Cotton Harlequin Bug - Tectocoris diophthalmus Family Scutelleridae

Report
1.
2.
3.
Описание на Китайската роза
Болести по Китайската роза:
- Armillaria mellea
- Sclerotinia sclerotiorum
Вредители по Китайската роза:
- Atomacera decepta
- Lygaeus kalmii
- Myzus persicae
- Tectocoris diophthalmus
- Tetranichus urticae
Hibiscus rosa-sinensis
•
•
•
•
•
•
•
Царство: Plantae
Отдел:
Magnoliophyta
Клас:
Magnoliopsida
Разред:
Malvales
Семейство:Malvaceae
Род:
Hibiscus
Вид:
Hibiscus rosa-sinensis
Ивайло Денев Петров
Armillaria mellea
Тази гъба от сем. Agaricaceae формира плодни
тела. Те се идентифицират по следните
характеристики:
 Жълто-кафява шапка
 Ситни влакънца по шапката
 Пръстен на стъблото (може и частичен)
 Плодните тела са в съцветие
 Появяват се по самото дърво, а понякога
и по корените му
Sclerotinia sclerotiorum
 Тип: Ascomycota
 Клас: Leotiomycetes
 Разред: Helotiales
 Род: Sclerotinia
 Вид: C.Sclerotiorum
Контрол:
 Биологичен:
 Химически:
Фунгициди като:
- Iprodione
- Omega
- Botran
- Quadris
- Topsin
- Conithirium minitans
Atomacera decepta
Описание: Този вид е близък
родственик с пчелите и
осите. Имат тъмни крилца и
са около 5 мм дълги. Цялото
им тяло е черно с
изключение на оранжево
петно на горната част на
гърдите. Женските снасят
яйцата си в листната тъкан,
близо до периферията, като
причиняват кафяви
мехурчета на върха на
листото.
Lygaeus kalmii
Arthropoda
 Клас: Insecta
 Разред: Hemiptera
 Род: Lygaeidae
 Вид: Lygaeus kalmii
 Тип:
Myzus persicae
Tectocoris diophthalmus
 Тип: Arthropoda
 Подтип: Uniramia
 Клас: Hexapoda
 Разред: Hemiptera
 Род: Tectocoris
Женските саоранжеви с малки петна от с
ин металик разпръснати на гърба на
тялото си.
Мъжете са червени със сини
металикови петна.
Tetranichus urticae
•
•
•
•
•
•
•
Царство: Animalia
Отдел:
Arthropoda
Клас:
Insecta
Разред:
Hemiptera
Семейство: Aphididae
Род:
Myzus
Вид:
M. persicae
Източници:
www.deseases.com
www.hibiscus.com
www.maamudaeba.bg
www.durabura.com
www.ebasiprezentaciata.com
www.nudecelebrities.com
This page contains pictures and information about Cotton Harlequin
Bugs that we found in the Brisbane area, Queensland, Australia.
Male and Female,
body length
15, 20mm
Тези дървеница е известна още като Хибискусов Арлекин. Тя е често
срещана в Бризбейн(Австралия). Чиято форма варира в
отделните индивиди. Мъжките са по-малки от женските по
размер. Тяхната щитовидна люспица напълно покрива целия корем и крила.
Женаската снася яйца и ги придържа около стъблото в началото на
лятото. Майчина грижа се среща често
в смрад бъг семейства. Памуковия Арлекин е известен с майчините си
грижи.
The bugs feed on plants of MALVACEAE includes hibiscus and cotton. The bugs,
adults and nymphs, suck sap from host plants. They feed mostly on young shoots,
piercing the stems and sucking the sugar-rich juices intended for shoot growth. As
their common name implies, they also attack cotton. They are the minor pest of
cotton, feeding on young shoots and bolls.
The above pictures show the cluster of nymphs. The pictures ware taken by Jeff
O'Donnell in Sydney during early winter. We can see the 2nd to 5th instars stages
in the cluster.
Re-production
On 11 Sep 2010, found this couple on the Hibiscus in our back yard. Found the
female and her eggs on 23 Oct 2011. Female Cotton Harlequin Bug lays eggs
around stem and will guard them until the eggs hatch.
Родината на Китайската роза е от тропична Азия. В природата достига 10 м
височина, а красивите й цветове са разнообразни по текстура и размер.
Цъфти през лятото. Цветовете й са 10-20 см, широки. Багрите й варират от
бели през розови до пурпурни, от жълти до оранжеви.
 Китайската роза се нуждае от добре дренирана почва, съдържаща торфен
мъх, глинеста почва и пясък в съотношение 2:2:1. Изисква силно слънце и
средно високи температури.
