Ege Üniversitesi Makina Mühendisli*i Bölümü

Report
Ege Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ar-Ge Merkezleri Toplantısı
26.02.2014
Kuruluş yılı: 1994
VİZYONUMUZ
Toplumumuzun refah seviyesini Avrupa Toplumları seviyesine yükseltmek
için, Ülkemiz sanayisinin gerek duyduğu iyi yetişmiş, çağdaş makina
mühendislerini sanayiye kazandırmak ve sanayinin ülke içi ve dışındaki
rekabet gücünü artıracak bilimsel ve öğretime dayalı alt yapıyı
oluşturmak.
MİSYONUMUZ
İnsanlık ve Ülkemizin genel yararları doğrultusunda, toplumsal yaşam
seviyesini yükseltmek için, günümüzün bilimsel ve teknolojik verilerini
kullanarak öğrencilere, sanayi ve topluma kaynakları güvenli ve ekonomik
kullanarak üretim yapma bilincini kazandıran makina mühendisliği eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır.
Öğrenci Sayısı
450
427
400
350
300
265
Mevcut
250
Mezun( Son 5 Yıl)
200
150
92
100
93
46
50
48
0
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Akademik Kadro
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
BÖLÜM BAŞKANI
Prof.Dr. Hasan YILDIZ
ENERJİ ANABİLİM DALI (7)
Prof.Dr. Necdet ÖZBALTA
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
Yrd.Doç.Dr. M.Turhan ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr. Utku ŞENTÜRK
Arş.Gör.Dr. Gökhan GÜRLEK
Arş.Gör.Y.Müh. Altan A. KARAKUŞ
Arş.Gör. Erhan KIRTEPE
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI (10)
Prof.Dr. Rasim İPEK
Prof.Dr. Vural CEYHUN
Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEN
Doç.Dr. İ.Etem SAKLAKOĞLU
Yrd.Doç. Dr.Serdar KARAOĞLU
Arş.Gör.Dr. Serap ÇELEN
Arş.Gör.Dr. Ege Anıl DİLER
Arş.Gör.Y.Müh. Sertan OZAN
Arş.Gör. Şöhret Melda AYDIN
Arş.Gör. Erdoğan POLAT
TOPLAM: 37 AKADEMİSYEN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç. Dr. Aysun BALTACI
MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI (6)
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
Yrd.Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT
Arş.Gör.Y.Müh. Mehmet ERKEK
Arş.Gör.Y. Müh. B.Oğuz GÜRSES
Uzman Dr. M. Özgür TAŞKIN
Arş.Gör. Y. Müh. Sercan SABANCI
MEKANİK ANABİLİM DALI (8)
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Doç. Dr. Yeliz PEKBEY
Yrd. Doç. Dr. Samim DÜNDAR
Yrd.Doç. Dr. Seçkin ERDEN
Öğr. Gör.Dr. Mesut TURAN
Arş.Gör.Y.Müh. Mahmut PEKEDİS
Uzman Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU
Uzman Aykut KIYMAZ
TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI (6)
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
Yrd.Doç. Dr. Özay AKDEMİR
Yrd.Doç. Dr. Lütfiye ALTAY
Arş.Gör.Y.Müh. Halil TUZCU
Arş.Gör.Y.Müh. Türkan ÜÇOK ERKEK
AKREDİTASYON
MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi
01.05.2008-30.09.2015
01.05.2010-30.09.2015
Araştırma Alanları









Kompozit malzemeler
◦ Polimer matris, nano partikül
◦ Metal matris (toz metal)
Biyomekanik araştırmalar
◦ Mekanik karakterizasyon
◦ Protez ve cihaz tasarımı
Elektromekanik Araştırmalar
◦ Sistem tasarımı, kontrolü,
◦ Mikro cihazlar
Titreşim ve Gürültü kontrolü
Robotik tasarım
Enerji kaynakları
◦ Yenilenebilir enerji kaynakları
Rüzgar enerjisi, dalga enerjisi
Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji
◦ Yakıt pilleri
Kurutma tekniği
Lazer ve lazer kaynağı
Sayısal modelleme (Sonlu Elemanlar vb)
Laboratuarlar
•
•
•
•
•
•
•
Akıllı Malzemeler Lab.
Akıllı Yapılar Lab.
Biyomekanik Lab.
İmal Usülleri Lab.
Toz Metalurjisi Lab.
Kaynak Lab.
Termodinamik ve Enerji Lab.
