Czerván György: 2013. évi betakarítási adatok

Report
2013. évi betakarítási adatok
(2013. november 25.)
Czerván György
agrárgazdaságért felelős államtitkár
Vidékfejlesztési Minisztérium
Az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák
604 600
41 347
1 233 676
17 333
17 122
604 513
41 205
1 223 603
17 333
15 426
Betakarított
terület
(százalék)
100
100
99
100
90
Vetési szándék (ha)
Elvégzett munka (ha)
Teljesítés (%)
232 888
200 897
1 094 888
35 661
123 237
216 771
208 548
1 096 377
35 519
125 107
93
104
100
100
102
Szándék (ha)
Elvégzett munka (ha)
Teljesítés (%)
Magágykészítés ősziek alá
1 716 456
1 715 466
100
Őszi mélyszántás tavasziak alá
2 054 811
1 458 859
71
Növényfaj
Napraforgó
Szója
Kukorica
Burgonya
Cukorrépa
Növényfaj
Őszi káposztarepce
Őszi árpa
Őszi búza
Rozs
Triticale
Összes terület (ha) Betakarított terület (ha)
Termésátlag
(kg/ha)
Összes termés
(tonna)
2 492
2 056
5 558
22 930
49 883
1 506 384
84 720
6 800 856
397 443
769 501
Összeállította: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai alapján
2
Záró jelentés a 2013. évi nyári aratási eredményekről
Összes terület (ha)
Betakarított
terület (ha)
Termésátlag
(kg/ha)
Összes termés
(tonna)
Őszi árpa
193 009
192 896
4 461
860 533
Őszi búza
1 092 947
1 092 087
4 660
5 089 471
Rozs
34 608
34 215
2 792
95 523
Triticale
118 152
117 422
4 034
473 732
Tavaszi árpa
75 665
75 133
3 147
236 430
Zab
51 319
47 648
2 743
130 705
Repce
190 718
190 527
2 680
510 553
Összesen:
1 756 418
1 749 928
Növényfaj
7 396 947
3
A szántóföldi növények 2013. évi terméseredményeinek értékelése
2013-as termés
(tonna)
2012-höz
viszonyítva (%)
Elmúlt 5 év
átlagához
viszonyítva (%)
Őszi árpa
860 533
127
119
Őszi búza
5 089 471
127
118
Rozs
95 523
116
113
Triticale
473 732
131
122
Tavaszi árpa
236 430
72
64
Zab
130 705
90
96
Repce
510 553
127
95
Kukorica
6 800 000
148
95
Napraforgó
1 489 145
113
117
Szója
84 686
125
108
Cukorrépa
820 000
93
106
Összesen:
16 590 778
115
105
Növényfaj
4
A szántóföldi növények 2013. évi hektáronkénti
hozamának értékelése
Növényfaj
Őszi árpa
Őszi búza
Rozs
Triticale
Tavaszi árpa
Zab
Repce
Kukorica
Napraforgó
Szója
Cukorrépa
Összes átlaga:*
2013-as hozam
(kg/ha)
2012-höz
viszonyítva (%)
4 461
4 660
2 792
4 034
3 147
2 743
2 680
5 553
2 463
2 057
49 126
3 459
117
126
121
125
99
101
109
138
118
118
116
117
*- a 2013-as hozam átlagánál a cukorrépát nem vettük figyelembe
Elmúlt 5 év
átlagához
viszonyítva (%)
112
114
125
122
96
109
115
90
108
94
89
107
5
Gabonamérleg
Megnevezés
Búza
Egyéb kalászos
Kukorica
Összes gabona
2011_12 2012_13 2013/14 2011_12 2012_13 2013/14 2011_12 2012_13 2013/14 2011_12 2012_13 2013/14
Forrás
Nyitókészlet összes
Import
Termelés
Forrás összesen
262
70
4050
4382
473
70
4000
4543
293
50
5100
5443
59
40
1590
1689
64
50
1565
1679
54
40
1900
1994
286
100
8400
8786
406
400
4700
5506
356
300
6800
7456
607
210
14040
14857
943
520
10265
11728
703
390
13800
14893
Őrlés
Ipari felhasználás
1200
10
1200
10
1200
10
20
140
20
140
20
140
180
1100
180
1000
180
1400
1400
1250
1400
1150
1400
1550
Vetőmag
Takarmány
Veszteség
Belföldi összes felh.
