E-kontrola zarządcza

Report
e-Kontrola Zarządcza
System ułatwiający zarządzanie Jednostką
e-Kontrola Zarządcza
 Kompleksowe podejście do zadań Urzędu
 System komunikacji obejmujący Urząd
i Jednostki podległe
 Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej
 Skuteczne, przyjazne i przystępne cenowo
rozwiązanie
e-Kontrola Zarządcza
1.
Wyznaczanie
i monitorowanie celów
i zadań
2. Zarządzanie
ryzykiem
5. Moduł ISO
e-KZ
4. Bank wiedzy
3. Baza
regulacji
wewnętrznych
1. Wyznaczanie i monitorowanie
celów i zadań
 Zlecanie zadań w urzędzie
i jednostkom podległym
 Monitorowanie stopnia wykonania zadań
 Nakładanie mierników,
możliwość prowadzenia analiz
Zlecanie zadań w urzędzie
i jednostkom podległym
Sekretarz lub osoba
upoważniona zleca
zadanie
Powiadomienie
email
Pracownik Urzędu/Jednostki
zewnętrznej wykonuje
zadanie
Potwierdzenie przez
pracownika
Urzędu/Jednostki
Dodanie komentarza lub
załącznika (pracownik)
Powiadomienie
email
Weryfikacja
zleconego zadania
Monitorowanie wykonania
zadań
Filtrowanie po terminie, grupie zadań, osobie odpowiedzialnej, statusie
Nakładanie mierników
i możliwość dokonywania analiz
Naczelnik wydziału
zakłada wskaźnik dla
pracownika
Powiadomienie
email
Pracownik uzupełnia
dane i dodaje
komentarz
Moduł powiadamia drogą
email o terminie
wprowadzenia danych
Wskaźnik zostaje
zweryfikowany/
poddany analizie
Weryfikacja przez
naczelnika
Nakładanie mierników
i możliwość dokonywania analiz
2. Zarządzanie ryzykiem
 Łatwy w obsłudze arkusz z rozwijalnymi polami
podpowiedzi
 Agregacja rejestrów częściowych z urzędu
i jednostek podległych
 Dowolne filtrowanie rejestrów ryzyka
 Przenoszenie zadań z rejestru ryzyka
do modułu „wyznaczanie zadań”
Łatwy arkusz z rozwijalnymi
polami podpowiedzi
Agregacja rejestrów częściowych
z urzędu i jednostek podległych
Urząd przekazuje do
PASSUS wypełnione
rejestry
Eksperci sprawdzają poprawność
techniczną wypełnionych
rejestrów. Dane są agregowane
Gotowy rejestr
i zdefiniowane zadania
są przesyłane do urzędu
Zadania są wprowadzane
do aplikacji umożliwiając
nadzorowanie postępów
prowadzonych działań. Służą też jako
dowód reagowania na zidentyfikowane
ryzyka
3. Baza regulacji wewnętrznych
 Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek
oraz ich wersje archiwalne
 Szybkie wyszukiwanie dokumentów (Ok. 3-5
sekund)
 Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie
się) z dokumentami przez określonych
pracowników
Dokumenty wewnętrzne urzędu,
jednostek oraz ich wersje archiwalne
Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie
się) z dokumentami przez określonych
pracowników
Sekretarz publikuje
dokument i wybiera
osoby, które należy
powiadomić
Potwierdzenie przez
pracownika urzędu/
jednostki zewnętrznej
zapoznania się
z dokumentem
Automatyczne
powiadomienie e-mail
Rejestr osób, które
potwierdziły
zapoznanie się
z dokumentem
4. Bank wiedzy
 Przykłady procedur wymaganych
dla wdrożenia kontroli zarządczej
(zgodność ze standardami kontroli zarządczej)
 Przykładowe karty zadań
 Zestawy pytań i odpowiedzi
 Ciekawe Publikacje
Przykłady procedur wymaganych dla
wdrożenia kontroli zarządczej
(zgodność ze standardami kontroli zarządczej)
Przykładowe karty zadań
5. Moduł ISO
 Zarządzanie procesem audytów
 Zarządzanie działaniami korygującymi
i zapobiegawczymi
 Zarządzanie działaniami doskonalącymi
 Zarządzanie dokumentacją systemową
e-KZ – dodatkowe możliwości
 Podłączenie innych użytkowników –
sołtysów, radnych
 Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi)
 Nadzór nad wskaźnikami projektów
 Dostęp do dokumentacji urzędu
Kontakt
Arkadiusz Kowalewski
Tel. +48663 888204
[email protected]

similar documents