Slide 1 - Hacettepe Üniversitesi

Report
TÜRKİYE’DE KIRIM-KONGO
KANAMALI ATEŞİ: GÜNCEL
DURUM
Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları A.D
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi - KKKA

Akut seyirli, büyük çoğunluğu asemptomatik veya hafif olarak geçirilen
bir zoonotik infeksiyon

Ağır formu, birden fazla organı etkileyerek, ciddi kanama ve karaciğer
fonksiyon bozukluğu ile seyreder ve mortalitesi yüksektir

KKKA birincil olarak keneler tarafından nakledilir

Hungry Female
Hyalomma marginatum
Fed Female

Yüksek düzeyli viremi tespit edilmesine karşın hayvanlarda klinik
hastalık tablosu bildirilmemiştir
Diğer Kanamalı ateşler







Ebola, Sarı humma, Deng ateşi vb
Arena, Filo, Bunya, Flavi virüsler
Hepsi küçük RNA virüsleri
Coğrafi olarak kısıtlı bölgelerde bulunurlar
Bulundukları yerler doğal rezervuarlarına bağlı (hayvan,
böcek vb)
İnsanlar doğal konakçı değil (accidental host)
Salgınlar sporadik ve düzensiz
Tarihçe-Kırım virüsü
II. Dünya Savaşı sırasında 200 Rus
askerin öldüğü salgınla klinik olarak
tanımlandı
•
(Chumakov et al., 1945)
Bir başka virus Kırımda’kine benzer
semptomlara sahip Uganda ve Kongo’daki
hastalardan izole edildi ve Kongovirus
olarak isimlendirildi
•
(Simpson et al., 1967; Woodall et al., 1967)
Tarihçe

Çalışmalar Kırım ve Kongo’da izole
edilen virusların çok yakın ilişkili
olduğunu gösterdi.
(Casals, 1969; Chumakov et al., 1969)


Bu benzerlik doğrultusunda 1970
yılında Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Virüsü (KKKAV) olarak adlandırıldı.
Halen dünyada 30 ülkede
görülmekte; Afrika, Orta Doğu, Doğu
Avrupa, Asya
Bulaş
1.
Keneler (Hyalomma marginatum, Hyalomma
anatolicum anatolicum, İxodidae)
2.
3.



Hastayla temas
Viremik hayvanların kan veya dokusuyla
temas, çiğ süt
Kene-omurgalı-kene siklusu
Küçük omurgalı: av hayvanları, kuşlar, vb
Büyük omurgalı: at, keçi, inek, koyun vb
Türkiye’de durum




Vakalar ilk 2001-2002’de fark edildi
Bulgaristan, Rusya, İran ve Irak’da bildirilmişti
2003’de vaka tanımı yapıldı, veri toplanmaya başlandı
L’Institut Pasteur tarafından KKKA virüsü olarak
tanımlandı
H. Marginatum için Çevresel Uyumluluk
Vatansever et al., 2007
KKKA Kümülatif İnsidans, 2007-2012
10
06
m
20 10
07
m
20 1
07
m
20 4
07
20 m7
07
m
20 10
08
m
20 1
08
m
20 4
08
20 m7
08
m
20 10
09
m
20 1
09
m
20 4
09
20 m7
09
m
20 10
10
m
20 1
10
m
20 4
10
20 m7
10
m
20 10
11
m
20 1
11
m
20 4
11
20 m7
11
m
20 10
12
m
20 1
12
m
20 4
12
20 m7
12
m
20 10
13
m
20 1
13
m
4
20
0
100
200
300
400
500
1299
1315
1075
868
717
4.5
2007
796
5.8
4.9
2008
4.9
2009
5.0
2010
YIL-AY
2011
5.0
2012
40
30
Percent
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
aylar
8
9
10
11
12
06
m
20 10
07
m
20 1
07
m
20 4
07
20 m7
07
m
20 10
08
m
20 1
08
m
20 4
08
20 m7
08
m
20 10
09
m
20 1
09
m
20 4
09
20 m7
09
m
20 10
10
m
20 1
10
m
20 4
10
20 m7
10
m
20 10
11
m
20 1
11
m
20 4
11
20 m7
11
m
20 10
12
m
20 1
12
m
20 4
12
20 m7
12
m
20 10
13
m
20 1
13
m
4
20
0
100
200
300
400
500
Ölüm
2009
2007
4.5
2008
4.9
2010
4.9
5.8
YIL-AY
2011
5.0
2012
5.0
Ortalama ölüm
%5
Görülen tüm vakaların %87'si
gösterilen şehirlerdedir.
2007-2012 arasında

Hastaların yaş ortalaması değişmiyor (44yş)

Cinsiyet oranı değişmiyor

E/K = %55

İllere özel mortalite azalması yok

Klinik bulgularda değişiklik yok
2007-2012 arasında en sık şikayet ve bulgular






Ateş %80
Halsizlik % 86
Baş ağrısı % 70
Bulantı % 57
Kusma % 36
Karın ağrısı % 25





