Presentatie lwoo voorlichting 8 oktober 2014

Report
Voorlichting Lwoo
Penta
Assen, 8-10-2014
Dr. Nassau College
Leerweg Ondersteunend
Onderwijs
• Lwoo in Vakcollege Basis- en
Kaderberoepsgericht
• Extra ondersteuning voor de
leerling
• Doel is het behalen van diploma
Aanmelding Lwoo
• Via de basisschool:
(aanmeldingsformulier, onderwijskundig
rapport, zorgrapport (school en ouders)
• Aanmelden indien mogelijk voor 1
december ivm afname test
• Ouders worden uitgenodigd voor
uitleg over de test
Lwoo test
Tests zijn landelijk en overal
hetzelfde
Uitnodiging voor bespreking
van de resultaten
Waarom Penta?
Onderbouw
De onderbouw heeft eigen:
Ingang
Plein
Kantine
Fietsenstalling
Kenmerken Lwoo
Kleine klassen
Deskundige lwoo mentor
Minder handen voor de klas
Ondersteuning door interne begeleider
Handelingsplan voor de leerling of de
klas
Vakcollege
Voor alle basis- en kaderleerlingen
Beroepsgericht en praktisch
Praktijklessen, bedrijfsbezoeken,
stages
Vakcollege
Praktisch werken, meer
motivatie
Prima aansluiting MBO
Aansluiting arbeidsmarkt
Structuur
vakcollege
Vakcollege MBO
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege MBO
Zorg
Vakcollege MBO
HBR
Vakcollege MBO
Economie
7
Vakcollege MBO
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege MBO
Zorg
Vakcollege MBO
HBR
Vakcollege MBO
Economie & O
6
Vakcollege MBO
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege MBO
Zorg
Vakcollege MBO
HBR
Vakcollege MBO
Economie & O
5
Vakcollege
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege
Zorg
Vakcollege
HBR
Vakcollege
Economie & O
4
Vakcollege
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege
Zorg
Vakcollege
HBR
Vakcollege
Economie & O
3
Vakcollege
Techniek (PIE/BWI)
Vakcollege
Zorg
Vakcollege
HBR
Vakcollege
Economie & O
2
Vakcollege Oriëntatie
1
iPad
Iedere leerling eigen
computer
Methodes op iPad
Educatieve apps
Gezonde school
“Gezond met elkaar omgaan”
•Gezonde schoolkantine:
-HBR broodjes gezond maken
-E&O verkoop van de broodjes
•Gezond schoolplein
•Niet-roken school.
•Lessen rond gezond leven:
-meer bewegen
-gezond eten
-voorlichting over alcohol/drugs
-sexuele voorlichting
Onze slogan
Met Penta naar je top
Meer weten?
Data open dagen / doedagen
21 januari 2015
15:30 – 20:30 uur
Open dag
4 februari 2015
vanaf 13:30 uur
doemiddag
11 februari 2015
vanaf 13:30 uur
doemiddag
www.nassaucollege.nl

similar documents