Fas 1 Uppbyggnad av företaget med tillhörande webbsida där syftet

Report
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
Better-Living Global Marketing Ltd
$1,6 miljarder de första 16 månaderna
Luke Teng
30års erfarenhet av att driva storföretag och agera nyckelperson
Samarbete med Suzuki, Samsung och LG
Företaget
Fas 1
Auktionssidan
Vinstdelning
Uppbyggnad av företaget med tillhörande webbsida
där syftet är att under de kommande månaderna skapa
en väldigt hög trafik.
Fas 2
Öppna upp världens största marknad, Kina!
Fas 3
Sälja annonsplatser till företag.
Fas 3 är en betydande del av den långsiktiga
affärsplanen.
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
Bidders’ Paradise
Startade i aug 2012 och är en “penny auction site”
Inriktning på lyx & kvalitetsprodukter samt gambling
Alla varor säljs för max 50% av varans butikspris
Företaget
Auktionssidan
https://bp8.hk
Vinstdelning
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
Varans originalpris ca $1.490
Slutpris ca $ 740
Varje bud kostar $0.58 och höjer
varans pris med 1 penny ($0.01)
Antal lagda bud ca 59.000
Företagets vinst ca $34.000
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
Bonusplan med 4 inkomstmöjligheter
Daglig vinstdelning
BINGO-bonus
Ledarskapsbonus
Försäljningsbonus
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
1 enhet kostar 9.998 HKD/ 8.500 SEK
1 enhet = 1.200 bud
Varje enhet ger vinstdelning i 4,5 månad
5 dagar/vecka
Genom att lägga minst 12 bud per dag på Bidders Paradise
Idag
mellandu
60-70
HKD/60 SEK
erhåller
vinstdelning
Eller lägg alla 1.200 bud direkt om du inte vill vinna varan
Efter 4,5 månad så förnyar du enheten med en del av den
producerade vinsten och erhåller därmed vinstdelning på
nytt
Företaget
Auktionssidan
Vinstdelning
Hur många enheter vill du ha?
Om du inte har möjlighet att köpa det antal enheter du skulle
vilja ha, så har du möjlighet att jobba ihop dem. Du kan även
återinvestera vinsten för att skapa fler enheter.
3
enheter kostar ca
26 000sek
=
2 800 SEK/mån
7
enheter kostar ca
59 000sek
=
7 300 SEK/mån
15
enheter kostar ca
126 000sek
= 17 400 SEK/mån
40
enheter kostar ca
336 000sek
= 51 500 SEK/mån
60
enheter kostar ca
504 000sek
= 81 500 SEK/mån
80
enheter kostar ca
672 000sek
= 111 000 SEK/mån
100
enheter kostar ca
840 000sek
= 142 000 SEK/mån
Företaget
Fas 1
Auktionssidan
Vinstdelning
Tillsammans bygger vi upp företaget med tillhörande
webbsida där syftet är att under de kommande
månaderna skapa en hög trafik. Du kan påverka hur
stor din andel skall vara utav vinsten.
Fas 2
Kina öppnar upp och det skapar ökade intäkter.
Fas 3
Sälja unika annonsplatser till företag. Just nu är
Suzuki, Samsung och LG klara för annonsering på
Bidders’ Paradise.
Passiv inkomst
Teamstrategi
Många
Begränsat
Rekommendera
användare
Uppbyggnadsfas
– starkare
antal
med
budpaket
vidare
budpaket
– snabbare
Bonusplan med 5 inkomstmöjligheter
Daglig vinstdelning
BINGO-bonus
Matrix-bonus
Ledarskapsbonus
Försäljningsbonus
Bonusplan med 5 inkomstmöjligheter
Daglig vinstdelning
BINGO-bonus
Matrix-bonus
Ledarskapsbonus
Försäljningsbonus
A1
A2
A4
A3
A5
A6
A7
Varje enhet placeras i ett binärt matrix system
För varje såld enhet (budpaket) så får
sponsor enhet $232
Bingobonus $65 för varje binärt par
0
1
0
1
2
2
3
3
Ledarskaps bonus ca $32 för varje ny enhet
i 3-5 nivåer
1 enhet – 3 nivåer
7 enheter – 4 nivåer
15 enheter – 5 nivåer
3 enheter blir 6 enheter på ca 15 veckor
7 enheter blir 14 enheter på ca 7 veckor
3 enheter och insponsring av
4 st Med 3 enheter var
blir 6 enheter på ca 1 vecka

similar documents