Stáhnout - AT konference

Report
Proč by se psychiatr měl zabývat alkoholiky?
Pavel Mohr
Psychiatrické centrum Praha
3. Lékařská fakulta UK Praha
1. Představuje alkohol i problém pro pacienty s jinými
psychiatrickými diagnózami?
2. Pokud ano, jaký je vztah mezi abusem alkoholu a
ostatními dg. (koincidence, symptomatický, kauzální...)?
3. Jaké jsou důsledky abusu alkoholu pro ostatní dg., jejich
průběh, prognózu a terapii?
4. Co s tím může dělat psychiatr – neadiktolog?
OCD
Poruchy příjmu potravy
Závislost na kanabisu
Psychotické poruchy
Poruchy osobnosti
PTSD
Poruchy chování
Závislost na alkoholu
Somatoformní poruchy
ADHD / hyperkinet. por.
Demence
Unipolární deprese
Nespavost
Úzkostné poruchy
Wittchen HU et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:655-79.
Náklady na onemocnění mozku v Evropě 2010
Poruchy příjmu potravy
Mozkové nádory
Nervosvalová onemocnění
Epilepsie
Parkinsonova choroba
Roztroušená skleróza
Somatoformní poruchy
Poruchy dětství / dospívání
Poruchy osobnosti
Traumatická poranění mozku
Poruchy spánku
Mentální retardace
Bolesti hlavy
Ictus
Závislosti
Úzkostné poruchy
Psychotické poruchy
Demence
Afektivní poruchy
Přímé zdravotní náklady
Přímé nezdravotnické
Nepřímé náklady
0
Gustavsson A et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2011; 21: 718-779
40 000
80 000
Celkové náklady (milióny €)
120 000
Studie NESARC: komorbidita psychiatrických dg. a abusu
návykových látek v USA (N=43.093)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depresivní porucha
Bipolární afektivní porucha
Schizofrenie
Úzkostné poruchy
PTSD
OCD
Sociální fobie
ADHD
Poruchy osobnosti
Patologické hráčství
Modely vztahu mezi abusem alkoholu
a afektivními a úzkostnými poruchami
1. Afektivní/úzkostná porucha vede ke zneužívání
alkoholu
2. Užívání alkoholu vyvolává afektivní/úzkostné
poruchy
3. Hybridní model vzájemné interakce
Deprese & alkohol I.
1. Celoživotní prevalence depresivní poruchy a abusu
návykových látek je 5,82%; prevalence deprese vyvolané
návykovou látkou je 0,26% (Blanco et al., 2012)
2. Roční prevalence komorbidity deprese a abusu alkoholu je v
populaci 1,2% (Cranford et al., 2011)
3. Přítomnost jedné poruchy zvyšuje riziko vzniku druhé více
než 2x (Boden a Fergusson, 2011)
Deprese & alkohol II.
• Mladší věk při začátku depresivní poruchy a při prvním TS
• Více agresivity, hostility a impulzivity; poruchy chování v
dětství
• Větší konzumace cigaret, vyšší riziko abusu drog
• Větší frekvence atypické deprese
Yoon et al., 2011
Yoon et al., 2011
Bipolární porucha a abusus návykových látek
McElroy SL 2001
Bipolární porucha & alkohol
• Až 54% pacientů má problémy s alkoholem
• Zvýšené riziko suicidálního jednání; vyšší míra agresivity a impulzivity
• Častější smíšená nebo dysforická mánie, rychlé cyklování, závažnější
symptomy, vyšší míra vyhledávání nového (novelty seeking)
• Vyšší míra užívání cigaret a drog
• Snížené fungování
• Model vzniku: (A) nejprve BAP; (B) nejprve alkohol; (C) současně
Samoléčba alkoholem u BAP
Samoléčba
nespavosti,
udržení euforie,
desinhibice
28% v mánii
8% v hypománii
- Zlepšit náladu, ulevit si od nudy, experimentování
zmírnit napětí, dosáhnout nebo udržet euforii,
zvýšení energie, pozitivní vnitřní a vnější
motivy zvládání
Samoléčba
anxiety, otupení
traumat
41% v depresi
- Negativní vnitřní motivy zvládání
Samoléčba alkoholem u úzkostných poruch
Úzkostná porucha (N)
Samoléčba alkoholem N (%)
Panická porucha bez agorafobie (1800)
48 (3,0)
Panická porucha s agorafobií (494)
28 (6,7
Sociální fobie (2021)
285 (14,9)
Specifické fobie (4074)
150 (4,1)
Generalizovaná úzkostná porucha (1938)
254 (14,1)
Jakákoliv úzkostná porucha (7177)
654 (10,0)
Robinson et al., 2009
Panická porucha: alkohol snižuje obavy z úzkosti, ale současně zvyšuje senzitivitu k CO2
a tudíž provokuje panické ataky
PTSD: 14,4% samoléčby alkoholem
Terapeutické možnosti komorbidity alkoholu a
psychiatrických dg.
• Psychózy: clozapin?
• Deprese: antidepresiva + KBT?
• Bipolární porucha: stabilizátor + atyp. AP + AD +
naltrexon, lithium + valproát? Acamprosat?
• Úzkostné poruchy: KBT?
• PTSD: SSRI? Naltrexon? Disulfiram? psychoterapie?
• GAD: buspiron?
• Sociální fobie: paroxetin?
• Panická porucha: KBT?
• OCD: KBT?
Kelly et al., 2012
Nemoc nebo nezodpovědnost?
• Alkoholik – diagnóza nebo cejch vyvrhele?
• Jak se rizikové pití změní v závislost?
• Kde, u kterých pacientů, lze mluvit o nemoci
nebo poruše?
• Proč nikdo z okolí pacienta neřeší rizikové pití
včas?
• Co s tím?
Motivace jako klíč k léčbě
• Která slova motivují a která odradí?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Problém
Závislost
Alkoholismus
Nemoc
Doživotní abstinence
Postupné snižování spotřeby
Rodina, přátelé
Zaměstnání, kolegové
…

similar documents