Delenie

Report
DELENIE
Mgr. Jana Minxová
Môžeme rozdeliť Jankovi a Marienke 10
perníkov tak, aby mali rovnako?
Môžeme. Každý dostane 5 perníkov.
Zapisujeme:
10 : 2 = 5
14 jabĺk rozdelíme na dve rovnaké časti
tak, že ich škrtáme dvomi farbami.
14 jabĺk môžem rozdeliť na dve
rovnaké časti. V každej časti je 7
jabĺk.
Zapisujeme: 14 : 2 = 7
Zisti, ktorá skupina kvetov je rozdelená na
2 rovnaké časti.
×
×

Ak sa dá skupina rozdeliť na 2 rovnaké časti,
jedna časť sa nazýva polovica.
Zisti, ktorá skupina je rozdelená na 3 rovnaké
časti?
×

×
Ak sa dá skupina rozdeliť na 3 rovnaké časti,
jedna časť sa nazýva tretina.
Skupinu môžeme rozdeliť aj na
5 rovnakých častí:
pätina
6 rovnakých častí:
tí:
šestina
Vyskúšame rozdeliť 12 hrnčekov do skupín po
tri.
Vyšli nám 4 skupiny.
Zapíšeme: 12 : 3 = 4
Teraz rozdelíme 12 hrnčekov do skupín po
štyri.
Vyšli nám 3 skupiny.
Zapíšeme: 12 : 4 = 3
Deliť môžeme pomocou odčítania.
Rozdeľ 24 cukríkov na rovnaké časti so 4
cukríkmi. Koľko častí dostaneš?
24 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0
6 krát sme odčítali po 4.
24 : 4 = 6
Dunčo má v zásobe 14 kostí. Každý deň zožerie
2 kosti. Na koľko dní mu vystačia?
14 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0
Odčítali sme 7 krát po 2 kosti.
14 : 2 = 7
Dunčovi vystačia kosti na 7 dní.
Vilko pri delení odčíta, Maja pri delení radšej
pripočíta.
18 : 3 = 6
18 : 3 = 6
15, 12, 9, 6, 3, 0
3, 6, 9, 12, 15, 18
20 : 4 = 5
20 : 4 = 5
16, 12, 8, 4, 0
4, 8, 12, 16, 20
32 : 8 = 4
32 : 8 = 4
24, 16, 8, 0
8, 16, 24, 32
120 : 30 = 4
120 : 30 = 4
90, 60, 30, 0
30, 60, 90, 120
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdroje:
Perník(2.1.2014): http://e-vita.cz/wpcontent/uploads/pern%C3%AD%C4%8Dek.png
Chlapec a dievča(2.1.2014): chlapec a dievča:
http://files.vuskolka.webnode.sk/200002841e8e4ee9de9/chlapec%20a%20diev%C4%8Da.gif
Jablko(2.1.2014): http://carroll.org/wp-content/uploads/2011/05/Small.red-apple300x300.jpg
Kvet(2.1.2014): kvet: http://www.trampnet.sk/cesty/predjarie/kvet_mono.gif
Hrnček(2.1.2014): http://www.caj.sk/webfotky/50980.jpg
Cukrík(2.1.2014):
http://galanteriaribbon.sk/media/a501/image/file/3/0018/Hv0u.3520.jpg
Pes(2.1.2014): http://www.pomseren.dk/wp-indhold/uploads/2012/01/bernersennen-hund.jpg
Kosť(2.1.2014): http://borisdunaj.sweb.cz/Kost.jpg
Včielka Maja(2.1.2014): http://www.spiel-ideen.ch/spielzeug-onlineshop/public/images_1000px/43455_1-bullyland.jpg
Včielka Vilko(2.1.2014):
http://images.kino.de/flbilder/max10/auto10/auto38/10380309/b640x600.jpg

similar documents