SLOVNÍ DRUHY

Report
Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Dagmar Sachsová
Název:
VY_32_INOVACE_137_SLOVNÍ_DRUHY
Téma:
Shrnutí učiva o slovních druzích
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2975
Anotace:
Prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu Český jazyk a literatura
ve 2. ročníku.
Metodické
pokyny:
Žáci se seznámí s 10 slovními druhy / č.4 /.
List 5-6 rozbor a shrnutí vše o podstatných jménech.
List 7-8 úkol s přídavnými jmény – tvoří
přídavná jména opačná.
List 9-10 vyhledávají ve větách zájmena.
List11-12 slouží k procvičení číslovek ve slovních spojeních.
List 13-14 k podstatným jménům doplňují vhodná slovesa.
List 15-16 k příslovcím hledají správnou otázku
List17-18 v řadě různých slovních druhů vyhledávají a podtrhávají
předložky.
List 19-20 do neúplných vět doplňují spojku tak, aby věta neztratila
svůj smysl.
List 21-22 ve větě vyhledávají a zakroužkují částici.
List 23-24 jsou vyjmenovaná různá citoslovce a žáci mohou tvořit věty.
Klíčová slova:
Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce,
předložky, spojky, částice, citoslovce.
Datum
vytvoření:
22. duben 2012
*
Podstatná
jména
Přídavná
jména
Citoslovce
Částice
Zájmena
Slovní
druhy
Spojky
Číslovky
Slovesa
Předložky
Příslovce
1
*
PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob,
zvířat, věcí
Ukazujeme si na ně: ten, ta, to, ti, ty, ta
Poznáš podstatná jména ? Zkus je najít!
U školy stálo pět aut. Na zahradě nám rozkvetly sněženky a bledule. V lese
jsme viděli srnku a veverku. Prodavačka prodává v obchodě. Kráva nám dává
mléko. Radkovi se narodila malá sestřička. Kočka má zelené oči.
2
*
PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí.
Ptáme se na ně: jaký, jaká, jaké, který, která, které, čí?
Přídavná jména nahraď přídavnými jmény opačnými:
Nový - _____________________
Studené -___________________
Zlá - _______________________
Bílí - _______________________
Těžká - _____________________
Hezká -_________________
Kyselý - ________________
Líné - __________________
Chytrá - ________________
Malé - __________________
3
*
ZÁJMENA zastupují ve větách podstatná jména.
Např. já, ty, on, my, vy, oni
můj, náš, váš……….
Najdeš nějaké zájmeno?
My půjdeme do divadla. Tvoje boty jsou moc pěkné. Na fotografii
je moje babička a můj děda. Právě přijelo naše auto. Můj bratr
hraje fotbal. Já umím hezky malovat.
4
*
ČÍSLOVKY označují počet nebo pořadí.
Ptáme se na ně kolik, kolikátý?
Najdi ve slovních spojeních číslovku!
Sto korun, druhý den, čtyři stránky, doběhl první, třikrát denně,
patnáct litrů, jeden metr, tři body.
5
*
SLOVESA vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co
se s nimi děje.
Doplň k podstatným jménům vhodná slovesa!
Malíř _____________ ,pes ___________, vítr ___________, tulipán
______________, sluníčko _______________, rádio ______________,
komár _______________, voda _____________, sníh ______________,
vlak ________________, míč ______________, ptáci ______________.
6
*
PŘÍSLOVCE odpovídají na otázky jak, kde, kam, kdy?
Doplň správnou otázku k příslovcím!
Dopředu - _____________, blízko- _______________,
vzadu- ______________, zeleně-_________________,
domů-_____________, brzy-__________________,
zítra-_______________, anglicky-________________,
tam-_______________, dole-___________________.
7
*
PŘEDLOŽKY se spojují s podstatnými jmény. Čtou se
dohromady se slovem, ale píší se zvlášť.
Předložky se zamíchaly mezi jiné slovní druhy. Pokus se je najít!
Učebnice, kolotoč, za, mrkev, po, televize, plot, u, před, váza,
o, smutná, spí, z, k, málo, počítá, pod, přes, od, hrne, v, na,
povídá, ubrus, bez, polévková, velký, ve, věta, paček.
8
*
SPOJKY spojují věty nebo slova.
Spojky: A, I, NEBO, ANI, ALE, VŠAK, AVŠAK, KDYŽ,
PROTOŽE, ŽE, ABY…
V noci bylo jasno , _________ráno už pršelo. Nemohl jsem jet na výlet,
__________jsem dostal angínu. Můj bratr chodí hrát fotbal ________
já se věnuji malování. __________budu mít narozeniny, dostanu určitě
nějaký dárek. Teta se těší, __________pojede v létě k moři.
9
*
ČÁSTICE jsou na začátku věty.
Ať, kéž, nechť, což
Najdi částici!
Ať už přijde opravdové jaro. Kéž bych měl hezké výsledky
ve škole. Což abys za dárek hezky poděkoval?
10
*
CITOSLOVCE vyjadřují pocity, nálady, označují hlasy nebo
zvuky.
Nálady, pocity: ach, hop, jejda, hurá, ouvej, jemine, brr, achich…
Hlasy a zvuky: bác, haf, břink, dupy dup, vrkú, haló, vrr, žbluňk,
kykyryký, kuku, bé, húú, ratata…
*

similar documents