Pobierz

Report
KLASYFIKACJA
DOSTAWCÓW
1
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z
surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y
należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca
3 (D3), Dostawca 4 (D4) oraz Dostawca 5 (D5).
JAK WYBRAĆ DOSTAWCĘ?
2
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 1 – określenie kryteriów oceny dostawców
Dokonano wyboru 9 kryteriów oceny dostawców i ustalono ich
ważność dla przedsiębiorstwa następująco:









cena - S1
jakość surowca - S2
terminowość dostaw - S3
warunki płatności - S4
upusty cenowe - S5
warunki reklamacji i zwrotów - S6
podejście do wymagań klienta - S7
transport - S8
opakowanie - S9
3
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

cena - S1
Poziom
I
II
III
IV
V
Liczba
punktów
10
7
5
2
1
4
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

jakość surowca - S2
Braki
0%-2%
3%-5%
6%-10%
Liczba
punktów
10
8
4
5
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

terminowość dostaw - S3
Ilość dni
Liczba
punktów
0-2
3-4
5-7
8-10
10
8
5
1
6
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

warunki płatności - S4
TAK
NIE
Kredytowanie
dostaw
5
0
Bezgotówkowe
rozliczenia
5
0
7
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

upusty cenowe - S5
Procent
0%-1%
2%-3%
4%-5%
6%-7%
8%-10%
Liczba
punktów
0
2
4
6
8
8
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

warunki reklamacji i zwrotów - S6
Liczba dni
0-2
3-6
7-9
10-11
12-14
Liczba
punktów
1
4
6
8
10
9
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

podejście do wymagań klienta - S7
Rodzaj
zachowań
Liczba
punktów
elastyczne negocjujące
10
5
sztywne
0
Wymagania klienta to subiektywna ocena dokonywana na różnych
szczeblach zarządzania (pracownicy operacyjni, menedżerowie
komórek zaangażowanych w proces zakupu, zarząd).
10
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

transport - S8
Pokrycie kosztów
transportu przez dostawcę
TAK
NIE
Liczba punktów
10
0
11
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów

opakowanie - S9
Ilość kg
w skrzyni
Liczba
punktów
20kg
50kg
100kg
7
10
2
Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego (analizowanego w przykładzie)
nie jest istotne opakowanie, lecz sposób pakowania (rodzaj skrzyń).
Najdogodniejsze do transportu surowca Y są skrzynie 50-cio
kilogramowe.
12
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 3 – zestawienie kryteriów dla dostawców
DOSTAWCA1
DOSTAWCA2
DOSTAWCA3
DOSTAWCA4
DOSTAWCA5
CENA
1,14 zł/kg
1,20 zł/kg
0,95 zł/kg
0,98 zł/kg
1,06 zł/kg
JAKOŚĆ
1% braków
4% braków
7% braków
5% braków
8% braków
TERMINOWOŚĆ
6 dni opóźnienia
3 dni opóźnienia
7 dni opóźnienia
1 dzień opóźnienia
5 dni opóźnienia
WARUNKI PŁATNOŚCI
bezgotówkowa
bez kredytów
bezgotówkowa
bez kredytów
gotówkowa
Kredyty
bezgotówkowa
bez kredytów
gotówkowa
Kredyty
UPUSTY CENOWE
2% przy
10 000 PLN
7% przy
10 000 PLN
3% przy
10 000 PLN
3% przy
10 000 PLN
5% przy
10 000 PLN
WARUNKI REKLAMACJI I
ZWROTÓW
do 6 dni
do 10 dni
do9 dni
do 7 dni
do 12 dni
PODEJŚCIE DO WYMAGAŃ
KLIENTA
Negocjujące
Elastyczne
Negocjujące
Sztywne
Elastyczne
TRANSPORT
nie zapewnia
zapewnia
nie zapewnia
nie zapewnia
Zapewnia
OPAKOWANIE
20 kg
w skrzyni
50 kg
w skrzyni
50 kg
w skrzyni
20 kg
w skrzyni
100 kg
w skrzyni
13
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 4 – zestawienie punktacji dostawców
D1
S1
2
S2
10
S3
5
S4
0
S5
2
S6
4
S7
5
S8
0
S9
7
SUMA
35
D2
D3
D4
D5
14
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 4 – zestawienie punktacji dostawców
D1
D2
D3
D4
D5
S1
2
1
10
7
5
S2
10
8
4
8
4
S3
5
8
5
10
5
S4
0
0
0
0
0
S5
2
6
2
2
4
S6
4
8
6
6
10
S7
5
10
5
0
10
S8
0
10
0
0
10
S9
7
10
10
7
2
SUMA
35
61
42
40
50
15
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW


