onderwijsmarkt 3 november 2014 - VMBO

Report
Hier doe je het voor!!!!!!!!!
Maar….
WAT komt er na??
Wat?........
……..en waar?
……..en hoe?
Vakkenpakket BL / KL / GL
Op het VMBO- groen in Buitenpost:
Verplichte vakken:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Bio. of Nask.
Op het VMBO- groen in Buitenpost
óók nog:
Voor G/T:
Duits en Economie
Groen
Economie
Techniek
Zorg en Welzijn
In principe is een VMBO- groen
gediplomeerde toelaatbaar tot
elke sector
Sectoren MBO
1/Groen
•
bijvoorbeeld:
Gezelschapsdieren, dierverzorging, dierenartsassistent
• Productiedieren, idem
• Groen en omgeving, tuin, park en landschap
• Agrarisch, akkerbouw en veeteelt
• Winkel en handel, groene detailhandel, logistiek groothandel
• Voeding, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw
• Loonwerk, gemechaniseerd loonwerk bij loonbedrijf/grondverzetbedrijf
• Bloem en Design, maken bloemwerk en creativiteit
Sectoren MBO
2/Techniek
Bijvoorbeeld:
• Bouwtecniek
• Electrotechniek en ICT
• Metaaltechniek
• Installatietechniek
• Voertuigentechniek
• Transport en Logistiek
• Grafimedia en Fotonica
Sectoren MBO
3/Economie
Bijvoorbeeld:
Dienstverlening en Detailhandel
administratie
handel en verkoop
mode en kunst
horeca en toerisme
uniform en sport
Sectoren MBO
4/Zorg, welzijn,
sport
bijvoorbeeld
–
–
–
–
Welzijn
Gezondheidszorg
Uiterlijke verzorging
CIOS
Nog andere opleidingen
bijvoorbeeld:
- Kunst en cultuur
- ICT
- Uniform beroepen
(zie daarvoor bijvoorbeeld óók Friese Poort en
Friesland College)
en vakopleiding, bijvoorbeeld
-in één branche, bijv. grafische vormgeving
-particuliere opleidingscentra
-vakopleiding voeding (SVO, Groningen)
• óók Maritiem College Harlingen
• Slachterij of groente industrie
Toelatingseisen Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)
Niveau 1, 2, 3 en 4
4
3
BBL
2
1
geen
diploma
KL
BL
KL
GL
Verschil BOL en BBL
BOL = BeroepsOpleidende Leerweg
= dagopleiding met 20% stage
*studiefinanciering en ov jaarkaart
(leeftijd).
BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg
= werken en leren
* geen studiefinanciering,
* leerling zoekt zelf een werkplek
(=stage of betaalde baan)
Grootste opleidingscentra in Friesland
• Friese Poort
• Friesland College
• Nordwin College
Groningen
• Alfa College
• Noorderpoort College
• AOC Terra
Oriënteren
• Open dagen, decaan geeft ze door, kijk ook op websites
• Meeloopdagen, Kijk daarvoor op de websites of vraag de
decaan
• Sites opleidingscentra, DOEN!!!!!!!
• Beroepentest, wordt op school gedaan,
Ik lig hier zo mooi……
• Leerplicht:
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met
16 jaar, minimaal MBO niveau 2 en Havo of
VWO, niet behaald, DAN:
• Kwalificatieplicht: de leerplicht wordt
verlengd tot de jongere een
startkwalificatie heeft gehaald, of tot 18
jaar
• Reden: Een beroepskwalificatie halen!
Hoe nu verder?
• Leerling is zelf verantwoordelijk voor
aanmelding
• Aanmeldingsformulieren eventueel bij de
decaan verkrijgbaar LIEVER EN DUS:
• Nog beter: Digitaal aanmelden
• Aanmelden uiterlijk 2e helft maart
• En dan de
• Intake
• En als je het nog niet weet?
– Raadpleeg de websites!
– Vraag je mentor
– Vraag je decaan!
– ………en ga naar een meeloopdag!
let op, struikel niet:
Bij het
VMBO
• Veel begeleiding
• Veel sturing
• Er is gepland
Bij het
MBO
Minder begeleiding
Zelfstandig werken
Zelf plannen
Leare……………….
Better
foar letter!
(Uitspraak van dhr J. Bijma, voormalig docent alhier)

similar documents