Programma BWI

Report
Voorlichting minoren
Business Analytics
8 mei 2012
vrije Universiteit
amsterdam
Wanneer en waarom minoren?
• In perioden 1, 2 en 3 van het derde studiejaar
• Vast pakket van vakken; in totaal 30 EC
• Bedoeld ter verbreding of verdieping van de
eerste major
of
• Ter voorbereiding op een master
vrije Universiteit
amsterdam
Welke minoren mogelijk?
• Business Analytics minor (verdiepend en
voorbereidend op master Business Analytics)
• Universiteitsminor (verbredend)
• Educatieve minor (voorbereidend op een baan als
docent in het middelbaar onderwijs)
vrije Universiteit
amsterdam
Business Analytics minor
•
•
•
•
•
•
Bedrijfsmodellering en requirements engineering
Bedrijfseconometrie, deel 1
Heuristieken
Logistiek
Wachtrijmodellen
Keuze uit:
– Discrete wiskunde
– Gewone differentiaalvergelijkingen
vrije Universiteit
amsterdam
Universiteitsminor
•
•
•
•
•
Amerikanistiek
Brain and Mind
Development Studies
Entrepreneurship
Frontiers of
multicultural societies
• Goede doelen, filantropie en non-profits
• Inleiding in de WestEuropese archeologie
• International security
• Netwerken in de
informatisamenleving
• Organizational culture
• Web science
vrije Universiteit
amsterdam
Educatieve minor
• Kennismaking met de theorie en praktijk van het
leraarsvak
• Na afronding krijg je een tweedegraads lerarenbevoegdheid Wiskunde (mits je BSc BA afrondt)
• Voor meer informatie:
– www.onderwijscentrum.vu.nl
– Corrie Quant, S 232
vrije Universiteit
amsterdam
Master Business Analytics
• Professional-variant
– Verplichte vakken (27 EC)
– Research-paper Business Analytics (6 EC)
– Bedrijfsstage van 6 maanden (36 EC)
– Keuze uit Business Analytics-lijst (30 EC)
– Vrije keuze (21 EC)
• Research-variant
– Pakket “identiek” aan P-variant maar interne
afstudeeropdracht i.p.v. bedrijfsstage.
vrije Universiteit
amsterdam
Specialisaties (1)
• Computational Intelligence
– Datamining Techniques (V)
– Neural Networks
– Evolutionary Computing
– Business Intelligence
– Advanced Selforganisation
vrije Universiteit
amsterdam
Specialisaties (2)
• Optimalisatie van Bedrijfsprocessen
– Applied Stochastic Modeling (V)
– Project OBP (V)
– Optimization of Business Processes
– Stochastic Optimization
– Performance Analysis of Communication Networks
vrije Universiteit
amsterdam
Specialisaties (3)
• Wiskunde van de Financiële Markten
– Applied Analysis: Financial Mathematics (V)
– Stochastic Processes for Finance
– Statistical Models
– Investments 3.4
– Corporate Financial Management
vrije Universiteit
amsterdam
Duale Masteropleiding
•
•
•
•
•
•
50% werk & 50% studie; geïntegreerd
Werkperiode 60 EC (incl. werkstuk en stage)
Totale duur circa 2½ jaar
Toelating met Bachelordiploma
Bedrijven selecteren na sollicitatie!
Neem tijdig contact op met Annemieke van Goor
(www.few.vu.nl/stagebureau, R 4.51)
vrije Universiteit
amsterdam
“Harde” knip
• Vanaf 1 sept 2013 is er een harde knip:
Pas starten met Master als Bachelor is afgerond!
• Op dit moment is er een overgangsregeling:
– max. 12 EC open in Bachelor
– voorlopige inschrijving in Master
– Aanmelden als bachelor- EN masterstudent
vrije Universiteit
amsterdam
Bedankt voor jullie aandacht!
vrije Universiteit
amsterdam

similar documents