Laboratuarlarda Yapılan Testler ve Ölçümler
 Çekme Deneyi
 Straingage ile Ölçümler
 Data Logger Kullanımı
 Basma Deneyi
 Eğilme Deneyi
 Ultrasonik Çatlak Tespiti
 Mikrosertlik Deneyi
 Rockwell (B-C) Sertlik Deneyi
 Mikroskobik Muayene
 Isıl İşlemler
 Devir Sayısı Ölçümü
 Aşınma Testi
 Gürültü Ölçümü
 Titreşim Testi
 Basınç Ölçümü
 Sıcaklık Ölçümü ve Kalibrasyonu
 Nem Ölçümü ve Kalibrasyonu
 Yoğunluk Ölçümü
 Kurutma Hızı Tespiti
 Baca Gazı Analizi
 Sıvı/ Gaz Hız ve Debi Ölçümleri
 Pompa Performans Tespiti
 Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Tayini
 Katı Isıl İletkenlik Ölçümü
 Fabrika Enerji Verimliliği Ölçümü
 Termal Kamera Ölçümleri
Tamamlanan Projelere göre Araştırma Profili
(2008-2013)
% 17,0
% 53,5
% 12,5
TÜBİTAK
DPT
SANTEZ
% 17,0
BAP
Tamamlanan Proje Sayısı
TÜBİTAK
DPT
SANTEZ
BAP
24
4
3
4
13
Tamamlanan Projeler ve Sanayi İşbirlikleri
PROJE SORUMLUSU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan
ÇOBAN
Prof. Dr. Rasim İPEK
PROJE ADI
Çekirdeksiz Üzüm Kurutulması İçin Güneş Enerjisi Destekli Bir Hibrit
Kurutucunun Tasarım Parametrelerinin Araştırılması ve
Geliştirilmesi
Farklı Kompozit Biyomalzemelerden Optimum Kalça Protezinin
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalatı
Doğal Gaz Yakıtlı Katı Oksitli Yakıt Pili Sistemlerinin Dizaynı ve
Geliştirilmesi
Direksiyon Sistemlerinde Kullanılan Rot Kolu Küresel Mafsalının
Aşınma Test Düzeneğinin Tasarımı, İmalatı ve Aşınma Analizleri
Prof. Dr. Vural CEYHUN
Çok Eksenli RIG Test Cihazı Tasarımı ve Prototip İmalatı
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
R-1234yf Soğutkanlı Asansör İklimlendirme Ünitesi Tasarımı
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Aysun
BALTACI
Yrd. Doç. Dr. Aysun
BALTACI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
SARIKANAT
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
SARIKANAT
Yüksek Performanslı Karbon Fiber Destekli Kompozit Ayak Protezi
Tasarımı ve İmalatı
Bir santrifüj pompa için prototip aktif manyetik yatak sistemi
tasarımı ve optimizasyonu
6 Serbestlik Dereceli Mikrorobot İçin Temassız Elektromanyetik
Aktüatör Sisteminin Tasarımı ve Üretimi
İyonik Polimer-Metal Kompozit Aktüatörlerin (Eyleyiciler) Üretimi,
Kontrolü ve Biyomimetik Uygulamalarda Kullanımı
Grafen nanotabaka takviyeli biyonanokompozit filmlerin üretimi,
kimyasal, ısıl ve elektriksel özellilerinin karakterizayonu
PROJE
SÜRESİ
PROJE
KAYNAĞI
3 yıl
DPT
3 yıl
DPT
3 yıl
DPT
2 yıl
SANTEZ
1,5 yıl
SANTEZ
2 yıl
SANTEZ
2 yıl
SANTEZ
3 yıl
TÜBİTAK
3 yıl
TÜBİTAK
3 yıl
TÜBİTAK
1 yıl
TÜBİTAK
Tamamlanan Projeler ve Sanayi İşbirlikleri
PROJE SORUMLUSU ÖĞRETİM
ÜYESİ
PROJE ADI
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Faz Değişimli Panel Radyatörün Isıl Modellenmesi ve Deneysel Çalışmalar
1 yıl
BAP
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Yüksek Sıcaklıklı,ısı Borulu,ısı Gerı Kazanım Ünıtelerının Tasarım Parametrelerının
Termodınamıksel ve Deneysel Analızı
3 yıl
BAP
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
Türbülatörlü Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İyileştirilmesi ve Termodinamik Analizi
3 yıl
BAP
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEN
Farklı İki Malzemeden Oluşan Lazer Bindirme Kaynak Bağlantısının Mekanik ve
Metalurjik İncelemesi
2 yıl
BAP
Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
Taşınabilir Faz Değışim Malzemelı Soğutucu Tasarımı
1 yıl
BAP
Doç. Dr. İ. Ethem SAKLAKOĞLU
Lazerle Oyma Işlem Parametrelerinin Yüzey Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi ve
