Hofstad Lyceum is een - Koos Meindertsschool

Report
>
Welkom
>
Inhoud van de avond
- Algemene informatie over Hofstad Lyceum
- Wat doen wij om de overgang BO-VO
te versoepelen?
- Beantwoorden van vragen.
>
Traditioneel Modern
Hofstad Lyceum is een interconfessionele school
voor gymnasium, vwo en havo, met daarnaast
een afdeling voor tweetalig onderwijs (TTO)
op vwo-niveau.
>
TTO Tweetalig Onderwijs
>
Traditioneel Modern
Aanmelding:
• havo, h/v:
• vwo, gymn.:
• TTO:
havo- of havo/vwo-advies
cito vanaf 538 (nio108)
vwo-advies
cito vanaf 543 (nio 112)
vwo-advies
cito vanaf 545 (nio 118)
(+toelatingstest op 12-2-2014)
>
iPad brugklas
Gebruik van iPad als:
Agenda, notitieblok, planner, fotocamera, geluidsrecorder,
boek en schrift (gedeeltelijk) en informatieverstrekker
(tekst, beeld en geluid).
Hoe kom je in aanmerking voor de iPad klas?
Op het aanmeldformulier geef je dit aan.
Bij te veel aanmeldingen vindt er loting plaats.
Wat kost het?
Aanschaf van iPad + beschermende hoes
Verzekering €89,- (eigen risico bij schade is €50,-)
Voor school benodigde software wordt vergoed.
>
Internationale samenwerking
>
Technotalent school
>
Vakoverstijgend: Eco-marathon
Techniek, CKV en Economie
>
Een sportieve school
>
Kunst
>
Musical
Aïda
2010
Jungle
Book
2011
Blues Brothers
2008
Lion
King
2007
Belle en het Beest
2009
Grease
2006
Mamma Mia!
2012
>
Traditioneel Modern
Wat doen wij om de overgang van BO-VO
te versoepelen?
- Leerlingenoverdracht
- Kennismakingsmiddag in juni 2014
- Introductieprogramma (op school)
- Eerste repetitie bij een vak onvoldoende?
Opnieuw proberen.
>
Een UNESCO-school
>
Traditioneel Modern
Kijkje in de school:
- Dinsdag 21 januari 2014
Informatieavond ouders
Start om 19.30 uur
- Woensdag 22 januari 2014
Bezoekmiddag groep 8
Start om 14.00 uur
- Zaterdag 1 februari 2014 Open Huis
11.00-14.00 uur
>
Traditioneel Modern
• 70-minuten lessen
• BWU, Plusproject
• Huiswerkklas
>> Bezoek onze website:
Meer
Hofstadinformatie?
Lyceum is een …
www.hofstadlyceum.nl

similar documents