Нуждае се от обилно поливане през растящия период. Изисква наторяване
два пъти месечно от април до септември.
За по-добър декоративен ефект се препоръчва да се откъсват връхчетата на
клонките през пролетта и лятото.
Armelaria mellea
Симптоми:
 Намаляване на растежа на гостоприемника
 Умъртвяване на клонките
 Хлороза
 Стесняване короната на дървото
 Преждевременно пожълтяване на листата
Armelaria mellea
Контрол:
 Механично изкореняване на дънера. Ситните корени
остават в почвата, но гъбата не остава за дълго на тях
 Токсични химикали се поставят в дупки, издълбани в
заразения дънер. Химикалът убива гъбата или я отслабва,
така че други гъби да я убият
 Засаждане на дървета, устойчиви на този патоген. Такива
са брезата, лиственицата, пондероския бор
Sclerotinia sclerotiorum
Цикъл: Причинител е гъбата Sclerotinia sclerotiorum. Тя презимува под формата
на склероции, които изискват ниски температури преди да покълнат. Покълва
на 3-4 см под повърхността. Гъбата произвежда аскоспори в апотеции, които
биват разпростирани чрез вятъра през късната пролет. Но това най-добре
се вижда в следващия кадър.
Ранната проява на болестта склеротийно гниене по фасул - Sclerotinia sclerotiorum е
свързана със загиване на кълновете и пониците. Нападнатите органи на фасула (стъбла,
разклонения, листа и бобове) загниват. Отначало тъканите са воднистозелени, постепенно
придобиват охрен цвят. При влажно време се покриват с бял памуковиден мицел, който
образува черни, полусферични грапави склероции. Загнилите листа стават кафяви.
Стопанското значение на болестта склеротийно гниене по фасула в България се
определя не само от преките щети, които тя нанася, но и от включването на тази култура в
повечето ротационни схеми. Гъбата има голям брой гостоприемници-фасул, грах, бакла,
слънчоглед, домати, пипер, моркови и др.
Atomacera decepta
Описание: Този вид е близък родственик с пчелите и осите. Имат тъмни крилца и
са около 5 мм дълги. Цялото им тяло е черно с изключение на оранжево петно
на горната част на гърдите. Женските снасят яйцата си в листната тъкан, близо
до периферията, като причиняват кафяви мехурчета на върха на листото.
Ларвите са с черна глава и жълто-зелено тяло с напречни тънки и
черни жлези на всеки сегмент. Различават се от гъсениците по броя на
крачетата на коремчето. Какавидата достига 15 мм.
Жизнен цикъл: Женските снасят яйцата си между май и септември.
Ембрионалното им развитие трае една седмица. Новоизлюпените ларви
се хранят на групи по долната част на листа, консумирайки цялата
петура освен жилките. Зрелите ларви формират какавиди на групи на
по-ниските клонки или върху почвата. Целият процес трае само 28
дни.
Друг един начин за борба е намокряне на почвата с imidacloprid.
Този инсектицид, приложен по цялото растение, го осигурява за
цял един сезон.
Lygaeus kalmii
Контрол: естествените им врагове са съвсем малко на брой, поради
факта, че тази буба не е много вкусна за повечето хищници. Затова
най-ефикасният метод е пръскането.
Myzus persicae
Тази листна въшка от разред еднаквокрили (Homoptera) е широко
разпространена в оранжериите. Храни се с листата и цветовете на
растенията и пренася болести по тях. Активни са от декември до март.
Жизнен цикъл:Размножават се партеногенетично. Женската
възпроизвежда до 16 нимфи дневно. Те линеят четири пъти преди да
се превърнат в имаго. Целият цикъл трае около 3 седмици.
Симптоми:
 Листните въшки изсмукват сока от листата и причиняват вехненето им.
 Инфектираните листа са набръчкани и растежът на растението е
възпрепятствано.
Контрол:
 Еднократно напръскване с 2мл Метилдеметон, разтворен във вода
 Подходяща е и употребата на някои хищници.
Tetranichus urticae
Едни от най-разпространените вредители по китайската роза са
паяжинообразуващите акари. Тялото на женската е овално, покрито с
безцветна телесна покривка, която е различно оцветена в зависимост
от храната и годишния сезон.
Мъжките акари имат удължено, силно заострено откъм задния край
на коремчето зеленикаво-жълто оцветено тяло. Яйцата са почти
сферични, зеленикави до прозрачни.
Акарите презимуват като оплодени женски, най-често събрани на групи
под растителните остатъци, под пукнатините на различните елементи
от конструкцията на оранжериите или под почвената повърхност.

similar documents