PowerPoint pristatymas

Report
Nordplus Junior projektas
„SEAL: Sea in our Life“
Vilniaus r. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijoje
Projekto partneriai: Lietuva, Latvija, Norvegija
Koordinuojanti institucija: Vilniaus r. K.Parčevskio
gimnazija
Projekto trukmė: 2 metai
Projekto aprašymas:
 klasių mainai (10 mokinių + 1 mokytojas iš kiekvienos
šalies vyksta į 2 keliones)
 didaktinės medžiagos sukūrimas
Tikslai: Šiaurės bei Baltijos šalių bendradarbiavimas,
lietuvių, latvių, norvegų kalbų bei ankstyvasis užsienio
kalbų mokymasis, kultūrų pažinimas, savo kultūros
puoselėjimas.
Dalykų integracija (1):
Jūra ir biologija (atsakinga Lietuvos komanda):
 savo šalių (Lietuvos, Latvijos, Norvegijos ) jūros
krantų gyvūnijos ir augmenijos pristatymas,
 išvyka į Klapėdos Jūrų muziejų,
 Klaipėdos muziejuje komandos surinko informaciją
apie gyvūniją ir augmeniją, laivus,
 4 kalbų (anglų, norvegų, lietuvių, latvių kalbų)
biologijos jūros terminų žodynėlio kūrimas,
 metodinės medžiagos rengimas.
Dalykų integracijos tikslai:
 pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją,
 didinti mokinių domėjimąsi įvairiais dalykais,
 praplėsti mokinių akiratį,
 pagilinti anglų kalbos žinias.
Kaip organizuojamas darbas?
 integracijos temos yra paskirstytos tarp partnerių,
 mokiniai yra atsakingi už medžiagos paruošimą bei jos
pateikimą savo bendraamžiams,
 mokytojai skirsto užduotis, stebi atlikimą bei padeda
mokiniams,
 projekto temomis rengiama mokomoji medžiaga,
 mokytojai yra skatinami naudoti pažangesnius mokymo
metodus (IKT, komandinį darbą, aktyvius ugdymo
metodus),
 ugdomi mokinių lyderystės bei komandiniai įgūdžiai.
Projekto uždaviniai :
 palyginti šalių švietimo sistemas,
 aptarti mokinių pasiekimų vertinimo problemas,
 skleisti gerąją patirtį savo mokyklose ir surengti mokytojų konferenciją,
 tobulinti mokinių kalbinius įgūžius, ypač vaizdo konferencijų metu,





susirašinėjant ir besilankant parterių mokyklose,
skatinti dalyvius mokytis Skandinavijos ir Baltijos šalių kalbų,
pažinti partnerių šalių kultūros lobius bei puoselėti savo kultūrą,
parengti ir išleisti anglų, lietuvių, latvių ir norvegų kalbų trumpą
žodynėlį jūros tematika,
bendradarbiauti su darželiais/pradinėmis mokyklomis, skatinant
ankstyvąjį užsienio kalbų mokymąsi,
kviesti kitas švietimo institucijas bei bendruomenės narius į projekto
renginius, taip sudarant galimybę patirti Skandinavijos ir Baltijos šalių
kultūrų ypatumus bei sužinoti apie projektą.
MOBILUMAI :
Kiekvieno mobilumo metu Nordplus Junior projektai numato
5 darbo dienas.
Pirmo mobilumo (Lietuvoje, 2012 m. spalio 22 d.)
projekto darbo planas:
1 diena –Orientacinis žaidimas Nemenčinėje svečiams
Integracinis vakarėlis projekto dalyviams – veikla, skirta
susipažinti, įsiminti dalyvių vardus bei smagiai praleisti laiką
kartu.
2 diena (2012 m. spalio 23 d.) – ekskursija Nemenčinės
Parčevskio gimnazijoje, svečių dalyvavimas pamokose.
• Lietuvių kalbos pamoka svečiams. Darbas grupėse.
• Norvegų ir latvių kalbų pamokos projekto dalyviams.
• Projekto komandos pristatė savo miestelius, mokyklas.
 išvyka į Vilnių : svečiai ir mūsų mokiniai aplankė
Gedimino pilį, Šv. Onos bažnyčią, Gintaro galeriją.
Ekskursijos buvo vedamos pačių mokinių.
3 diena (2012 m. spalio 24 d.) - Išvyka į Klaipėdą. Klaipėdos
muziejuje komandos rinko medžiagą apie gyvūniją, laivus.
Klaipėdos senamiesčio aplankymas. Pietūs “Klaipėdos
Senajame Uoste”.
 4 diena (2012 m. spalio 25 d.) – Veikla pagal
interesus: dainavimas, šokiai, vaidinimas, latvių –
norvegų kalbų pamokėlė mūsų pradinukams.
 Vakare: prezentacijos tėvams apie projekto dalyvių
veiklas, ekskursijas Vilniuje bei Klaipėdoje.
5 diena (2012 m. spalio 26 d.) –Renginys „Jūra mūsų
gyvenime” , skirtas Vilniaus r. mokyklų mokytojams bei
mokiniams: 1-oji dalis – partnerių šalių jūros krantų
pristatymai...
2-oji renginio dalis – Nemenčinės K. Parčevskio
gimnazijos mokinių vaidinimas „Eglė – žalčių karalienė”
bei koncertas jūros tematika.
Kaip vyksta mūsų darbas?
• Partnerių bendravimas: video konferencijos, naudojantis
“Oovoo” programa
• Medžiagos talpinimas: medžiaga talpinama Etwinning
programoje, paskiriami už tai atsakingi mokiniai.
• Projekto vertinimas: dalyvių anketos, pokalbiai,
surveymonkey.com apklausa.
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

similar documents