TREX - Gemeente Amsterdam

Report
Kennisseminar
Transformatie
22 November 2012
drs. Eric Thelen MRE,
Senior Projectleider
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Projectbureau Zuidoostlob
“een transformatiestrategie voor het kantorengebied Amstel III”
1. Faciliteren van initiatieven andere rol overheid
2. Opstellen bestemmingsplan met open planproces
3. Aanpak openbare ruimte met TREX
GREX
Grondexploitat
Grond
ie
exploitatie
Wordt
TREX
Transformatie
exploitatie
1. Afwaarderen van de grond door in te stemmen met
laagwaardigere bestemming
2. Korting
3. Herinvesteren van eventuele betalingen (TREX)
4. Maatwerk van actief naar faciliterend grondbeleid.
A&O Hostel, transformatie kantoor
Metrage/ aantal
kamers
14.255 m2 BVO / 359 kamers / 1.286 bedden
Marktsegment
Hostel en **
Doelgroep
Met name (school/studie)groepen, gezinnen,
individueel/backpackers, budget-reizigers.
Projectstatus
Wenselijkheid is uitgesproken haalbaarheid ligt nu
voor
Opening hotel
2013
Investeerder/
exploitant bekend?
CERN is eigenaar;
COD is exclusief ontwikkelaar;
A&O is exploitant;
Het is onduidelijk wie de toekomstige eigenaar
wordt
Positie gemeente
Al dan niet financieel mogelijk maken
Het doen van een grondprijsaanbieding (in erfpacht)
exclusiviteit
Faciliteren van de omgevingsvergunning
Afwaarderen van de grond door in te stemmen met
laagwaardigere bestemming
Eigenaar: CERN
Het kantoorpand Hogehilweg 22 is in eigendom van het pensioenfonds
van CERN in Zwitserland. Het dagelijks beheer van het gebouw heeft
CERN overgedragen aan Grontmij.
CERN wil geen partij zijn in de hotelontwikkeling, zij wil het pand afstoten.
Ontwikkelaar COD (Cradle of Development)
COD ( Een dochter van Timeless Investments B.V) heeft een exclusieve
Overeenkomst met de eigenaar om de transformatie van het huidige
kantoorgebouw te onderzoeken.
Hostelexploitant A&O Hostels en Hotels
A&O is als private, Duitse exploitant van een hostel/ 2**
hotelketen sinds 1999 actief.
Oplossing
1. het afstand doen van een stuk grond met 179 parkeerplaatsen
2. het betalen van een bijdrage voor de inrichting van deze grond
Nieuwe ontsluiting
2012
Projecten
22
Vragen?
[email protected]

similar documents