Krok 5 – ustalenie wag dla kryteriów
S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
X
X
X
X
X
X
X
Częstość
przewagi
8
X
X
X
X
X
X
X
7
0,194
X
X
X
X
X
X
6
0,167
X
X
X
X
X
5
0,139
X
X
X
X
4
0,111
X
X
X
3
0,083
X
X
2
0,056
X
1
0,028
S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8
S9
X
Waga
0,222






jakość surowca
- S2
terminowość
dostaw - S3
warunki
płatności - S4
upusty cenowe
- S5
warunki
reklamacji i
zwrotów - S6
podejście do
wymagań
klienta - S7
transport S8
opakowanie S9
0,00
S9
Suma

cena - S1
36
1,00
16
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 6 – uwzględnienie wag w klasyfikacji
Waga
S1
0,222
S2
0,194
S3
0,167
S4
0,139
S5
0,111
S6
0,083
S7
0,056
S8
0,028
S9
0,000
SUMA
1,000
D1
D2
D3
D4
D5
17
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 6 – uwzględnienie wag w klasyfikacji
Waga
D1
D2
D3
D4
D5
S1
0,222
0,444
0,222
2,222
1,556
1,111
S2
0,194
1,944
1,556
0,778
1,556
0,778
S3
0,167
0,833
1,333
0,833
1,667
0,833
S4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
S5
0,111
0,222
0,667
0,222
0,222
0,444
S6
0,083
0,333
0,667
0,500
0,500
0,833
S7
0,056
0,278
0,556
0,278
0,000
0,556
S8
0,028
0,000
0,278
0,000
0,000
0,278
S9
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
SUMA
1,000
4,056
5,278
6,222
5,500
6,222
18
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Krok 7 – Porównanie klasyfikacji bez i z zastosowaniem wag
Przyznane punkty
(bez wag)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
SUMA
Waga
0,222
0,194
0,167
0,139
0,111
0,083
0,056
0,028
0,00
1,00
D2
1
8
8
0
6
8
10
10
10
61
D3
10
4
5
0
2
6
5
0
10
52
D5
5
4
5
0
4
10
10
10
2
60
Przyznane punkty z
uwzględnieniem wag
D2
0,222
1,556
1,333
0,000
0,667
0,667
0,556
0,278
0,000
5,278
D3
2,222
0,778
0,833
0,000
0,222
0,500
0,278
0,000
0,000
6,222
D5
1,111
0,778
0,833
0,000
0,444
0,833
0,556
0,278
0,000
6,222
19
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
Z uwagi na toczące się dyskusje i spór
pomiędzy Działem Logistyki, a Działem
Handlu odnośnie określenia odpowiedniej
hierarchii
ważności
poszczególnych
kryteriów dokonano symulacji dwóch
wariantów uwzględniających inną specyfikę
ważności kryteriów.
20
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
W wariancie I pierwszorzędną rolę odgrywają kryteria jakościowe
oraz
logistyczno-operacyjne
(terminowość,
opakowanie,
transport, możliwość zwrotów):









jakość surowca
terminowość dostaw
opakowanie
transport
warunki reklamacji i zwrotów
podejście do wymagań klienta
cena
upusty cenowe
warunki płatności
21
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
Wariant I - logistyczny









jakość surowca - S2
terminowość dostaw - S3
opakowanie - S9
transport - S8
warunki reklamacji i zwrotów - S6
podejście do wymagań klienta - S7
cena - S1
upusty cenowe - S5
warunki płatności - S4
Częstość
przewagi
Waga
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
SUMA
22
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
Wariant I - logistyczny









jakość surowca - S2
terminowość dostaw - S3
opakowanie - S9
transport - S8
warunki reklamacji i zwrotów - S6
podejście do wymagań klienta - S7
cena - S1
upusty cenowe - S5
warunki płatności - S4
Częstość
przewagi
Waga
S1
2
0,0556
S2
8
0,2222
S3
7
0,1944
S4
0
0,0000
S5
1
0,0278
S6
4
0,1111
S7
3
0,0833
S8
5
0,1389
S9
6
0,1666
SUMA
36
1
23
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów
Waga
S1
0,0556
S2
0,2222
S3
0,1944
S4
0,0000
S5
0,0278
S6
0,1111
S7
0,0833
S8
0,1389
S9
0,1666
SUMA
1
D1
D2
D3
D4
D5
24
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów
Waga
D1
D2
D3
D4
D5
S1
0,0556
0,111
0,056
0,556
0,389
0,278
S2
0,2222
2,222
1,778
0,889
1,778
0,889
S3
0,1944
0,972
1,556
0,972
1,944
0,972
S4
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
S9
0,1666
1,167
1,667
1,667
1,167
0,333
SUMA
1
5,389
8,333
5,222
6,000
5,917
Najkorzystniejszy
dostawca
który charakteryzuje
się
0,0278 jest
0,056
0,167 D2,
0,056
0,056
0,111
S5
niskim0,444
poziomem
0,1111
0,889 braków
0,667 (4%),
0,667
1,111
S6
dobrą terminowością
dostaw,
bardzo
charakterystyką
0,0833
0,417
0,833
0,417dobrą0,000
0,833
S7
0,1389
0,000 opakowań
1,389
0,000
0,000
1,389
S8
25
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
W wariancie II preferuje się dostawców oferujących korzystne
warunki finansowe (niska cena, kredytowanie dostaw, upusty
cenowe):









