felveteli_eljaras

Report
Felvételi eljárás
2014/2015
A központi írásbeli felvételi vizsgákról
Döntés a felvételről:





Vagy kizárólag tanulmányi eredmény
Vagy középiskola esetén tanulmányi eredmény és
központi írásbeli
Vagy középiskola esetén tanulmányi eredmény és
központi írásbeli és szóbeli vizsga
Művészeti és testnevelés szakon egyéb készségek,
képességek vizsgálata
Pályaalkalmassági
Felvételi pontszámítás

50% központi írásbeli felvételi eredménye
(lehet magyar- matek, lehet csak magyar és csak
matek)

50% tanulmányi eredmények
A diák érdeke mindkét tantárgyból
jelentkezni a vizsgára!
Írásbeli vizsgák időpontja
2015. Január 17.
10.00 óra
Pótló csak indokolt esetben:
2015. Január 22.
14.00 óra
Vizsgaismétlésre nincs mód!
Központi felvételit szervező iskolák
jegyzéke
2014. November 14-ig közzéteszik a
www.oktatas.hu
honlapon
Érdemes közeli iskolát választani!
Felvételi tájékoztatók tartalma
/Iskolák honlapján elérhető/






Középiskola OM azonosítója.
Meghirdetett tanulmányi területek leírása telephelyenként.
Ezen tanulmányi területek belső kódjai.
Elbírálás, rangsorolás módjai, szabályai.
SNI-s és BTM-s tanulókra vonatkozó speciális szabályok!
Szóbeli vizsga esetén vizsga követelményei, időpontja és
helye.
Jelentkezés a vizsgára
2014. December 9-ig
„Tanulói jelentkezési lap”
benyújtásával
Abba az iskolába kell benyújtani, ahol vizsgázni
szeretne a tanuló, nem oda, ahova felvételt szeretne
nyerni!!!
 Független attól, hogy hova szeretne járni.
 Egy tanuló egy helyre mehet csak vizsgázni.

Ezért érdemes a lakóhelyhez közeli iskolát
választani!
Amit vinni kell a vizsgára





Személyi igazolvány vagy diákigazolvány
Magyarhoz segédeszköz nem használható
Matekhoz csak körző, vonalzó és szögmérő,
számológép nem!
Kék vagy fekete toll
Csak a rajzokhoz: ceruza
Vizsga időtartama



45 perc magyar
15 perc szünet
45 perc matek
Előző évek feladatai és megoldásai:
www.oktatas.hu
Köznevelés/középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli
feladatsorok, javítási útmutatók
menüpontban
Eredmények közzététele
2015. Február 5.
„Értékelő lapon”


Eredeti a tanulónál marad.
Másolatát a jelenlegi iskola csatolja a
jelentkezési lapokhoz, amiket ő állít elő a KIFIR
rendszerben, és 2015. február 13-ig elpostáz a
középiskoláknak, ill. a Felvételi Központnak.
Mindkét szülőnek alá kell írni, akkor is, ha
nem élnek együtt!
SNI-s tanulók
Minden iskola egyedileg határozza meg a speciális
szabályokat!
 A szülőknek már jóval a felvételi eljárás előtt
tájékozódni kell az adott iskoláknál a speciális
szabályokról!
 Írásbeliztető iskola: ahol a gyermek a vizsgát írja,
célszerű minél közelebbit választani!
 Választott iskola: ahol a gyermek továbbtanulni
szeretne.

A kettő nem ugyanaz!!!
SNI-s tanulók


Speciális körülményekre, eszközökre (pl.
időhosszabbítás) kérelmet kell írni az
írásbeliztető iskola részére a szülőnek!
Kérelem mellé csatolni kell a szakértői véleményt!
Mindezeket a vizsgára való jelentkezéskor a
„Tanulói jelentkezési lap”-hoz kell csatolni!
„Tanulói jelentkezési lap”
Tanuló oktatási azonosító száma
Általános iskola: (jelenlegi)
 OM azonosítója: 200 121
 Neve: Veresegyházi EGYMI Szó-fogadó
Beszédjavító Általános Iskola
 Címe: 2112 Veresegyház Kálvin u. 6.
Írásbelizető iskola: (vizsga helye)
 OM azonosítója:
 Neve:
 Címe:

Fontos dátumok még egyszer
2014. November 14.:írásbeli vizsgát szervező
iskolák jegyzéke :
www.oktatas.hu
 2014. December 09.:jelentkezési határidő vizsgára,
UTOLSÓ IDŐPONT!!!
 2015. Január 17. 10.00 óra: vizsga időpontja
 2015. Február 05.: értesítés eredményről :
„Értékelő lapon”
 2015. Február 13.: jelentkezési lapok leadása
UTOLSÓ IDŐPONT!!!
 2015. Febr. 17.-Márc. 06.: szóbelik
 2015. Április 24.: értesítés felvételről

Köszönöm a figyelmet!

similar documents