IRT sprendim* bei turinio, padedan*i* i*saugoti lietuvi* kalb* vie

Report
IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti
lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei
galimybių naudotis jais sudarymas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005
Projekto pradžia – 2012.05.17
Projekto pabaiga – 2014.10.20
Nerijus Butvilas
2013.10.24
Vilnius
Projekto vykdytojai
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Lietuvos edukologijos
universutetas
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas
Projekto veiklos
• Šrifto „Palemonas“ tobulinimas;
• Edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, mokymo priemonių kūrimas;
• Lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo kartotekų
skaitmeninimas;
• Vienakalbių ir daugiakalbių žodynų skaitmeninimas.
Šrifto „Palemonas“ tobulinimas
Tikslas - šriftą Palemonas papildyti naujais ženklais: 107
(normal), 119 (italic), 4014 (bold), 4010 (bold italic).
Projekto veiklos vadovas – Vladas Tumasonis.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 4 žmonių darbo grupė
Atlikta 60 % numatytų darbų.
Šrifto „Palemonas“ tobulinimas
Kas nuveikta?
•
Kiekybiniai dalykai:
–
–
•
Kokybiniai dalykai:
–
–
•
Aptikti ir pataisyti neteisingi esami šrifto paryškinto stiliaus piešiniai (glyfai – glyphs);
Pasirinkta unifikuota (vieninga) sudėtinių rašmenų (raidžių) konstravimo-generavimo sistema, pagal kurią buvo
sukonstruoti visi paryškinto stiliaus ženklai (tiek seni, tiek nauji).
Funkciniai dalykai:
–
•
Į Palemono šrifto paryškintą (bold) stilių įtraukta 1) 3900 naujų lituanistikos ženklų; 2) 91 naujas ženklas iš WGL4
rinkinio; 3) 17 naujų ženklų iš WG2 aibės;
į Visus keturis Palemono stilius įtraukti nauji metrikos, skyrybos ir tarnybiniai ženklai.
Sukurti paryškinto stiliaus Open Type keitiniai (virš 3000 teksto eilučių), leidžiantys gražiai pavaizduoti (vizualizuoti)
sudėtines raides, išreikštas komponentais;
Sukurtas ir panudotas programų rinkinys, atliekantis šrifto struktūrinę analizę ir įvertinimą:
–
–
–
–
–
–
ar šrifte nėra vardų bei kodų dublikatų;
kiek ir kas padaryta;
kiek ir kas nepadaryta;
ar šrifte potencialiai yra visi ženklai;
ar korektiški glyfų vardai;
ar šrifte yra nereikalingų ženklų ir t.t.
Šrifto „Palemonas“ tobulinimas
Kas liko?
• Kiekybinės, kokybinės ir funkcinės užduotys paryškintam
kursyvui (bold italic);
• Reikia įtraukti WGL4 ir WG2 ženklus į normaliąją (normal) ir
kursyvo (italic) versijas;
• Atlikti kompleksinį šrifto testavimą įvairiose terpėse, įvairiais
dydžiais ir kitais parametrais.
Edukacinių, lietuvių kalbai skirtų,
mokymo priemonių kūrimas
Tikslai:
- sukurti vieną nuotolinio kalbos mokymo sistemą;
- sukurti dvi nuotolinio lietuvių kalbos mokymo programas;
- sukurti du internetinius interaktyvius lietuvių kalbos
edukacinius žaidimus.
Nuotolinio kalbos mokymo sistemos ir dviejų
nuotolinio kalbos mokymo programų sukūrimas
• Nuotolinio kalbos mokymo sistema;
• Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulis (10
pamokų);
• Lietuvių kalbos nuotolinio modulio paveikslėlių žodynas (10
teminių grupių).
Projekto veiklą įgyvendina LEU.
Projekto veiklos vadovas – Laimutė Bučienė.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 4 žmonių darbo grupė
Atlikta 55 % numatytų darbų.
Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio
mokymo modulį (10 pamokų).
Kas nuveikta?
- parengta 10 pamokų lietuvių kalbos nuotolinio mokymo funkcinės
gramatikos santrauka;
- parengtas 10 pamokų aktyvusis žodynas.
Šiuo metu rengiama ir ruošiama 10 pamokų vaizdo medžiaga ir tekstai.
Kuriamas pamokos modelis.
Kas liko?
- pamokos modelio nustatymas;
- žodyno, gramatikos, skaitymo, rašymo pratimų kūrimas;
- pamokų nuorodų atranka;
- redagavimas ir ekspertavimas, patikra.
Lietuvių kalbos nuotolinio modulio paveikslėlių
žodynas (10 teminių grupių)
Kas nuveikta?
- atrinktas paveikslėlių žodyno teminis žodžių grupių sąrašas;
- parengtas 5 teminių grupių (1–5 grupės) žodžių sąrašas.
Šiuo metu rengiamai likusieji (6–10) grupės žodžių sąrašai. Kuriamas
paveikslėlių žodyno modelis.
Kas liko?
- pabaigti kurti paveikslėlių žodyno modelį;
- pratimų kūrimas;
- redagavimas, ekspertavimas, patikra.
