Presentatie Ad van Alphen `Welzijn Nieuwe Stijl - De

Report
Welzijn Nieuwe Stijl
De Leeuwarder aanpak
Heechterp/Schieringen
•
•
•
•
•
•
Complexe sociale problemen
Armoede
Uitkeringen
Werkloosheid
Weinig participatie
Eenzaamheid
Het Frontlijnteam
• 1 huishouden, 1 plan,
1 hulpverlener
• Individuele aanpak
• Samenbinding in de wijk
• Interdisciplinair
• Specialist in team,
generalist voor bewoner
• De vraag staat centraal,
niet het aanbod
Analysemodel
Buitengesloten of
sluit zichzelf buiten
Kwetsbaar,
maar met
steun
redzaam
5 %:
Is langdurig, soms meerdere
generaties, op meerdere
levensgebieden afhankelijk van
collectieve arrangementen
Steunberen van de samenleving
100% is de totale bevolking van het gebied
15%:
Is af en toe, of semipermanent
afhankelijk van collectieve
arrangementen
80%:
Lost eigen problemen op.
Zoekt zelf ondersteuning
in sociale omgeving of
markt, ook naar werk!
Van weerstand naar
enthousiasme
- Gesprekken met welzijnsorganisaties
- Besef van noodzaak:
- Minder geld
- Minder overdracht
- Meer resultaat
- De Amaryllis
Amaryllis
-
Geen fusie
Pragmatisme bij de uitvoering
Geen moeilijke verrekeningen
Gemeente geeft globale
opdracht
- Vertrouwen !
Principes Welzijn nieuwe stijl
• 1 huishouden, 1 plan, 1 hulpverlener
• Specialist in het team, generalist naar de
bewoner
• Eenvoud en integraliteit
• Ruimte voor professional (mandaten!)
• Eerst eigen regie en steunstructuur: “Wij zijn er
niet om goede zwemmers te redden”
Sociale wijkteams
• Hulpverlenings- en
welzijnsinstellingen
• Teams van sociaal werkers
• Directe verbinding met bijv.
wijkagent, corporaties,
scholen
• Werken zonder schotten
• In de wijk !
Het dagelijks werk
•
•
•
•
•
Problemen én kansen
Individueel én collectief
Caseload én eigen vrijheid
Zorgvuldig én snel handelen
Een brede blik!
Kortom: een professional !
Meten
• Niet te veel !
• Sociale Index
http://www.sociale-index.nl/leeuwarden/
• MKBA:
• Effecten
• Kosten en baten
• Mogelijkheden voor
verzilveren
Meten ? Methodiek ?
• B.V.I.

similar documents