290
1000
100
2600
290
950
100
2550
280
1100
100
2690
135
1050
30
1375
135
1100
30
1425
135
1150
35
1480
40
2800
260
4380
35
2600
235
4050
35
2700
235
4550
465
4850
390
8355
460
4650
365
8025
450
4950
370
8720
Potenciális kivitel + átmenő készlet (intervenciós készlettel együtt)
Kivitel
1309
1700
2400
250
200
Zárókészlet összes
473
293
353
64
54
Készletváltozás
211
-180
60
5
-10
350
164
110
4000
406
120
1100
356
-50
2450
456
100
5559
943
336
3000
703
-240
5200
973
270
6
A Közös Agrárpolitika reformja
2014 - 2020
A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi tervről szóló
megállapodás főbb számai
Mrd €
EU teljes költségvetés
KAP költségvetés
Közvetlen támogatások (és
piaci intézkedések)
Vidékfejlesztés
Magyarországra jutó KAP
támogatás
Magyarország részesedése
a KAP támogatásokból (%)
Magyarország közvetlen
támogatási allokációja
Magyarország
vidékfejlesztési allokációja
2007-2013
2014-2020
Változás
Változás (%)
994
421
960
373
-34
-48
97
89
319
278
-41
87
98
85
-13
87
10,4
12,3
1,9
118
2,36
3,19
0,83
135
6,6
8,8
2,3
135
3,9
3,5
-04
89
forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás és AgraFacts alapján
8
KAP 2014-2020
Közvetlen támogatások
(EMGA)
9
KAP új célkitűzései (2014-2020)
1.
Életképes élelmiszertermelés:
a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor
versenyképességének javítása
2.
Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:
a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és
ösztönözése
3.
Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása
10
Megállapodás a KAP reformról
• 2013. június 24-25-i Mezőgazdasági és Halászati
Miniszterek ülésén politikai megállapodás született.
• A többi tagállammal együtt 2015-től számunkra is
kötelező alkalmazni a reform új elemeit.
• De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehető a
rendszer pl. SAPS-BPS áttérés időzítése.
11
Minden tagállam számára
kötelező elemek
•
•
•
•
Alaptámogatás (BPS/SAPS)
„Zöld” komponens
Fiatal gazdálkodóknak juttatott
támogatás
Nemzeti tartalék
Tagállamok által választható
önkéntes elemek
+
•
•
Termeléshez kötött
támogatás
Természeti hátrányokkal
sújtott területek
támogatása
A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása
Degresszivitás vagy
redisztribúció
Degresszivitás vagy
redisztribúció
A közvetlen támogatások új rendszere
VAGY
Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem
A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer
• Zöldítés követelménye alól mentesül
• Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen
támogatása nem szankcionálható
12
Alaptámogatás (BPS) I.
• Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer tovább vihető akár 2020ig = támogatást kaphat minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben
támogatási kérelmet nyújt be
• De az új alaptámogatási rendszer (Basic Payment Scheme - BPS) akár 2015-től
bevezethető
- a BPS jogosultság vagyoni értékű jog lesz
- forgalomképes, átruházása teljesen elválhat a föld átruházásától
- támogatásra akkor jogosít, ha tárgyévben aktiváljuk
- a jogosultságok kiosztása: a BPS rendszer bevezetésének évében
• Új belépők is juthatnak jogosultsághoz a nemzeti tartalékból, elsősorban az induló
fiatal gazdálkodók.
13
Alaptámogatás (BPS) II.
Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra
- akinek a mezőgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy
- akinek elsődleges üzleti vagy társasági tevékenysége
mezőgazdasági
A hazai érdekérvényesítés során egyszerűbb fogalom-meghatározásra
törekedtünk és sikerült elérni egy szűk negatív lista alkalmazását, amely
a kizárható területeket tartalmazza, amelyet a tagállam tovább bővíthet.
Negatív lista: repülőterek, vasúti területek, vízművek, kereskedelmi
ingatlanok, állandó sportterületek és rekreációs területek.