cena
upusty cenowe
warunki płatności
jakość surowca
warunki reklamacji i zwrotów
terminowość dostaw
opakowanie
transport
podejście do wymagań klienta
26
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
Wariant II - finansowy









cena - S1
upusty cenowe - S5
warunki płatności - S4
jakość surowca - S2
warunki reklamacji i zwrotów - S6
terminowość dostaw - S3
opakowanie - S9
transport - S8
podejście do wymagań klienta - S7
Częstość
przewagi
Waga
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
SUMA
27
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zadanie 2
Wariant II - finansowy









cena - S1
upusty cenowe - S5
warunki płatności - S4
jakość surowca - S2
warunki reklamacji i zwrotów - S6
terminowość dostaw - S3
opakowanie - S9
transport - S8
podejście do wymagań klienta - S7
Częstość
przewagi
Waga
S1
8
0,2222
S2
5
0,1389
S3
3
0,0833
S4
6
0,1667
S5
7
0,1944
S6
4
0,1111
S7
0
0,0000
S8
1
0,0278
S9
2
0,0556
SUMA
36
1
28
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów
Waga
S1
0,2222
S2
0,1389
S3
0,0833
S4
0,1667
S5
0,1944
S6
0,1111
S7
0,0000
S8
0,0278
S9
0,0556
SUMA
1
D1
D2
D3
D4
D5
29
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów
Waga
D1
D2
D3
D4
D5
S1
0,2222
0,444
0,222
2,222
1,556
1,111
S2
0,1389
1,389
1,111
0,556
1,111
0,556
S3
0,0833
0,417
0,667
0,417
0,833
0,417
S8
0,0278
0,000
0,278
0,000
0,000
0,278
S9
0,0556
0,389
0,556
0,556
0,389
0,111
SUMA
1
3,472
4,889
6,472
4,944
6,028
Dostawca D3 okazał się najlepszym partnerem handlowym
0,1667
0,000
0,000
1,667
0,000
1,667
S4
oferującym optymalne warunki handlowe: najniższą cenę,
0,1944
0,389
1,167
0,389
0,389
0,778
S5
warunki płatności (bardzo dobre: możliwość bezgotówkowych
0,1111
0,444
0,889
0,667
0,667
1,111
S6
rozliczeń
oraz kredytowanie zakupów), upusty cenowe
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
S7
(zadowalająca - 3% przy 10 000 PLN)
30
KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW
Wnioski
Kluczowymi elementami klasyfikacji dostawców są:


określenie hierarchii kryteriów
wyznaczenie wag poszczególnym kryteriom
31
ZADANIE
Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych
dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca 3
(D3), Dostawca 4 (D4) oraz Dostawca 5 (D5). Wybierz najlepszego dostawcę,
jeżeli oferują oni następujące parametry dostaw:
DOSTAWCA1
DOSTAWCA2
DOSTAWCA3
DOSTAWCA4
DOSTAWCA5
Cena
1,10 zł/kg
1,25 zł/kg
0,90 zł/kg
0,99 zł/kg
1,15 zł/kg
Jakość
1% braków
1% braków
7% braków
5% braków
3% braków
Rabat
4%
3,5%
1%
5%
3%
Czas dostawy
do 4 dni
do 2 dni
Do 8 dni
do 7 dni
do 3 dni
Przy czym ustalono następujące skale:
• Ważność kryteriów : cena 0,4; czas dostawy 0,35; jakość 0,15; upusty 0,1
• Cena: najniższa -10pkt, najwyższa 2pkt ( co 2 pkt.);
• Jakość 1%-10pkt (za każdy 1% odejmujemy 1 pkt.),
• Rabat: najwyższy -10pkt, najniższy 2pkt ( co 2 pkt.),
• Czas najkrótszy -10 pkt., najdłuższy 2 pkt. (co 2 pkt.)

similar documents