Se gennemgang af folkeskolereformen

Report
Folkeskolereform
TR møde Frederiksberg 28/5 2013
• En folkeskolereform forventes at vedtages med et bredt
politisk flertal inden sommerferien
• En folkeskolereform forventer regeringen implementeret
august 2014
• Folkeskolereformen har betydning for SFO og klubber på
Frederiksberg
• Regeringen udmelding vedr. økonomien til reformen må
vi betegne som meget underfinansieret.
Overblik
1. Folkeskolen skal udfordrer alle elever, så de bliver så
dygtige som de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
Folkeskolereformen –
de tre nationale mål
• En forlænget skoledag.
Indskolingen 30 timer pr. uge
Mellemtrinet 35 timer pr. uge
Udskolingen 37 timer pr. uge
• Med indlagte aktivitets timer.
Heldagsskole?
A. Kæmpe for at fastholde timetallet som det er;
• Det pædagogiske argument
B. Kæmpe for det lokale spillerum;
• Retten til at kommunerne selv kan indrette sig ud fra lokale
forudsætninger.
• Selvstændig ledelse af pædagoger, pædagogfaglige ledelse.
• Søge indflydelse på resultatet i den enkelte kommune.
Strategisk udgangspunkt
for BUPL Hovedstaden
C. Arbejde konkret med forslag der kan spille ind i en
lovtekst.
• Aktivitetstimernes indhold samt vores bud på
pædagogernes opgaver i skolen
• Egen ledelse, med eget fagligt miljø
• Krav til pædagogers faglige udviklingsmuligheder
eksempelvis pædagogfaglig dialog/supervision med andre
pædagoger
• Samarbejdsrelationer og rammer for det
• Brug af lokaler (fysiske muligheder i en aftale som et must)
morgenåbning osv.
• Selvstændige SFO - klublokaler
Strategisk udgangspunkt
DLF (Danmarks lærerforening)
• Kampen om stillingerne
Forældrene
• Fola mener nej til Heldagsskolen og børn har ret til fritid.
• Skole-forældrene er positive i forhold til en længere
skoledag
Dilemmaer og positioner
Danmarks lærerforening / lokale lærerforening
Monopol på undervisning.
Ledelse af en skole er en lærer
Fastholder den ”fleksible” arbejdstid.
Forældrene (Fola)
Ønsker ikke heldagsskole
Børn har ret til fritid og skiftet fra skole til
fritidsinstitution i løbet af dagen.
Skole-forældrene ser positivt på heldagsskoletanken.
Samarbejdsparnere
BUPL forbund / på landsplan
Delt i holdning til pædagoger i skolen
Anerkender folkeskolereformen med bekymringer for om
pædagogerne i sidste ende får stillingerne i folkeskolen.
Problematiserer, at der ikke er beskrevet indhold i
aktivitetstimerne
Ytrer bekymring for stillingsstrukturen for pædagoger,
der arbejder med større børn og unge.
Dilemmaer og positioner
BUPL’s 5 principper
 Det nuværende antal stillinger på 6-18 års området skal
fastholdes og om muligt forøges
Pædagoger og de pædagogiske opgaver skal indskrives i
folkeskoleloven
Pædagoger i folkeskolen skal ledes af pædagogfaglige
ledere
Kvaliteten i SFO, fritidshjem og klubtilbud skal
fastholdes uanset skoledagens længde
Pædagoger i folkeskolen skal sikres ordentlige vilkår for
arbejdet
Primo 2013
Centrale overenskomstforhandlinger
 Pædagogerne
 Lærernes OK
 Finansierings modellen
Medio 2013
Lokale forhandlinger, om konkrete modeller
Kommuneaftale forhandlinger og DUT forhandlinger
Opstart på budget 2013 lokalt
Opstart på kommunalvalget
køreplan
• Sommer 2013
• Lokal udformning
• Efterår 2013
• Budget aftaler
• Kommunalvalg
Køreplan kommunerne
• Opsøgende i forhold til politikere og forvaltninger for at
sikre inddragelse og få procesplan
• Plakat eller fælles materiale
• Presse materiale, Nyhedsbreve til medlemmerne
• Samarbejde med lærerfagforeningerne og BUPL på
landsplan
• Samarbejde med forældre (Lokale forældreorganisationer
og FOLA)
Lokale initiativer pt.
BUPL Hovedstaden
Lokale initiativer
• Lederforeningen arbejder på at pædagoger skal ledes af
pædagoger på fritidshjem og i klubber såvel som i skolen/SFO
• 2 spor (et internt BUPL dilemma)
Fritidshjem og SFO – lokale løsninger
• Klubberne er en del af aftalerne
• Forhandlings forberedelse (modeller, opgave portdefølge og
principplatform A,B,C strategi)
• Arbejdsgruppe i BUPL Hovedstaden

similar documents