Prezentacja OSAT, Komisja Sejmowa

Report
25.11.2014
Konferencja: System zabezpieczeń finansowych w turystyce propozycje rozwiązań
Organizator: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP
Organizacja rynku turystycznego w Polsce
wszędzie taka sama cena
taka sama cena
Bankructwo Organizatora
Ankieta
CZAS TRWANIA:
27 października – 15 listopada 2014
GRUPA :
- ankieta przeprowadzona została w 60 losowo wybranych
biurach w całej Polsce,
- ankieta przeprowadzona na próbie losowo wybranych, 1972
klientów, obojga płci, w wieku 21 – 67 lat,
Ankieta
PYTANIE:
Czy byłaby Pani/ byłby Pan w stanie zapłacić dodatkowe 15 zł na
osobę za gwarancję zwrotu 100% wpłaconych środków na
imprezę turystyczną w przypadku upadłości Organizatora?
0
0
B.P. Sun Travel
1
2
0
mag mar
Latosfera
2
3
BP Janus
TAK
NIE
0
1
0
VIVA GROUP
1
WALIZKI
5
Traveland
32
20
37
Amigos B. B.
7
Tour & Travel Poland s. c.
28
Centum Podróży PLANETA
6 51 3
Sol Travel
8
Biuro Podróży FORTE Wodzisław Śląski
32
28
17 1814 21
1 3 0
0 2
Centrum Last Minute Kielce
124
Side Travel
Era Wakacji
17
Chilli Travel s.c.
28
Qtravel.pl
37
23
Top Travel
59
E-lastminute.pl
20
VENA
41
bea-travel
34
baltazartravel
45
Biuro Turystyki JAWORSKI
12
perfect holidays
78
BP TRAVEL CAFFE
22
18
17 18 20
12 157 8 9
11 7 9
1 3
0 1
0 0
Podróży Świat
Habibi Travel
Alfa Travel & Adventure Rybnik
Family Tours
Hawajskie Aloha
150
Ikaria
Atlas Travel
19
OREBUS TRAVEL
19
Biuro Podróży Globsat
68
Czas Wakacji 24
80
King Travel
2 42
MAGMAR VIP
50
AMCO
100
Agencja Turystyczna Al Tur
0
Strefa Podróży
0
0
M-TOUR
9
Let's Go Holiday
Wyniki ankiety OSAT
250
200
204
145
121
132
85
64
50
28
Wyniki ankiety OSAT
Na 1972 przebadanych respondentów, dokładnie 84,08%, tj.
1658 osób na zadane pytanie odpowiedziało TAK. Odpowiedzi
NIE udzieliło zaledwie 15,92% respondentów, czyli 314 osób.
TAK/NIE
TAK/NIE
314
16%
84%
1658
Wnioski z ankiety OSAT
• Klienci oczekują od nas pewniejszego zabezpieczenia swoich
pieniędzy,
• Klienci zgadzają się na podwyższenie opłaty za wycieczkę o 15 zł
od osoby za pewność zwrotu wpłaconych pieniędzy w sytuacji
upadłości lub niewypłacalności organizatora,
• Oczekiwania klientów są de facto zgodne z Dyrektywą Europejską
nr 90/314 EWG. Artykuł 7:
„ […] Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej,
będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot
nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży. […]”
Dziękuję za uwagę i pytania.
- Marek Kamieński v-ce prezes OSAT

similar documents