PowerPoint-presentatie

Report
Doordecentralisatie:
het Nijmeegse model
Presentatie Netwerkbijeenkomst 11 december 2012
Platform binnenluchtkwaliteit basisscholen in Gelderland
Arnhem
11 december 2012
Toine Janssen
30 scholen (BaO, SBaO, SO)
8.500 leerlingen & 900 medewerkers
2 gemeenten
35 locaties (6 dislocaties); 70.000 m2
28 locaties in bezit; 50.000 m2 BVO
GGL vastgoed > 40 jaar
27 basisscholen brede school
Kortom, onderwijs onder het motto:
Conexus verbindt !
Ter leering ende vermaeck
De grote tombola
- Jarenlang vruchteloos aanvragen nieuwbouw
“Rien ne va plus”
- 1 dag te laat zijn
Kafka in de polder
- Verordening eist 70% kozijnen rot
- Vervanging ongeïsoleerd dak
Kafka in de grote stad: “Der Prozess”
- WPO en verordening: van kastje naar de muur
Het proces van doordecentralisatie
Jan 2001
Doordecentralisatie onderhoud
Feb 2004
Onderzoek DHV: conclusie = pionieren
Jun 2005
Theoretisch verdeelmodel
Dec 2007
Doordecentralisatie
- Overeenkomst doordecentralisatie
- Prestatieafspraken onderwijs
(convenant)
Doordecentralisatie Nijmegen – Financieel
Beschikbare middelen voor schoolbesturen
- Jaarlijks de IHP-middelen (van 11,7 m€ naar 14,0 m€)
- Eénmalig maatwerk (10 m€)
- Goud in de grond (Boekwaarde 84 m €; WOZ-waarde 155 m €)
Doordecentralisatie Nijmegen – Financieel
Beschikbare middelen voor schoolbesturen
- Jaarlijks de IHP-middelen (van 11,7 m€ naar 14,0 m€)
- Eénmalig maatwerk (10 m€)
- Goud in de grond (Boekwaarde 84 m €; WOZ-waarde 155 m €)
- Boekwaarden verevend met VO
- Redelijk en billijk onderscheid naar VO, PO & SO
- Niet doorgedecentraliseerde besturen naar rato in IHP
Doordecentralisatie Nijmegen – Formeel
• Ambitie: 70% nieuwbouw, 30% renovatie in 40 jaar
• Overeenkomst voor onbepaalde tijd
• Voorkeursrecht èn aankoopplicht
• Tegen vooraf bepaalde prijzen
• Indexatie, evaluatie, geschil
• Convenant onderwijs
Doordecentralisatie Nijmegen – Pionieren
• Integrale aanpak van investeringen en exploitatie
Investeren in duurzaamheid & flexibiliteit
• Zorgplicht blijft bestaan
Maar nu voor herontwikkelingslocaties
• Zijn die kosten voor jou of van mij?
Inrichting van de openbare ruimte
• Als je voor een dubbeltje geboren bent…
Beperkt participeren in “dure” projecten
• Het zijn wel onderwijshuisvestingsmiddelen…
Bouwen voor een ander met risico
• Verkwanselen of goed rentmeesterschap?
VVE; woningbouwcorporaties
• Vastgoedbeleid opeens als kernactiviteit
Huisvestings- en vastgoedbeleid
Vastgoedbeleid: Conexus & duurzaamheid
• Duurzaamheid = kostenefficiëntie & flexibiliteit
• Nulmeting is vooral een analyse van vervangingsnoodzaak in perspectief van onderhoudskosten
en boekwaarde
• Een nieuwe school wordt een frisse school
• Zonne-energie op kwestbare daken….. ?????
Doordecentralisatie Nijmegen – Financieel
Totale lasten
Kapitaallasten
Huur
OZB
Verzekering
Beheerskosten
Vandalisme & overig
2002
10,5 m€
5,9 m€
0,7 m€
0,7 m€
1,0 m€
1,0 m€
1,2 m€
Doordecentralisatie Nijmegen – Financieel
GN
2002
Totale lasten
10,5 m€
Kapitaallasten*
56 %
Huur
6%
OZB
7%
Verzekering
9%
Beheerskosten
9%
Vandalisme, dotatie* & overig 12 %
Conexus
2010
3,0 m€
47 %
12 %
10 %
3%
5%
22 %

similar documents