8 najd*u*szych rzek Polski

Report
8 najdłuższych rzek Polski
Zachód słońca nad
Wisłą
WISŁA
Jest najdłuższą rzeką Polski
ma 1047 km długości . Jej
żródła znajdują się na
stokach Baraniej Góry w
Beskidzie Śląskim .W
swoim górnym biegu jest
typową rzeką górską .
Wisła uchodzi do Morza
Bałtyckiego . U swojego
ujścia Wisła zasypała
istniejącą tam dawniej
zatokę morską , tak
powstały deltowe ujścia
Wisły i Żuławy Wiślane.
Dorzecze Wisły
Wisła w Krakowie
Dorzecze Odry
ODRA
Druga co do wielkości
rzeka Polski . Ma 854 km
długości , w tym 742 km w
granicach Polski . Jej żródła
znajdują się w Czechach w
Górach Oderskich .
Przepływa przez Nizinę
Śląską ,a potem graniczy z
Niemcami . Uchodzi do
Zalewu Szczecińskiego .
Odra w swojej wędrówce do
Zalewu Szczecińskiego
Żródło Warty w
Kromołowie
WARTA
Trzecia co do wielkości
rzeka w Polsce . Jej żródła
znajdują się na Wyżynie
KrakowskoCzęstochowskiej w
Kromołowie, dawnym
mieście, obecnie
przyłączonym do Zawiercia
Ma 808,2 km długości .
Jest dopływem Odry .
Warta na mapie Polski
Warta na obrazkach
BUG
Kolejna , czwarta już rzeka
co do wielkości rzek w
Polsce . Bug ma swoje źródło
w Werchobużu koło
Złoczowa na Wyżynie
Podolskiej na Ukrainie,
wpływa do Zalewu
Zegrzyńskiego ,stanowiąc
jednocześnie lewy dopływ
Narwi , która do 1962 była
uważana za prawy dopływ
Bugu .Na odcinku 363 km
stanowi granicę z Ukrainą i
Białorusią; koryto Bugu w
Zosinie jest najdalej na
wschód wysuniętym
miejscem w Polsce . Ma 772
km długości . Wpada do
Wisły .
Bug na mapie
Rzeka Bug na
obrazku
NAREW
Piąta rzeka co do wielkości w
Polsce . Prawy dopływ Wisły .
Długość 484 km, z czego
większość w Polsce (448 km), a
reszta – na Białorusi gdzie
bierze swój początek. Tylko na
odcinku 1 km Narew stanowi
granicę polsko-białoruską . Jest
rzeką nizinną, tworzy rozległe
powierzchnie bagien, błot i
torfowiska . Na odcinku od
Suraża do Rzędzian chroniona
jest w Narwiańskim Parku
Narodowym . Jej nazwa
pochodzi od słowa "nur", które
w języku praindoeuropejskim
oznaczało wodę lub rzekę. .
Narew na fotografiach
Narew na mapie
SAN
Szósta rzeka co do
wielkości w Polsce . Źródło
znajduje się na terenie
Ukrainy , na południowowschodnich stokach
Piniaszkowego w
Bieszczadach Zachodnich,
w pobliżu miejscowości
Sianki . Ma 443,4 km
długości . Jego największe
dopływy to:Tanew,
Wisłok , Solinka ,Osława,
Wiar . Wpada do Wisły .
Rzeka na mapie
Fotografie z rzeką
NOTEĆ
Siódma co do wielkości rzeka w
Polsce . Źródło Noteci znajduje
się na obszarze pomiędzy wsią
Szczecin a Bogołomią w gminie
Chodecz, na Pojezierzu
Kujawskim, na zachód od
Jeziora Kromszewskiego . Rzeka
o długości 391,3 km w
północno-zachodniej Polsce.
Największy dopływ Warty .
Noteć przepływa przez trzy
województwa: kujawskopomorskie, wielkopolskie oraz
lubuskie . Dzieli się na dwa
odcinki:
-Noteć Górna – od źródeł do
Nakła o długości (204 km),
-Noteć Dolna – od Nakła do
ujścia do Warty (187 km).
Noteć na mapie i
fotografiach
PILICA
To już ostatnia co do wielkości
rzeka .Położona w południowej
i centralnej Polsce , najdłuższy
lewy dopływ Wisły. Długość
rzeki wynosi 319 km . Płynie
przez Wyżynę KrakowskoCzęstochowską, Niziny
Środkowopolskie oraz Nizinę
Środkowomazowiecką i wpada
do Wisły w okolicach wsi
Ostrówek, w regionie
geograficznym zwanym Doliną
Środkową Wisły . Jej żródła
znajdują się w okolicy miasta
Pilica . Pilica to wymarzona
rzeka dla rozpoczynających
przygodę z kajakiem. Bardzo
malownicza i jednocześnie
łatwa gwarantuje udany
wypoczynek .
Pilica na fotografiach i
na mapie
• Linki z których korzystałam
http://pl.wikipedia.org/wiki oraz google
grafika

similar documents