tema_12_stonek - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stonek = kaulom
• - Nadzemní orgán cévnatých rostlin, nesoucí listy , pupeny a
reprodukční orgány.
-
Zajišťuje spojení mezi kořenovým systémem a listy, a proto
jsou zde dobře vyvinutá vodivá a mechanická pletiva.
-
Dále zajišťuje optimální polohu pro listy (fotosyntéza) a květy
(rozmnožování).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
- Stonek s listy tvoří
prýt. Místa přisedání
listů ke stonku se
nazývají uzliny , mezi
nimiž jsou články
(internodia)
- Některé stonky jsou
podzemní (oddenky),
ale na rozdíl od kořenů
nesou šupinovité listy.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Typy stonků
- Bylinný stonek s listy se nazývá lodyha
1
- Bezlistý stonek, zakončený květem nebo květenstvím je označován
jako stvol. 2
- Dutý stonek trav s vyvinutými uzlinami je označován jako stéblo 3.
2
1
4
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
3
- U stromů se nerozvětvená nadzemní část spojující
kořenový systém s korunou označuje jako kmen. 4
- U keřů se stonky větví hned od země a jsou dřevnaté.
5
- Polokeře mají zdřevnatělou jen spodní část stonku =
horní, bylinná část na zimu odumírá. 6
- 4
5
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
6
Prvotní stavba stonku
Primární
- Stonek je zelený na povrchu krytý pokožkou. Pod pokožkou se
diferencuje prvotní kůra, která má ochranou a zásobní funkci.
- Vnitřní část prvokůry tvoří bud‘ endodermis nebo škrobová
pochva, která je tvořená buňkami s vysokým obsahem zrn.
- Střední válec stonku tvoří pericykl ve kterém se zakládají
kolaterální cévní svazky.
Druhotná
- Je podmíněna druhotným tloustnutím = prvotní kůra je
nahrazena kůrou druhotnou.
- Kambium vytvoří kambiální válec, který směrem k obvodu
produkuje druhotné lýko a do středu stonku druhotné dřevo.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pupeny stonku
- Stonek na sobě nese pupeny ( pupen = základ budoucích rostlinných
orgánů )
- Dřevní pupeny = Vyrůstají z nich nové větévky. 1
- Listové pupeny = Nesou základ listů. 2
- Květní pupeny = Ukrývají základy vyvíjejících se květů. 3
- Na vrcholu stonku je vrcholový pupen, v úžlabí listů se nacházejí
úžlabní pupeny.
3
© Letohradské
soukromé gymnázium2o.p.s.
1
Větvení stonků
- Vrcholičnaté větvení = postranní větve nabudou převahy nad hlavním
stonkem. (nižší rostliny) 1
- Postranní větvení = postranní větve vznikají z úžlabních pupenů. 2
- Hroznovité větvení = postranní větve na hlavním stonku jsou v růstu silně
omezovány vrcholovým pupenem,proto bývají tenčí a nepřerůstají hlavní
stonek. 3
- Vidličnaté větvení = vzrostný vrchol stonku dává vznik dvěma dceřiným
větvím. 4
4
2
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1
3
Stonky přizpůsobené funkcím
- Zásobní funkce = Oddenky, což jsou nejčastěji vodorovně
uložené článkové podzemní stonky se šupinovitými listy.
- Oddenky a Hlízy umožňují současné vegetativní rozmnožování
rostlin. Rozmnožovací funkci mají též šlahouny.
- Přichycovací – úponky, ochrannou - trny
Stonkové
trny
Stonkové
© Letohradské soukromé gymnázium
o.p.s.
úponky
Hospodářský význam stonků
Potrava = Zdroj vitamínů představují stonkové hlízy.
- Stavební průmysl = výroba papíru, nábytkářství ,
třtinový cukr, …
-
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Otázky
Vyjmenuj alespoň čtyři typy stonků.
Co umožňuje rozmnožování vegetativní ch rostlin?
Vyjmenuj + popiš nejméně tři větvení stonku.
-
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents