Internationalisering

Report
5 Internationalisering
Oversigt
• Eksportmotiver
• Eksportberedskab
• Markedsudvælgelse
– Virksomheden starter oftest internationale aktiviteter med
eksport – varen produceres fortsat i hjemlandet og sendes
til udlandet.
– En international virksomhed har salgs- og/eller
produktionsafdelinger i udlandet.
1
6 Internationalisering
Forskelle mellem en eksportvirksomhed og en
international virksomhed
2
6 Internationalisering
Beslutninger i forbindelse med at etablere
internationale aktiviteter
3
6 Internationalisering
Virksomhedens eksportmotiver
• Eksportmotiver er en virksomheds ønsker om at markedsføre sine
produkter på udenlandske markeder eller forøge sin indsats på de
udenlandske markeder.
• Interne motiver
– Stammer fra virksomhedens interne forhold
• Eksterne motiver
– Stammer fra virksomhedens eksterne forhold
• Proaktive motiver
– Virksomheden søger aktivt at opdyrke nye markedsmuligheder
• Reaktive motiver
– Eksport ses som en nødvendighed
4
6 Internationalisering
Generelle eksportmotiver
5
6 Internationalisering
Virksomhedens eksportberedskab
• En virksomheds eksportberedskab udtrykker virksomhedens
interne forudsætninger for eksport og/eller
internationalisering.
• Kaldes også eksportparathed.
• En analyse af virksomhedens eksportberedskab omfatter de 4
interne P’er:
–
–
–
–
6
Produkt
Produktion
Personale – herunder ledelsen
Penge - økonomien
6 Internationalisering
De 4 interne P’er
7
6 Internationalisering
Markedsudvælgelse
• Valget af marked afhænger af:
– interne forhold
– eksterne forhold
• Markedsudvælgelse kan ske efter tre metoder:
– Tilfældighedsmetoden – passivt markedsvalg
– Nærmarkedsmetoden
– Tragtmetoden – aktivt markedsvalg
8
6 Internationalisering
Kriterier for en virksomheds markedudvælgelse
9
6 Internationalisering
Markedsudvælgelse
• Tilfældighedsmetoden
–
–
–
–
Henvendelse fra udenlandsk kunde
Personligt netværk
Presseomtale af begivenheder, der åbner en markedsmulighed
Tildeling af pris til virksomheden, fx designpris
• Nærmarkedsmetoden
– Markedet vælges ud fra miljøafstand:
• Miljøafstand er et udtryk for forskelle mellem hjemlandet og det
internationale marked: kulturelle forskelle, sproglige barrierer,
forskelle i levestandard og økonomi, geografisk afstand.
10
6 Internationalisering
Markedsudvælgelse
• Tragtmetoden er en systematisk, analytisk metode, der tager
udgangspunkt i alle lande, og den består af en række faser:
– Fase 1: Markedsscreening ud fra
•
•
•
•
Political factors
Economic factors
Social factors
Technology
– Fase 2: Produkt- og markedsspecifikke forhold
• Markedsforsyning: egenproduktion + import – eksport
• Udbudsforhold
• Distributionsforhold
– Fase 3: Markedsprioritering
– Fase 4: Markedsvalg
11
6 Internationalisering
Tragtmodellen
12
6 Internationalisering

similar documents