William Shakespeare

Report
Renesansa in
William Shakespeare
Renesansa
• iz francoščine, renaissance - ponovno rojstvo
• pomembno kulturno gibanje humanizem postavilo temelje znanstveni revoluciji in
preobrazilo umetnost (zgled po antiki)
• prehod med koncem srednjega veka in
začetkom novega veka
• začetnika - Francesco Petrarca in Dante Alighieri
• začetki v 14. stoletju v Italiji, širjenje v Francijo, v
celotni severni Evropi v 16. stoletju - povzroči
protestantsko reformacijo
Renesančna književnost
• začetek v 14. stoletju v Italiji s Petrarco in od
tod širjenje po vsej Evropi
• poudarja človekov razum (iznajdljivost,
bistrost), svobodo in spontanost,
občudovanje narave, uživanje v čutnosti,
zvestobo in požrtvovalno ljubezen
Pomembne osebe
• Dante Alighieri - pesnik
• Giovanni Boccaccio – pisatelj in pesnik
• Michelangelo Buonarotti – slikar, kipar,
znanstvenik ...
• Nikolaj Kopernik – astronom, matematik
• Leonardo da Vinci – arhitekt, znanstvenik,
slikar, kipar
• Francesco Petrarca - pesnik
• William Shakespeare – dramatik, pesnik
sonetov
William Shakespeare
• mojster angleškega renesančnega gledališča (v
času kraljice Elizabete I. – elizabetinsko
gledališče)
• največji dramatik vseh časov
• rojstvo: l. 1564 v Stratfordu ob reki Avon
• eden od devetih otrok – najstarejši
Življenje v Londonu
• najprej igralec v uličnih gledaliških predstavah
• potem režiser in dramski pisec
• pisec sonetov
• solastnik gledališča Globe
Vrnitev v Stratford
• Stratford: začne bolehati in umre na svoj
rojstni dan - 23. aprila 1616, star 52 let
• pokopan v stratfordski cerkvi
• v nagrobno ploščo vklesani štirje verzi
Dobri prijatelj, Jezusu na ljubo ne grebi po prahu, ki je tu zaprt.
Blagoslovljen mož, ki prizanaša tem kamnom, in preklet bodi vsak, ki bi
vznemirjal moje kosti.
1623: izid folia – njegovih 36 dram
Področja Shakespearovega ustvarjanja
Zgodovinske drame
Komedije
150 sonetov
Tragedije
Značilnosti Shakespearovih
gledaliških iger
• pisal je za uprizoritve, ne za knjižne izdaje
• pisal deloma v verzih (v blankverzu - enajstzložni
jambski ritem), deloma v prozi
• ostro obravnavanje moralnih problemov
• odlično poznavanje človekove narave in značajev
• nazorno in barvito prikazovanje dogodkov
• sočen, metaforičen jezik
Elizabetinsko gledališče
• v Angliji v 17. stol.
• najstarejši gledališči: Swan in Globe
• stalna gledališča - samo v Londonu, drugod
potujoča
Elizabetinsko gledališče
• leseno; okrogle ali osmerokotne oblike
• tri galerije, balkon (nad odrom) – Balkonski
prizor
• oder se raztezal v parter, gledalci stali
• brez strehe
• scena zelo preprosta, ni bilo slikanega ozadja
• skromni svetlobni in zvočni efekti
• igrali še vedno samo moški, vendar mask niso
poznali; vloge ločevali z bogatimi kostumi

similar documents