14
„Zöld” komponens
• Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési
nemzeti keretösszeg 30%-a (konkrét értéke gazdálkodónként változhat)
• Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem
szerződéses formájú
• A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat
Feltételei:
- Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása
- Állandó gyepek fenntartása
- Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény
- fedett területen felüli jogosult területen)
15
„Zöld” komponens I. - Terménydiverzifikáció
• Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=időbeliség;
termény diverzifikáció = térbeliség
• Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különböző növény
termesztése
• Kompromisszumos feltétel:
– 10 ha alatt 1 növény
- 10 ha szántó felett 2 növény,
- 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége
• Mentesülő üzemtípusok: egy vagy több követelményt
automatikusan
teljesítők
(pl.
biogazdaságok, állandó
gyepterületek).
16
„Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület
• Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év
alatt
• Kompromisszum szerint: tagállami szintű
monitoring
• A jelenlegi gyakorlatnak megfelelőn: visszaállítási
kötelezettség
17
„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület
• Csak 15 ha szántó felett kötelező; konkrét lista, ami magyar
szempontból több kedvező elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek,
teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények,
ugar)
• a bevezetés kétlépcsős: 2015-től 5%, majd egy 2017. évi
felülvizsgálattól függően akár 7%
- Egyenértékű gyakorlatok elismerhetőek akár a zöldítés mindhárom
követelményére
vonatkozóan,
illetve
többféle
mentesülő
gazdálkodási/területi típus (pl. egyes AKG programok, biológiai
gazdálkodás)
18
Fiatal gazdálkodók támogatása
Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a
Feltételei:
• 40 évnél fiatalabb termelő
-
aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy
-
gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven
belül hozta létre
• Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható
• A támogatás felső területi korlátja 25 és 90 hektár között tagállami
hatáskörben állapítható meg
• Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig
19
Nemzeti tartalék
• Kötelező, az alaptámogatási pénzügyi felsőhatár max. 3%-a
(A SAPS alkalmazása ideje alatt nincs nemzeti tartalék.)
Felhasználható:
- Az újonnan belépő fiatal gazdálkodók számára
jogosultságok kiosztására
- A mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő (nem
fiatal gazda) termelők számára
20
Termeléshez kötött támogatás
• Önkéntes
• Mértéke
- jelenleg a teljes nemzeti keret 3,5%
- az új rendszerben 13% gabonafélék, olajnövények, len,
kender, rizs, keményítő burgonya, diófélék, vetőmag, tej és
tejtermékek, juh és kecskehús, marha- és borjúhús, szárított
takarmány, komló, cukorrépa, zöldség, gyümölcs és
- +2% fehérjenövényekre
• A Bizottság előzetes engedélye alapján működtethető
• Az alkalmazott konstrukció nem lehet ellentétes a KAP egyéb
intézkedéseivel és nem irányulhat a termelés növelésére, csak a
jelenlegi szint fenntartása támogatandó
21
Természeti hátrányokkal rendelkező
területek támogatása
Önkéntes, az éves nemzeti pénzügyi keret 5%-áig
A II. pillérből finanszírozott kedvezőtlen adottságú
területek támogatásával párhuzamosan létezne (ha
mindkét forrásból kap, a második pilléres KAT
támogatásból le kell vonni az első pilléres támogatást.)
22
Degresszivitás
• Kötelező elem (kiváltható 5%-os redisztribúció
alkalmazásával)
• Az alaptámogatások (BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti
összegére legalább 5%-os elvonást kell alkalmazni.
• Figyelembe vehető a kifizetett munkabér és annak járulékai
• Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés
keretében innovációra (100% EU finanszírozás)
felhasználhatóak
• A redisztribúció keretében a tagállamnak lehetősége van a
teljes tagállami keret 30%-ának a mértékéig az alaptámogatási
összeg maximum 65%-val eltéríteni a 30 hektár méretig az
egységnyi területalapú támogatások összegét.
