Csalagovits Imre - A Danube 2014

Report
A
DANUBE 2014-2020
transznacionális együttműködési program kialakítása
DANUBE
A programtér a Duna vízgyűjtőterületén elhelyezkedő 14 országot fedi le:
9 tagállam (Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Németország (BadenWürttemberg és Bajorország), Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) és
5 nem tagállam (Bosznia-Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia, Ukrajna (négy
körzettel))
2014
2020
Földrajzi kiterjedés
A Programozó Munkabizottság ülései (1-3)
DANUBE
Témák és eredmények
1.
• A programozás folyamata
• A Programozó Munkabizottság működési elvei
• A programvégrehajtás intézményrendszere (első
egyeztetés)
2.
3.
• A programozás irányítása
• Külső szakértők feladat-meghatározása
• A programvégrehajtás közös
intézményrendszerének helye (Budapest)
• A Duna program és a Duna Stratégia viszonya
• A Program lehetséges tematikus fókuszai (első
egyeztetés)
Február 5.
Bécs
Március 8.
Budapest
Április 18-19.
Belgrád
2014
2020
Programozás
A Programozó Munkabizottság ülései (4-6)
DANUBE
Témák és eredmények
4.
5.
6.
• A programvégrehajtás intézményrendszere
(döntés: NTH, Magyarország)
• A Program lehetséges tematikus fókuszai (második egyeztetés)
• A programvégrehajtás elemei, alapelvei (első egyeztetés)
Június 25-26.
Bukarest
• A program szakmai tartalmának előkészítése: inputok,
szakértők, erőforrások azonosítása
• A Duna Stratégia intézményi támogatása (második egyeztetés)
• A programvégrehajtás elemei, alapelvei (második egyeztetés)
Október 9-10.
Stuttgart
• A program tartalmi elemei: térségi helyzetelemzés,
stratégia
• A programvégrehajtás intézményrendszerének
felállításának részletei
December 10-11.
Zágráb
2014
2020
Programozás
a Programozó Munkabizottság első egyeztetése alapján
DANUBE
A Duna Program támogatja a Duna Stratégia irányítási rendszerének
fejlesztését - egyéb intézményi kapacitásnövelő tevékenységek
mellett, egy, a 11. tematikus célkitűzésre épülő specifikus
prioritástengelyen keresztül. A többi támogatandó tematikus
célkitűzés a megvalósuló transznacionális projekteken keresztül
fogja támogatni a Stratégiát.
A Program további 3 / 4 a programterület igényeihez igazodó
prioritástengely/tematikus célkitűzés kiválasztását tervezi – a
Stratégia célkitűzéseinek szem előtt tartásával, de kerülve a
konkrét projektekre/kezdeményezésekre történő OP szintű
hivatkozást.
A transznacionális projekt-kiválasztás továbbra is egyértelmű és
egyeztetett kiválasztási szempontok alapján fog történni, a
Strukturális Alapok szabályrendszerének tiszteletben tartásával.
2014
2020
A Duna program és a Duna Stratégia viszonya
a Programozó Munkabizottság első egyeztetése alapján
DANUBE
Elsődleges preferencia (valamennyi Duna Ország támogatásával):
TO1: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció szerepének erősítése
TO6: a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság elősegítése
TO7: a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati
TO11: a közszereplők és érintettek intézményi kapacitásának javítása és a
közigazgatás hatékonyságának fokozása
Másodlagos preferencia (a Duna Ország többségénak támogatásával):
TO4: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
TO5: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok
megelőzésének és kezelésének elősegítése
Horizontális jelentőség:
TO3: a kkv-k versenyképességének fokozása
TO8: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
TO9: a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem
TO10: beruházás az oktatásba, képzésbe, szakképzésbe a készségekért és az egész életen át tartó
tanulásért
2014
2020
Tematikus preferenciák
DANUBE
FOLYTONOSSÁG
EGYSZERŰSÍTÉS
TRANSZNACIONÁLIS
IRÁNYÍTÁS
INNOVÁCIÓ
2014
2020
A Duna program intézményrendszerének kialakítási
elvei
integrált intézményrendszerben
igazolás
támogatás folyósítása
fejlesztés
Éves jelentések
döntések
információ
KIH
KT
információ
projekt
MÁK
Éves jelentések
DUNA
MB
NKP-k
Igazoló
Hatóság
Audit jelentések
EUROPAI
BIZOTTSÁG
fizetési kérelmek
NTH
jelentések
&
támogatás folyósítása
információ
auditálás
fizetési
kérelmek
Projekt Vezető
Partner
auditálás
auditálás
Audit
Hatóság
EUTAF
2014
2020
DANUBE
Programvégrehajtás
2014
2020
DANUBE
Köszönöm
figyelmüket!
CSALAGOVITS Imre
[email protected]
06 30 230 76 51

similar documents