A hatósági osztály feladatai

Report
Pest Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
A hatósági osztály feladatai
Tapasztalatok 2013.
2013. augusztus 28.
2
A hatósági osztály feladatai
ellenőrzés
engedélyezés
kijelölés
hatósági
magántanulói
státusz
fegyelmi eljárás
következménye
törvényességi
korengedményes
iskolakezdés
Híd-program
(pedagógiaiszakmai)
köznevelési
intézmény
működése
kötelező felvételt
biztosító általános
iskola
szakmai
vizsgaszervezés
(iskolarendszeren
kívüli)
jogorvoslat
járási hivatal I.
fokú döntése ellen
3
A hatósági osztály feladatai: ellenőrzés
Tanév rendjében • érettségi - 8
előírt hatósági • tanügyi - 5
Munkatervben
tervezett
hatósági
• alkalmazás
feltételei - 2
• (tervezett: 10)
Törvényességi
• fenntartói
tevékenység 32
• (tervezett: 30)
4
A hatósági osztály feladatai: ellenőrzés tapasztalatok
érettségi
tanügyi
tanügyi
beírási napló:
állampolgárság
BTM, SNI adatok
törzslapok:
megnyitás
állampolgárság
SNI adatok
bizonyítvány:
Iskola címe
személyi feltételek
hiánya
alkalmazotti
létszám
végzettség és
képzettség
költségvetés
hiánya
nincs az
intézményre
van, de
nem felel
meg
5
A hatósági osztály feladatai: engedélyezés
szakmai
vizsgaszervezés,
1
köznevelési
intézmény
működése; 127
magántanulói
státusz, 33
korkedvezményes
iskolakezdés; 5
6
A hatósági osztály feladatai: működés
engedélyezése - tapasztalatok
intézmény neve
Alapító okirat
maximálisan felvehető
gyermek-/tanulólétszám
feladat-ellátási helyenként
alapfeladat jogszabály szerinti
megnevezése – SNI, nemzetiségi
gazdálkodással összefüggő
jogosítványok
7
A hatósági osztály feladatai: működés
engedélyezése - tapasztalatok
• mit?
• miért?
kérelem
mellékletek
• új-mindent
• változásváltozásra
vonatkozóan
• nyilatkozat
mentességről
• befizetés
igazolása
illeték
8
A hatósági osztály feladatai: intézmény
kijelölés – fegyelmi, tapasztalatok
tanuló személyes adatai (SNI)
képzés jellemzői (évfolyam, szakma)
fegyelmi határozat jogerőre
emelkedésének dátuma - fellebbezés
szülői nyilatkozat
16 fő
9
A hatósági osztály feladatai: intézmény
kijelölés – HÍD program
Általános iskola
• tájékoztatja a szülőt a HÍD I., II.
programról,
• értesíti a járási hivatalt,
• HÍD I. programba történő
bekapcsolódás igényéről értesíti a
KLIK-et
Megyeközponti
tankerület
• HÍD program megszervezése
Megyei/Fővárosi
kormányhivatal
• ha a jelentkezők száma nem éri el a 8
főt, gondoskodik a tankötelezettség
teljesítéséről
10
A hatósági osztály feladatai: iskolai
körzethatárok kijelölése
Települési önkormányzatok véleményének
megkérése (HHH létszám)
Felvételi körzet meghatározása
A települési önkormányzatok és az általános
iskolák tájékoztatása a felvételi körzetekről
KLIK véleményének megkérése a beiratkozás
időpontjáról
A beiratkozás időpontjának közzététele
11
A hatósági osztály feladatai: iskolai
körzethatárok kijelölése - tapasztalatok
kormány
hivatal
Hatáskör
tankerület
• Fenntartói
kompetencia
• Helyismeret
önkormányzat
• HHH
12
Szülő fellebbez járás felterjeszti
Szakértőként
az ELTE
GYOSZI
felkérése
Szakértői
bizottság
vizsgálata,
szakértői
vélemény
kiadása
Megyei kormányhivatal
tankötelezettség
megkezdéséről
SNI
gyermek/tanuló
tankötelezettségének
teljesítéséről
ELTE GYOSZI
I. fokú döntést
hoz:
Megyei kormányhivatal
Járási hivatal
A hatósági osztály feladatai: jogorvoslat
Szakértői
vélemény
alapján II.
fokú döntés:
helyben
hagy, megváltoztat
18 fő
13
Eredményes nevelési/tanévet kívánok!
Rozmis Attiláné
osztályvezető
PMKH Oktatási Főosztály

similar documents