Gekleurd asfalt: meten is weten: Katleen Denolf

Report
Gekleurd asfalt:
meten is weten!
Katleen Denolf
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Gekleurde asfaltverhardingen worden steeds vaker toegepast:
  Veiligheid
  Leesbaarheid
 Esthetische overwegingen
Project: Ontwikkeling van prestatieproeven voor gekleurde bitumineuze verhardingen en bepaling
van hun prestaties gefinancieerd door het Belgisch Normalisatiebureau (NBN):
 Ontwikkeling van een proefmethode voor de objectieve bepaling van kleur
 Duurzaamheid van kleur: Ontwikkeling van laboratoriumprestatie-proef:
 Bepaling van mechanische prestaties
 Mengselontwerp (bvb. invloed pigmenten)
Gekleurde asfaltverhardingen:
 Juiste kleur
 Homogene en duurzame kleur
 Mechanische prestaties gelijkaardig aan deze van de ‘klassieke’ asfaltverhardingen
www.brrc.be  OCW mededelingen en dossiers  nr. 97
http://www.brrc.be/pdf/mededelingen/med97t.pdf
Praktische aanbevelingen:
 Bestanddelen
 Mengselontwerp
 Bereiding in de centrale
 Verwerking op werf
 Bepaling van kleur
Perceptie van kleur is afhankelijk van:
 Observator
 Lichtbron
 Afstand van de observator tot het object
 Toestand van het object
 …
Perceptie van kleur is afhankelijk van:
 Observator
 Lichtbron
 Afstand van de observator tot het object
 Toestand van het object
 …
Spectrofotometer:
Observator
45°
Asfaltverharding
L*a*b* kleurenruimte:
 L*  helderheid
 L* ∈ 0,100
 L*   kleur wordt lichter
 a*, b*  chromaticiteit
 +a*

 -a*

 +b*

 -b*

 L* = 70, a* = 27, b* = 72
ROOD
GROEN
GEEL
BLAUW
http://www.thyon.com/lab.html
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Meetmethode:
 Kern opdelen in vier kwadranten
 1 meting per kwadrant
 Gemiddelde van deze 4 metingen = kleurcoördinaten van de kern
Inter-laboratoriumproef: reproduceerbaarheid – herhaalbaarheid
 7 deelnemers – 11 spectrofotometers
 Asfaltstalen + referentiekaarten
 Herhaalbaarheid ≤ 3 %
 Reproduceerbaarheid ≤ 9 %
 Meetvenster ≥ 8 mm nodig
Oprichting van de OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’:




Aannemers
Vlaamse en Waalse besturen
Belgische Vereniging van Asfaltproducenten
Verbond van Ontginningsbedrijven
 Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de
standaardbestekken implementeren
 Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study)
 Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet
 Oproep aan de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten
Bordeaux/bruin
Rood
Beige
Oker
Bordeaux/bruin
Rood
Bordeaux/bruin
Rood
Bordeaux/bruin
Beige
Rood
Oker
Rood
Bordeaux/bruin
Beige
Oker
Rood
Bordeaux/bruin
Beige
Oker
Visuele aanvaardbaarheid van kleur:
 Niet op basis van rechthoeken
 Wel op basis van ellipsen
± a*
Kleurverschilformule:
2
2
ECMC
C* 
H * 
 L *   C *   H * 
  
  

 
lS
cS
S
 L   C   H 
2
a   b 
* 2
* 2
a   b   C 
* 2
* 2
± b*
* 2
http://www.byk.com/en/support/instruments/technical-information/color-information.html
Rood
Bordeaux/Bruin
Beige
ECMC max aanvaardbaar
5,1
3,6
7,3
ECMC min niet aanvaardbaar
6,4
6,9
9,3
OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’:
Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de
standaardbestekken implementeren
 Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study)
 Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet
 Oproep aan de Belgisch Vereniging van Asfaltproducenten
 Stap 2: Eisen voor de kleur van een werf direct na aanleg
 Stap 3: Eisen voor de kleur van een werf bij de definitieve oplevering
Dank u!





Het Belgisch Normalisatiebureau (NBN)
(overeenkomst CC-CCN PN/NBN-707-757-907)
Leden van de OCW werkgroep ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’
Belgische Vereniging van Asfaltproducenten
Technische staff van het OCW
U, voor uw aandacht
Contact
Katleen Denolf
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Afdeling asfaltwegen, bitumineuze toepassingen en chemie
 [email protected]

similar documents