Kertausmateriaali peruskielioppiasi…

Report
Kertausmateriaali
peruskielioppiasioista
opiskelijalle itsenäiseen työskentelyyn
tai opettajajohtoiseen kertaukseen
© Annika Kirkkomäki/Elitgruppen
© Sirpa Niittymäki/Elitgruppen
© Maria Tuunanen/Elitgruppen
Miten käytät materiaalia
Materiaali on tarkoitettu avuksi peruskielioppiasioiden kertaamisen ja niiden monipuoliseen harjoitteluun joko
itsenäisesti tai opettajajohtoisesti. Materiaali sisältää aineistoa ruotsin kielen
•
adjektiivien käytöstä
•
substantiivien käytöstä
•
verbien käytöstä
•
persoonapronominien käytöstä
•
prepositioiden käytöstä ajan ja paikan ilmauksissa
•
sanajärjestyksestä.
Materiaalissa on sekä tekijöiden tekemiä harjoituksia että harjoituksia, jotka avautuvat linkeistä erilaisiin
kielioppi- ja harjoitussivustoihin. Tarkoitus on, että opiskelija voi joko valita itselleen tarpeellisia tehtäviä tai
tarvittaessa tehdä kaikki tehtävät. Tehtävät ja ohjeistukset ovat monenlaisia: videoita, kuvia teksteineen,
äänitteitä, täydennystehtäviä, monivalintatehtäviä ym. Näin opiskelija saa monipuolisen mahdollisuuden oppia
ruotsia.
Materiaalin ulkoasu vaihtelee tekijöiden mukaan. Eri kokonaisuuksissa on kuitenkin oma ulkoasunsa, jotta ne
olisi myös helppo erottaa toisistaan. Materiaalissa käytetyt aineistot näkyvät dialla 3. Eri kokonaisuuksien
sisältö näkyy tarkemmin dioilla 4-9.
Materiaalissa käytetyt aineistot
Materiaalissa on linkkejä seuraaviin nettilähteisiin:
BUD, Bygg upp din svenska http://www3.hamk.fi/bud/
DIGITALSPÅRET http://ww1.digitalsparet.se/
LEXIN http://lexin.nada.kth.se/lexin/
LÄR DIG SVENSKA, http://www.lardigsvenska.com/
OPETUSHALLITUS/ETÄLUKIO, ruotsi http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/?cmscid=91
OPETUSHALLITUS/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK-MATERIALNAV http://www.edu.fi/svenska_som_andra_sprak_materialnav
SPRÅKNÄT http://h27.it.helsinki.fi/spraknat/index.php
VERBIX, http://www.verbix.com/languages/swedish.shtml
www.youtube.com
Adjektiivit
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Mitä adjektiivit ovat?
Adjektiivien taivutus
Adjektiivien käyttö
Adjektiivien vertailumuodot
Vertailumuodot
Kuin
Harjoituksia
Substantiivit
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7
Dia 8
Mitä substantiivit ovat?
Substantiivien taivutus
Linkkejä (teksti ja video)
Määräysmuotojen käyttö 1
(epämääräinen muoto)
Määräysmuotojen käyttö 2
(epämääräinen muoto ilman artikkelia)
Määräysmuotojen käyttö 3
(määräinen muoto)
Linkkejä videoihin
Harjoituksia
Verbit
Dia 1 Mitä verbit ovat? Eri verbiryhmät
Dia 2 Verbien taivutus ja aikamuodot
Dia 3 Aikamuotojen käyttö
Dia 4 Verbin ensimmäisen muodon, infinitiivin, käyttö apuverbien
kanssa
Dia 5 Harjoituksia verbien perusmuodon ja preesensmuotojen
käytöstä
Dia 6 Harjoituksia verbien taivutuksesta ja aikamuotojen käytöstä
Dia 7 Kuunteluharjoitus
Dia 8 Kuunteluharjoituksia
Dia 9 Tekstinymmärtämisharjoitus
Dia 10 Tekstinymmärtämisharjoitus
Dia 11 Tekstinymmärtämisharjoitus
Persoonapronominit
•
•
•
•
Perusmuodot
Objektimuodot
Omistusmuodot
Harjoituksia
Prepositiot (aika, paikka, fraasit)
Kertausta
• ajanilmauksissa käytettävistä prepositiosta
• paikanilmauksissa käytettävistä prepositioista
• prepositiofraaseista (verbeihin,
substantiiveihin ja adjektiiveihin liittyen)
• harjoituksia edellä mainituista
Sanajärjestys
Mahdollisimman yksinkertaisesti esitettynä
• päälauseen sanajärjestys (verbi kakkosena)
• sivulauseen sanajärjestys (usein sama kuin
suomessakin)

similar documents