Optimizasyonu
1 yıl
BAP
Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI
Kirişlerın Elektromanyetik Alanlar Yardımı ile Titreşim Kontrolü
1 yıl
BAP
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Karbon Fiber Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin
İyileştirilmesi
2 yıl
BAP
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Doğal Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlerin Üretimi, Mekanik Özelliklerin İyileştirilmesi
ve Karakterizasyonu
2 yıl
BAP
Prof. Dr. Rasim İPEK
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Metal Matrisli Kompozit Malzemelerde Partikül
Boyut Oranının Mikroyapı İçerisindeki Takviye Partikül Dağılımı ve Malzeme Mekanik
Özelliklerine Etkisi
2 yıl
BAP
Doç. Dr. İ. Ethem SAKLAKOĞLU
Lazerle Oyma Yöntemiyle İşlenmiş Yüzeylerde İşleme Parametrelerinin Mikroyapı ve
Sertlik Değişimine Etkileinin İnclenmesi
3 yıl
BAP
Yrd. Doç.Dr. Serdar KARAOĞLU
Haddeleme İşlemi İle Metal Matrisli Kompozit (MMK) Malzeme Üretimi ve Özelliklerinin
Geliştirilmesi
1 yıl
BAP
Kitosanın Elektriksel, Yapısal ve Mekanik Karakterizasyonu, Uyarıya Tepki Veren (stimuli
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT Responsive) ve Kendi Kendini Onarıcı (self Healing) Özelliklerinin İnce Film Kaplamalarda
ve Kompozit Malzemelerde İncelenmesi.
2 yıl
BAP
PROJE SÜRESİ
PROJE KAYNAĞI
Yürütülen Projelere göre Araştırma Profili (2008-2013)
%8
% 22
TÜBİTAK
SANTEZ
% 11
TEYDEB
BAP
KOSGEB
% 45
% 14
Yürütülen
Proje Sayısı
TÜBİTAK
SANTEZ
TEYDEB
KOSGEB
BAP
36
8
4
5
3
16
TÜBİTAK Projeleri
Helisel Çarklı Pompalarda, Hatve Değişimi Gibi Yapısal Parametrelerin Verime
Etkisinin İncelenmesi ve Optimize Edilmesine
Yönelik Pompa Tasarımı ve İmalatı
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
İyonik Polimer Metal Kompozit Aktüatörlerin Üretimi, Kontrolü ve Biyomimetik
Aktüatörlerde Kullanımı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT
TÜBİTAK Projeleri
Soğuk Dövme Kalıplarında Kompozit Sıkı Geçme Çemberlerinin
Kullanımı Yoluyla Kalıp Ömürlerinin Artırılması
Prof.Dr. Hasan YILDIZ
Ön Gerilmeli Cıvatalarda Tork Kayıplarının Belirlenmesi için Metodoloji
Geliştirilmesi ve Tork Kayıpsız Bağlantı Elemanı Geliştirilmesi
Prof.Dr. Vural CEYHUN
TÜBİTAK Projeleri
6 Serbestlik Dereceli Mikro Robot İçin Temassız Elektromanyetik
Aktüatör Sisteminin Tasarımı ve Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Aysun BALTACI
Özgün Güneş Fotovoltaik/Isıl (Pv/T) Destekli Bir Atıksu Isı Pompası
Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel Araştırılması
Doç.Dr. Hüseyin GÜNERHAN
TÜBİTAK Projeleri
Grafen Takviyeli Kitosan Kompozitlerin Üretimi ve Kontrolü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT
Yüksek Yansıtıcılığa Sahip Hafif Bir Bütünleşik Parabolik Güneş Enerjisi
Toplayıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ERDEN
TÜBİTAK-TEYDEB Projeleri
Özlü Tel Elektrotları Geliştirilmesine Yönelik Pilot Tesisi Projesi
Prof.Dr. Vural CEYHUN
Bindirme Kenetli 308L, 309L, 316L ve Çift Fazlı (Duplex) Paslanmaz
Özlü Tel Elektrotlar İçin Homojen Öz Karışımlarının ve
Üretim Yönteminin Geliştirilmesi
Prof.Dr. Vural CEYHUN
TÜBİTAK-TEYDEB Projeleri
Dijital Kontrollu Yeni Nesil Pulse 'lı Inverter 3 Fazlı Gazaltı
Kaynak Makinası Tasarımı ve Prototip İmalatı
Prof.Dr. Vural CEYHUN
Özlü Tel ve Tozaltı Tozu Kombinasyonlarında Tozaltı Kaynak
Yöntemiyle Düşük, Orta ve Yüksek Alaşımlı Birleştirme ve
Sert Dolgu Kaynak Tüketim Malzemelerinin
Tasarımı ve Prototip İmalatı
Prof.Dr. Vural CEYHUN
TÜBİTAK-TEYDEB Projeleri
Kaynaklı Birleştirme ve Sert Dolgu Uygulamaları İçin
Aglomere Tozaltı Kaynak Tozu Formülasyonlarının ve
Üretim Yönteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi
Prof.Dr. Vural CEYHUN
SANTEZ Projeleri
R-1234yf Soğutkanlı Asansör İklimlendirme
Ünitesi Tasarımı
Prof.Dr. Ali GÜNGÖR
Kemoterapik İlaç ve TPN (Total Parental Beslenme)
Karışımı Hazırlama Süreçlerinin Optimize Edilmesi
Dr. Ege Anıl DİLER
SANTEZ Projeleri
Z Tipi Makas Tasarımı
Prof.Dr. Vural CEYHUN
2016 Yılında Devreye Girecek Yeni Nesil Ağır Ticari Vasıtaların, Hava Körüklü
Süspansiyon Sistemlerinde Kullanılacak Z Tipli Yaprak Yayların
Tasarımı, CAE Analizleri, Prototip İmalatı ve Mühendislik
Çalışmalarının Fiziki Testler ile Doğrulanması
Yard.Doç.Dr. Aysun BALTACI
KOSGEB Projeleri
Taneli Gıda ve Yoğun Sıvı Sevki Pompa Tasarımı ve İmalatı
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
Seramik Karolar İçin İnkjet Baskı Makinası Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Aysun BALTACI
KOSGEB Projeleri
Prepreg Makinası Geliştirilmesi ve Üretimi
Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT
BAP Projeleri
Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Vakum Kontrolü
Yarı Katı Faz Yöntemi ile Üretimi ve
Malzeme Mekanik Özelliklerine Etkisi
Prof.Dr. Rasim İPEK
Kompozit Malzemelerdeki Delaminasyon Davranışının
Piezoelektrik Malzemelerle Modellenmesi
Prof.Dr. Hasan YILDIZ
BAP Projeleri
Polimer Esaslı Malzemelerin Sürtünme
Karıştırma Kaynağında Kaynak Değişkenlerinin
Kaynaklı Birleştirmenin Dayanımı ve Mikro Yapı
Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Prof.Dr. Vural CEYHUN
Dairesel Kanatlı Borularda Geometrik
Parametrelerin Etkisinin Araştırılması
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
BAP Projeleri
Elektrokimyasal Biriktirme Yöntemiyle Mikro Mıknatıs
Üretimi
Uzm. Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU
Farklı Mikro-nano Yapıların Polimerik Nano-kompozit
Özelliklerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Seçkin Erden
BAP Projeleri
Yapıştırılarak Bağlanan Kompozit Köşe Bağlantılarında
Ara- Yüzey Bağlantı Performansının Artırılması
Doç.Dr. Yeliz PEKBEY
Güneye Bakan Eğimlerdeki Güneş Pilleri
Verimlerinin Kıyaslanması
Doç.Dr. Hüseyin GÜNERHAN
BAP Projeleri
Aşınma ile Eş Zamanlı Aşınan Yüzey Görüntüleme
ve Görüntü Analizi
Doç.Dr. İ. Etem SAKLAKOĞLU
Çift Tesirli Bindirme Bağlantısında Tasarım
Parametrelerinin Optimizasyonu
Doç.Dr. Yeliz Pekbey
BAP Projeleri
Isı Akümülatör Tankının Geliştirilmesinin Sayısal
ve Deneysel Olarak Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Utku Şentürk
Atık Gıda Maddeleri Kullanılarak Farklı Üretim
Parametreleri Altında İmal Edilen Isı Yalıtım
Malzemelerinin Isıl Davranışlarının İncelenmesi
Dr. Gökhan Gürlek
BAP Projeleri
Yapı Sağlığı İzleme Uygulamaları için Noninvazif
Vibro Haptik İnsan-Makine Arayüzü ile
Ultrasonik Dalga Saçınımların Belirlenmesi
Prof. Dr. Hasan YILDIZ
Yarı Sıcak Presleme ile Alimünyum Matrisli Kompozit
Üretimi
Prof.Dr. Vural CEYHUN
Akıllı Polimerik Malzemelerin Üretimi ve
Karakterizasyonu
Yar. Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT
Çift Fazlı Çeliklerin Kaynağında, Kaynak
Değişkenlerinin Bağlantının Mekanik ve
Metalurjik Özelliklerine Etkisi
Uzm.Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU
PROJE İŞBİRLİKLERİ
Yayın Sayıları (2008-2013)
120
107
100
80
54
60
40
28
19
20
0
SCI
Diğer Hakemli
D.
Uluslar arası
Bildiri
Ulusal Bildiri
Teşekkürler
me.ege.edu.tr

similar documents