
met VEEAM’s Vpower technologie is het
mogelijk om:
 Een
VM te draaien rechtstreeks vanuit het backuparchief
dus zonder uitpakken, kopiëren naar productie, enz
 Je kan de VM in een isolated omgeving draaien (om bvb
tests te doen voor DR)
 Je kan de VM state terug laten gaan in de tijd en
rechtstreeks productie draaien in deze “sandbox”.
(Handig als er problemen zijn met de originele VM)
VEEAM NADELEN
Enkel SAN replicatie (en eventueel 2de backup
naar tape).
 Geen servers op recovery locatie == geen
recovery van services indien servers op de
primary locatie beschadigd zijn.*
 Enkel je data en .vmdk files zijn dus veilig.

VEEAM NADELEN (VERVOLG)
Volledige DR kan niet getest worden!
 Geen volledig automatisch draaiboek ==
interactie van de IT dienst nodig bij ramp
 Om de replicatiewizard te gebruiken zijn extra
servers nodig (esx hosts)


Extra ESX servers kunnen wel aangekocht worden om zo met
VEEAM een volledige DR omgeving te maken. Dit hoeft niet van
bij de beginfase.
VEAAM: DEMO
http://www.youtube.com/watch?v=zbZMsk2Pr
gw
 http://www.youtube.com/watch?v=JkmUnZ0SP
e8

KOSTEN: HARDWARE + SOFTWARE

Hardware:



Fujitsu ETERNUS DX90 S2
(incl 24 disks/600 GB)
ETERNUS LT40 S2 (no tapes)
fujitsu PRIMERGY RX200 S6
(VEEAM target proxy server)






Software
Offerte gevraagd bij VEEAM en ECX Mechelen
Chrystal Link optie
(om met VEEAM te backuppen naar tape)
Windows 2008 R2
€ 20000,00
€ 5000,00
€ 2000,00
==========
€ 27000,00
€ 900,00
KOSTEN HARDWARE + SOFTWARE (VERVOLG)

In deze ruwe schatting is inbegrepen:

Het SAN om de data live op te repliceren met VEEAM.
 Zo
kunnen we:



Testen van individuele machines, geen volledig plan.
Productiemachines terug live brengen in geval van server
problemen op de hoofdlocatie
Taperobot (tapes moeten nog aangekocht worden)
 Om
met VEEAM ook een backup naar tape weg te schrijven
(zonder instant recovery).
 Backups kunnen we opbergen in een kluis (of mee naar huis
nemen, dagelijks).
KOSTEN HARDWARE + SOFTWARE (VERVOLG)
VEEAM kijkt ook naar het aantal CPU sockets
per server.
 Jaarlijkse renewal kost die 3 keer lager ligt dan
backup exec*
 Chrystal link renewal kost € 300 jaarlijks*
 Kostprijs van VEEAM ligt ook veel lager dan
SRM*


Informatie bekomen via ECX (telefonisch)
OPLOSSING 3: OFFSITE DATA BACKUP
Pure SAN replicatie (zonder vorm van controle).
 Voordelen:



Lage kostprijs (alleen SAN aankopen)
Nadelen:
Zelfde nadelen als VEEAM backup
 Geen instant recovery (ook niet alles er op de eerste
site gewoon serverdefecten zijn).
 Manueel alles terug kopiëren en alles terug opbouwen.
 Geen controlemechanisme of replicatie goed gelukt is.


similar documents