Dviejų internetinių interaktyvių lietuvių kalbos
edukacinių žaidimų sukūrimas
• Rašybos įgūdžius lavinantis žaidimas „Rašyba“ (10
užduočių);
• Kalbos turtingumą puoselėjantis žaidimas „Kalbos turtai“
(10 užduočių).
Projekto veiklą įgyvendina LKI.
Projekto veiklos vadovas – Rita Miliūnaitė.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 3 žmonių darbo grupė.
Atlikta apie 50 % numatytų darbų.
Rašybos įgūdžius lavinantis žaidimas „Rašyba“
(10 užduočių)
Kas nuveikta?
- sukurti žaidimo ir visų užduočių scenarijai;
- sukurti ir suderinti žaidimo herojai;
- sukurtos žaidimo aplinkos;
- sukurtos visos 10 žaidimo užduočių.
Šiuo metu baigiami likusių 7 užduočių redagavimo ir derinimo darbai.
http://kr2.terrait.lt/Pub/default.aspx
Kas liko?
- Įgarsinti žaidimą;
- sukurti žaidimo žodynėlį;
- redagavimas, ekspertavimas, patikra.
Kalbos turtingumą puoselėjantis žaidimas
„Kalbos turtai“ (10 užduočių)
Kas nuveikta?
- sukurtas žaidimo aprašas;
Kas liko?
- sukurti ir įgarsinti žaidimą
Lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo
kartotekų skaitmeninimas
Tikslas - suskaitmeninti ne mažiau kaip 5 nacionalinio kalbos ir
paveldo kartotekas.
Skaitmeninamos:
- Lietuvių kalbos žodyno pagrindinės kartoteka;
- Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka;
- Mįslių kartoteka;
- Pokario partizanų dainų kartoteka;
- Liaudies tikėjimų kartoteka;
Lietuvių kalbos žodyno pagrindinės ir papildymų
kartotekų skaitmeninimas
Skaitmeninama:
- 150 000 Lietuvių kalbos žodyno pagrindinės kartotekos kortelių;
- 450 000 Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekos kortelių.
Projekto veiklą įgyvendina LKI.
Projekto veiklos vadovas – Zita Šimėnaitė.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 15 žmonių darbo grupė
Atlikta 60 % numatytų darbų.
Kas nuveikta?
Suskaitmeninta, aprašyta ir patalpinta į duomenų bazę apie 90 000 Lietuvių kalbos žodyno
pagrindinės ir apie 270 000 lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekų kortelių.
Kas liko?
Suskaitmeninti likusias kartotekų korteles
Mįslių, pokario partizanų dainų ir liaudies
tikėjimų kartotekų skaitmeninimas
Projekto veiklą įgyvendina LLTI.
Projekto veiklos vadovas – Daiva Vaitkevičienė.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 31 žmogaus darbo grupė
Kas nuveikta?
- atlikta 60 % archyvo skaitmeninimo darbų;
- užpildyta 30 % numatytų kartotekų įrašų.
Kas liko?
- atlikti likusius skaitmeninimo ir pildymo darbus;
- patikra, korekcijos.
Vienakalbių ir daugiakalbių žodynų
skaitmeninimas
Tikslas - suskaitmeninti ne mažiau kaip 11 visuomenei aktualių
vienakalbių ir daugiakalbių žodynų.
Skaitmeninami šie lietuvių kalbos žodynai:
Skaitmeninami šie dvikalbiai žodynai:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
sinonimų žodynas;
antonimų žodynas;
frazeologizmų žodynas;
palyginimų žodynas,
sisteminis lietuvių kalbos žodynas;
dabartinės lietuvių kalbos žodynas.
Latvių-Lietuvių kalbų žodynas;
Lietuvių-Latvių kalbų žodynas;
Vokiečių-Lietuvių kalbų žodynas;
Lenkų-Lietuvių kalbų žodynas;
Lietuvių-Lenkų kalbų žodynas.
Lietuvių kalbos žodynų skaitmeninimas
Projekto veiklą įgyvendina LKI.
Projekto veiklos vadovas – Zita Šimėnaitė.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 16 žmonių darbo grupė
Atlikta 50 % numatytų darbų.
Kas nuveikta?
- suskaitmeninti visi 6 žodynai;
- peržiūrėtos ir sutikslintos visų žodynų skaitmeninės versijos;
- sukurta sinonimų žodyno duomenų bazė, pradėtos modeliuoti ir kitų žodynų duomenų bazės.
Kas liko?
- sukurti likusių žodynų duomenų bazes;
- sąsaju tarp žodynų kūrimas;
- patikra, korekcijos.
Dvikalbių žodynų skaitmeninimas
Projekto veiklą įgyvendina VU.
Projekto veiklos vadovas – Mindaugas Strockis.
Prie veiklos įgyvendinimo dirba 7 žmonių darbo grupė
Atlikta 60 % numatytų darbų.
Kas nuveikta?
- suskaitmeninti ir paredaguoti visi žodynai;
Šiuo metu yra kuriama žodynų XML struktūra.
Kas liko?
- baigti žodynų XML struktūros žymėjimą;
- tobulinti žodynų tekstų pateikimą.
Ačiū už dėmesį!

similar documents