skaidrės

Report
Creating an Architectural Design
Architektūrinis projektavimas
Parengė: Jonas Bialopetravičius
Programų sistemų architektūra
• Kas tai?
– Sistemos struktūrinis pavidalas apibrėžiantis ją
sudarančius komponentus bei duomenis. Jų
išdėstymą, savybes bei tarpusavio sąryšius.
Programų sistemų architektūra
• Kam to reikia?
– Architektūros atvaizdavimas leidžia
suinteresuotiems asmenims efektyviai bendrauti
klausimais liečiančias sistemą.
– Pateikia ankstyvus programų sistemos dizaino
pasirinkimus, kurie stipriai įtakos galutinį
produktą.
– Leidžia pažvelgti į sistemą, jos komponentus ir jų
tarpusavio sąveikas, kaip į supaprastintą ir lengvai
suvokiamą modelį.
Programų sistemų architektūra
• Iš ko susideda?
– Duomenų projektavimas
– Architektūros projektavimas
Duomenų projektavimas
• Perteikia analizės metu įvardintus duomenų
objektus į duomenų struktūras komponentų
lygmenyje arba duomenų bazės architektūrą
aplikacijos lygmenyje.
Duomenų projektavimas
1. Nuoseklūs analizės principai taikomi sistemos
eglsenai identifikuoti ir modeliuoti turėtų
būti pritaikomi ir duomenims.
2. Visos duomenų struktūros ir su jomis
atliekamos operacijos turi būti
identifikuojamos.
3. Duomenų struktūros bei operacijos
atliekamos su jais turėtų būti aprašomos
pasirinktu metodu.
Duomenų projektavimas
4. Žemo lygmens sprendimai turėtų būti atlikti
vėlai dizaino proceso metu.
5. Duomenų struktūros pavidalas turėtų būti
žinomas tik tiems moduliams kurie tiesiogiai
naudojasi tais duomenimis.
6. Turėtų būti sukurta duomenų struktūrų ir jiem
taikomų operacijų biblioteka.
7. Programų sistemos dizaino bei programavimo
kalbos turėtų palaikyti abstrakčius duomenų
tipus.
Architektūriniai stiliai ir šablonai
• Stilius – bendras sistemos struktūrinės
išvaizdos bei komponentų bendravimo
modelis.
• Šablonas – vieno architektūrinio aspekto
modelis naudojamas patenkinti kokį nors
funkcinį reikalavimą.
Architektūriniai stiliai
• Duomenimis paremta architektūra
Architektūriniai stiliai
• Duomenų tekmės architektūra
Architektūriniai stiliai
• „Kviesk ir gražink“ architektūra
Architektūriniai stiliai
• Objektiškai orientuota architektūra
Architektūriniai stiliai
• Sluoksninė architektūra
Architektūriniai šablonai
• Paralelizmas – operacinės sistemos procesų
valdymas, užduočių planuotojas.
• Duomenų pastovumas – duomenų bazių
valdymo sistemos, aplikacijos lygio
pastovumas.
• Paskirstymas – brokerio šablonas.
Architektūros projektavimas
1. Sistemos konteksto atvaizdavimas
Architektūros projektavimas
1. SafeHome sistemos konteksto atvaizdavimas
Architektūros projektavimas
2. Archetipų apibrėžimas
Architektūros projektavimas
3. Skaldymas į komponentus
Architektūros projektavimas
4. Konkrečios sistemos aprašas
Architektūrinės alternatyvos
Architektūrinių alternatyvų analizės modelis:
1. Surinkti scenarijus;
2. Išsiaiškinti reikalavimus, apribojimus ir aplinką;
3. Apibūdinti architektūrinius stilius ir šablonus,
kurie buvo pasirinkti turimiems scenarijams ir
reikalavimams;
4. Įvertinti kokybės atributus po vieną;
5. Identifikuoti kokybės atributų jautrumą
architektūrinių atributų pasikeitimams;
6. Kritikuoti siūlomas architektūras.
Architektūrinės alternatyvos
• Architektūrinis sudėtingumas:
– Dalijimosi priklausomybės;
– Tekmės priklausomybės;
– Apribojimo priklausomybės.
Sistemos architektūra iš analizės
modelio
• Struktūrinis dizainas:
– Pateikia patogų būdą perteikti duomenų tekmės
diagramas į sistemos architektūrą.
• Priklauso nuo duomenų tekmės būdo:
– Transformuojanti tekmė – duomenys plaukia
maždaug tiesiu kanalu;
– Transakcijos tekmė – duomenys teka tam tikru
kanalu priklausomai nuo transakcijos centro
priimto sprendimo.
Transformacinės tekmės perteikimas
1. Peržiūrėti bazinį sistemos modelį
Transformacinės tekmės perteikimas
2. Peržiūrėti ir sukonkretinti duomenų tekmės
diagramas
Transformacinės tekmės perteikimas
3. Nustatyti ar DTD turi transformuojančios ar
transakcijos tekmės charakteristikas
Transformacinės tekmės perteikimas
4. Surasti tekmės centrą nurodant įeities bei
išeities ribas
Transformacinės tekmės perteikimas
5. Atlikti pirmo lygio skaidymą
Transformacinės tekmės perteikimas
6. Atlikti antro
lygio skaidymą
Transformacinės tekmės perteikimas
7. Išgryninti pirmos iteracijos architektūrą
naudojant kokybės gerinimo euristikas
Transformacinės tekmės perteikimas
7. Išgryninti pirmos iteracijos architektūrą
naudojant kokybės gerinimo euristikas
Transakcinės tekmės perteikimas
• Skirtumai:
4. Identifikuojamas transakcijos centras;
5. DTD suprojektuojama remiantis įeities ir
išsiuntimo šakomis – likusios dalys remiasi
transformacijos tipo tekmės projektavimu.
Transakcinės tekmės perteikimas
• Išsiuntimo šaka ir transformacijos tipo tekmės
Trumpai
1. Atliekamas sistemos atvaizdavimas jos
kontekste.
2. Sistema aprašoma aukšto lygmens
abstrakcijomis (archetipais).
3. Konkretūs komponentai identifikuojami ir
išdėstomi.
4. Konkretūs architektūros pavyzdžiai sukuriami
siekiant parodyti sistemos validumą
realybėje.
Klausimai
?

similar documents