23
Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere
Tagállam számára önkéntes, gazdálkodó számára választható, a
közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig
- Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegű támogatás
- A támogatás mértéke max. 1250 € lehet
- Belépés csak 2015. évi egységes kérelem benyújtással vagy
legkésőbb október 15-ig lehetséges (tagállami döntés)
- Nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása
- A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen
támogatását nem szankcionálják
24
2014 – átmeneti év
Az új költségvetési keretek terhére, de a meglévő SAPS a jelenlegi
feltételekkel folytatható
•
Különleges támogatások (pl.: tej, rizs;, szerkezetátalakítási
programok: z-gy, dohány, kérődző program)
•
Elkülönített támogatások
cukortámogatás)
•
(pl.:
elkülönített
z+gy
és
Nemzeti kiegészítő támogatások (pl.: anyatehén) folytathatóak
25
Rugalmas modellopciók
Az új támogatási rendszer bevezetésére 3 lehetőség van:
– SAPS 2014-ig, BPS (alaptámogatási rendszer – Basic Payment Scheme)
2015-től: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok
továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának
degresszív lehetősége
– SAPS 2015-2017, BPS 2018-tól: előny: rugalmas átmeneti szabályok,
korábbi bázisok a SAPS keret 20%-áig továbbvihetőek, átmeneti nemzeti
támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége
– SAPS
2015-2020:
termeléshez
kötött
támogatások
maximális
kihasználhatósága, ÁNT alkalmazásának degresszív lehetősége
– Közös elem mindhárom modellben:15% termeléshez kötés, zöldítés, kis
gazdaságok egyszerűsített támogatása, fiatal gazdák kiemelt támogatása
26
KAP 2014-2020
Közös piacszervezés (SCMO)
27
A termeléskorlátozás megszüntetése
• Szőlő telepítési jogok rendszere: az új engedélyezési rendszer
2016. január 1-én indul. A telepítési jogok engedélyekké történő
alakítását (kérelem alapján) 2020-ig lehet kérvényezni. A tagállamok
minden évben szőlővel borított területük 1%-ának megfelelő új
engedélyek kiosztására jogosultak. A végrehajtással kapcsolatos
részletszabályok még nem ismertek.
• Cukor kvótarendszer: 2017. október 1-jével megszűnik.
Hazánknak egyedüliként sikerült elérnie, hogy a horvát csatlakozásra
való tekintettel 50 ezer tonnával emelkedjen az izoglükóz kvótája.
• Tejkvóta rendszer 2015-ben megszűnik: Cél a tejcsomag elemeinek
minél hatékonyabb alkalmazása. Ebben a tekintetben a szakmaközi
szabályozás tejágazatra való kiterjesztésének elérése fontos
eredmény.
28
Egyebek
• Iskolagyümölcs- és Iskolatej-programok: nagyobb támogatás az
iskolagyümölcs programra, egyszerűbb adminisztráció
• Szőlő-bor ágazat: nemzeti borítékon alapuló szabályozása továbbra
is fennmarad
• Méhészeti Nemzeti Program: fennmarad
• Élelmiszer segélyprogram: 2013 után külön rendeletben
szabályozzák és átkerül az Európai Szociális Alapba
• Szerződéses szabályozás: lehetőségének kiterjesztése a többi
állattenyésztési ágazatban is a tejcsomag mintájára, tovább
ösztönözve a termelői csoporton alapuló összefogást; pl.
szarvasmarha ágazatban szerződéses tárgyalások a nemzeti termelés
15%-ig.
29
KAP 2014-2020
Vidékfejlesztés
30
Uniós vidékfejlesztési prioritások
• tudásátadás és az innováció előmozdítása
• a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa
esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása;
• az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság
terén történő előmozdítása;
• a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása;
• az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban;
• a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben.
Átfogó célkitűzések: klíma, környezet, innováció
31
Élelmiszeripari beruházások
• Az élelmiszeripari beruházások támogatása a
vidékfejlesztés program következő ciklusában is
meghatározó
lehet,
mivel
a
fenntartható
erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar (élelmiszerfeldolgozás, mezőgazdasági termékek értéknövelése)
bekerült a prioritások, illetve a fókuszterületek
közé.
32
Menetrend
2014: átmeneti év, indul az új többéves pénzügyi keret (20142020)
2015-től új KAP (2015-2020)
– Politikai megállapodás az EU többéves pénzügyi keretéről
2013. ősz
– Politikai megállapodás a KAP új rendeleteiről 2013. ősz
– Végrehajtási rendeletek megalkotása 2014. első félév
– A tagállam által alkalmazni kívánt konstrukció bejelentése
2014. augusztus 1.
– Tagállami jogszabályalkotás 2014. második félév
33
Köszönöm a figyelmet!
34

similar documents