Lökopeni % 74
Trombopeni % 79
Artmış AST/ALT %56
Artmış LDH %55
Artmış CPK %53
Yıllara göre kene tutması
kenetut
|
2007
2008
2009
2010
2011 |
Total
-----------+-------------------------------------------------------+---------0 |
1
374
360
251
599 |
1,585
|
0.19
29.08
27.71
35.70
55.72 |
32.41
-----------+-------------------------------------------------------+---------1 |
526
912
939
452
476 |
3,305
|
99.81
70.92
72.29
64.30
44.28 |
67.59
-----------+-------------------------------------------------------+---------Total |
527
1,286
1,299
703
1,075 |
4,890
|
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 |
100.00
Bazı illerdeki azalma:
Bolu (12, 17, 13, 4, 5)
Çankırı (23, 37, 17, 7, 11)
Kastamonu (23, 86, 96, 27, 11)
Tokat (111, 149, 171, 106, 57)
Karabük (12, 60, 80, 12, 7)
Yakınma başladıktan sonra sağlık kuruluşuna
başvuruya kadar geçen süre
Süre
2007
2008
2009
2010
2011
Toplam
Ortalama
3.5 gün
3.0 gün
3.0 gün
2.6 gün
2.8 gün
3.0 gün
İlk 72 st
%57
%64
%63
%71
%69
%64
4-6 gün
%28
%25
%26
%21
%22
%25
>7. gün
%14
%11
%10
%7
%9
%11
2007
2008
2009
2010
2011
Ölüm
5
5
5
6
5
Ribavirin
12
46
30
12
9
Ribavirin – ölüm ilişkisi
|
olum
ribavirin|
yasiyor
oldu |
Total
-----------+----------------------+---------0 |
3,405
174 |
3,579
|
78.53
78.03 |
78.50
-----------+----------------------+---------1 |
931
49 |
980
|
21.47
21.97 |
21.50
-----------+----------------------+---------Total |
4,336
223 |
4,559
|
100.00
100.00 |
100.00
Pearson chi2(1) =
0.0316
Pr = 0.859
Ribavirin – ağır vakalarda mı kullanıldı?
|
agir
ribavirin|
0
1 |
Total
-----------+----------------------+---------0 |
580
2,999 |
3,579
|
88.55
76.82 |
78.50
-----------+----------------------+---------1 |
75
905 |
980
|
11.45
23.18 |
21.50
-----------+----------------------+---------Total |
655
3,904 |
4,559
|
100.00
100.00 |
100.00
Pearson chi2(1) =
45.7405
Pr = 0.000
Ağır vaka: kanama, trombositopeni, KCFT bzk, LDH, bilinç bzk
Ağır vakalarda ölüm
|
agir
olum |
0
1 |
Total
-----------+----------------------+---------yasiyor |
761
4,250 |
5,011
|
96.94
94.68 |
95.01
-----------+----------------------+---------oldu |
24
239 |
263
|
3.06
5.32 |
4.99
-----------+----------------------+---------Total |
785
4,489 |
5,274
|
100.00
100.00 |
100.00
Pearson chi2(1) =
7.2461
Pr = 0.007
Lökopeni ve trombositopeni



The odds of death among those with thrombocytopenia only is
7.660 times the odds of death among those without leukopenia
and thrombocytopenia
The odds death among those with leukopenia only is 0.338 times
the odds of death among those without leukopenia and
thrombocytopenia
Data suggests protective effect of leukopenia
%88 subklinik
Yaş Gruplarına Göre KKKA Laboratuvar
Sonucu Pozitif Olanlar
25,0%
23,1
20,0%
17,0
15,0%
10,0
10,0%
7,1
8,2
5,7
5,0%
0,0%
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 ve üstü
Bildiğimizden daha eski bir hastalık
P for trend <0.001
Sonuçlar




Ölecek hasta erken de gelse, ribavirin de alsa ölüyor
Kanama ölüm için en önemli risk faktörü
Bilinç bozukluğu en önemli prediktör
LÖKOPENİK HASTALARIN YAŞAMA OLASILIĞI DAHA
YÜKSEK




Lökopeni-reseptör-ilaç (Monokolonal -Rituximab vb)
Steroid?
Plasmaferez
ACİL Immunolojik çalışmalar gerekli!
Ve sorular....




KKKA bildiğimizden daha uzun süredir
ülkemizde var
Neden 2002’den bu yana fark edildi?
Asemptomatik vakalarla bulaş oluyor mu?
Gerçek insidans nedir?


Her yıl kaç kişi infekte oluyor?
Neden iller arasında mortalite farkı var?


Bakım?
Dolaşan virüs farklı yapıda mı?
Ribavirin Hayat Kurtarıyor mu?
30
Seçim nedenli sapması ve bilgi sapması (bias)

Tedavi grubu (2001)


Kontrol grubu (1999-2000)



Salgın tanımlandıktan sonra ribavirin kullanan hastalar
Hastalığın ne olduğu bilinmediği dönemde ribavirin
almayan hastalar
Serumları saklanmış ve daha sonra bakılıp KKKA olduğu
anlaşılmış
Bu iki grup birbirine benzer midir?



Sadece ağır vakalar doktorların dikkatini çekecek, ve
bildirilecek.....
Hafif veya orta şiddette vakalar hiç fark edilmeyecek
Daha geç hospitalizasyon, geç destekleyici tedavi
33

similar documents