Presentatie - Stedelijk Gymnasium

Report
Presentatie
Infoavond klas 5 2014
algemeen gedeelte
inrichting en organisatie klas 5
PTA
LOB
Presentatie
wie in klas 5
counselors: Al (=Ln), Br, Do, Jg, Sh, vV, Wh
jaarlaagcoördinator: Ln
zorgcoördinator: Ka
decaan: Hg
examensecretaris: Do
Presentatie
coördinator
J.A. van Leuven
[email protected]
magistermail voor leerlingen
C 1.7 of 4de verdieping of lokaal 1.15
Aanwezig alle dagen behalve maandag
Presentatie
het jaar tot nu toe
roosters
telefoons
OW en TL
(7 TL en/of 3x OW: leerplichtambtenaar)
stewards en kantinedienst
meerpresteerdersvakken
Cambridge Engels
honours programma zelfstandige gymnasia
Presentatie
EXAMENREGLEMENT
PT(A)
KLAS 5 (2014-2015) EN KLAS 6 (2015-2016)
STEDELIJK GYMNASIUM 'S-HERTOGENBOSCH
Presentatie
INHOUD
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
(PTA)
EXAMENREGLEMENT
http://www.stedgymdenbosch.nl/uploads/bestanden/PTA/PT(A)%20klas%205%2020
14-2015.pdf
Presentatie
PT(A)
vakken met voortgangstoetsen (dit
jaar/overgang)
vakken met voortgangstoetsen en
schoolexamens (dit jaar/overgang én examen)
rekenen telt mee in slaag-/zakregeling, als
onderdeel van de kernvakken (p.12)
Presentatie
EXAMENREGLEMENT
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
SCHOOLEXAMENS
Regeling
Omschrijving
Beoordeling
Interne commissie van beroep
Ziekte
Inzage werk
Inhalen
Herkansen
Rapportcijfers
Overgangsnormen
Onvoorzien
Presentatie
LET OP!
ziekte
Vooraf ziek melden bij conciërge.
Achteraf schriftelijk verzoek tot inhalen inleveren
bij DO of KL (zie bijlage p. 44).
onregelmatigheden
afwezig zonder geldige reden
vijf minuten of meer te laat  geen toegang tot
de toets.
fraude (telefoon!)
Presentatie
HERKANSEN/INHALEN SE
alleen toetsen; geen praktische opdrachten
drie keer per jaar, na iedere toetsweek
één toets per periode, max. twee toetsen per
vak
hoogste cijfer telt
inhalen kan NIET herkanst worden
herkansing kan NIET worden ingehaald
Presentatie
Praktische opdracht (PO’s)
PO’s moeten naar behoren zijn of leveren een
cijfer op
PO’s moeten op tijd worden ingeleverd
niet op tijd?
- verlies recht op herkansing eerstvolgende
toets

similar documents